HAKLARIMIZ VAR

Hamile işçi işten çıkarılabilir ama hamilelik nedeniyle çıkarılamaz

Hamile işçinin işten çıkarılamayacağına ilişkin bir kural yok. Ancak hamilelik nedeniyle işten çıkarma yasaya aykırıdır.

İlave tediye ilan edilen tarihlerde ödenir

Kamuda çalışan kadrolu işçilere, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen tarihlerde ilave tediye ödemesi yapılır.

Kadroya geçişte asıl önemli olan idari dava

İşe iade davası devam ederken kadro başvurusu reddedilen ve idari dava açan işçi, davayı kazandığı takdirde kadrolu işçi olarak işe başlayabilir.

Hamilelik nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesi ayrımcılıktır

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan hamile kadın işçinin sözleşmesi sırf hamilelik nedeniyle yenilenmiyorsa ayrımcılık söz konusudur.

Yarım çalışmada 600 gün prim şartı kaldırılmalı!

Doğum sonrası yarım çalışma için aranan “son 3 yılda 600 gün prim koşulu” çok sayıda kadın işçiyi mağdur etmektedir. Bu koşul kaldırılmalıdır.

Engellilerde erken emeklilik için en az yüzde 40 engellilik şartı var

Engelli işçinin daha erken emekli olabilmesi için en az yüzde 40 oranında raporunun olması gerekir.

Staj sonrası, sigorta girişi öncesi doğumlar önemli!

Kadın işçinin staj girişi sonrası, normal sigorta girişi öncesi doğumu varsa; bu doğuma borçlanmak emeklilik yaşını öne çekebilir.

Doğum sonrası ücretsiz izin yıllık izinde hesaba katılmaz

Analık izninde geçen süre yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılır. Ancak analık izni sonrası ücretsiz izin çalışılmış gibi sayılmaz ve hesaba dâhil edilmez.

Analık izni sonrası rapor yarım çalışmadan düşülemez

Analık izni sonrası rapor alan işçinin yarım çalışması, raporun bittiği tarihte başlar. İŞKUR yasal kurallara aykırı işlem yapamaz!

Belediye şirket işçileri tediye hakkını istiyor!

Belediyelerin işlerini yapan ama şirket işçisi oldukları için ilave tediye ödenmeyen işçiler, ilave tediye haklarını istiyor!

Emekli eş AGİ’de çalışmayan eş kabul edilir

Emekli ya da kendi hesabına çalışan eş, asgari geçim indiriminde “çalışmayan eş” kabul edilir.

Staj sonrası doğumlara borçlanmak emekliliği öne çekebilir

Staj sonrası, sigorta girişi öncesi doğumlara borçlanma yapılması halinde emekliliği öne çekmek mümkün olabilir.

Ayrımcılık tazminatında çalışma süresi koşulu yoktur

Cinsiyet, hamilelik ve doğum gibi nedenlerle ayrımcılığa uğrayan kadın işçi ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Ayrımcılık tazminatında çalışma süresi koşulu yoktur.

Özel hastaneden alınan raporlar da geçerlidir

SGK ile anlaşması olsun ya da olmasın özel hastaneler tarafından verilen istirahat raporları geçerlidir. 20 günü aşan raporlar, Sağlık Kurulu tarafından verilebilir.

SSK’lı baba ve eşten çift aylık alınamaz

Vefat eden eş ile anne-baba aynı sigorta statüsüne sahipse, çift aylık olanaklı değil. Eğer farklı sigorta statüsü söz konusuysa, ölüm tarihlerine bakılır ve çift aylık bağlanabilir.

Doğum işten çıkarma gerekçesi olamaz!

Kadın işçinin doğum yapması işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. Doğum nedeniyle işten çıkarmada -yetersiz de olsa- kullanabileceğimiz haklarımız var.

Belirli süreli sözleşme gebelik nedeniyle feshedilemez

Belirli süreli iş sözleşmesi gebelik nedeniyle feshedilen işçi hem bakiye kalan ücret hem tazminat talep edebilir.

İşçi ibraname imzalasa da haklarını isteyebilir

İbraname (alacaklarımı aldım yazısı) imzalayan işçi, ibraname yasal kurallara aykırıysa, haklarını talep edebilir.

Haklı fesihte gerekçe çok önemli!

Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği alabilir. Ancak işçinin yasaya uygun haklı fesih gerekçesi olması gerekir.

Çocuğunuzu çok geç yaşta emeklilik bekliyor

1 Mayıs 2008 sonrası sigorta girişlilerin emeklilik yaşı 65’e kadar çıkıyor. Çocuklarımızı çok geç yaşta emeklilik bekliyor…