HAKLARIMIZ VAR

Belirli süreli sözleşme analık iznine engel değil

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin de analık izni ve analık izninde analık ödeneği alma hakkı vardır.

Çalışma yaşamında şiddete karşı haklarımız var!

Çalışma yaşamında kadına yönelik şiddet yaygın bir sorun. Çalışma yaşamında şiddete karşı işverenlerin yükümlülükleri, işçilerin ise hakları var!

Bürokratlar kullanılmayan yıllık izni yakamaz!

Kadroya geçen işçilerle ilgili bürokratların “Kullanılmayan izinler yanar” sözlerinin hiçbir hukuki değeri yok. Yasal hakkı kaldırmak bürokratların haddine değil!

Mobbinge uğrayan hamile işçi haklı fesih yapabilir

Hamilelikte mobbinge uğrayan kadın işçi haklı fesih yapabilir. İşçi, işten çıkarmaya karşı önlem de alabilir. İki yöntemin de artıları ve eksileri yanıtımızda.

Refakatçi izni yalnızca engelli/hasta çocuk için var

En az yüzde 70 engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğun çalışan anne babasının refakatçi izni var. Bunun dışında bir refakatçi izni ne yazık ki yok.

Özel okul öğretmenlerinin tazminat hakkı devam etmektedir

Sözleşmesi süresinden önce haksız feshedilen ya da sözleşmesi işverence yenilenmeyen öğretmen kıdem tazminatı alabilir. Örnek Yargıtay kararı yanıtımızda.

Haklı fesih yapan işçi tazminat alabilir

Kendi işten ayrılan işçi “haklı fesih” koşulları olduğu takdirde haklı fesih yaparsa kıdem tazminatına hak kazanabilir.

İşçiye rapor aldığı için telafi çalışması yaptırılamaz

Telafi çalışmasının hangi hallerde yapılabileceği İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Rapor alan işçiye, raporlu olduğu süreler için telafi çalışması yaptırılamaz.

Analık ödeneği, ele geçen ücretten düşüktür

Analık ödeneği, işçinin eline geçen ücretten daha düşüktür. Bu durumun nedeni, analık ödeneği hesaplama yöntemi ve çözüm yolları yanıtımızda.

Hastalık raporu işsizlik ödeneğine engel değil!

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından biri son 120 gün içinde primin yatmış olması. Ancak hastalık raporu nedeniyle prim yatmaması ödeneğe engel değil.

Kadın işçilerin emeklilik koşulları

Kadın işçilerin emeklilik koşulları, sigorta başlangıç tarihine göre değişir. Kadın işçilerin emeklilik koşulları ile ilgili detaylar yanıtımızda.

Hamilelikte rapor tek başına fesih nedeni olamaz

Hamilelik sırasında ya da sonrasında analık izni dışında rapor verilebilir. Raporlu süre “ihbar süresi + 6 haftayı” aşmadığı sürece işverenin fesih hakkı doğmaz.

İşçi onayı olmadan ücretsiz izne çıkarılamaz

İşçinin ücretsiz izne çıkarılabilmesi için onayının alınması gerekir. İşveren onay almadan ücretsiz izne çıkarırsa, işçi çalışmasa da ücretini talep edebilir.

Kısmi süreli çalışanlar işsizlik ödeneği nasıl alır?

Kısmi süreli (part-time) çalışanlar, her ay eksik günlerini isteğe bağlı sigortalılık ile tamamlarlarsa işsizlik ödeneği alabilirler.

İşçi onay vermedikçe kıdem tazminatı taksitle ödenemez

İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte hak kazanan işçiye kıdem tazminatının derhal ve nakit olarak ödenmesi gerekir. İşçi onay vermedikçe taksitle ödeme yapılamaz.

Yıpranma payı nedir, nasıl uygulanır?

Yıpranma payı nedir? Koşulları nedir? Kimi kapsar? Yararlandırılmayan işçi ne yapabilir? Prim nasıl eklenir? Yaştan nasıl düşülür? Yanıtlar burada!

Çözümün adresi meclis, yolu mücadele!

Kadroya geçirilmeyen taşeron işçiler ile kadroya geçirilip yüzde 4+4’e mahkûm edilen işçiler için çözümün adresi Meclis, çözümün yolu ise birleşik mücadele!

Analık izni sonrası rapor alan işçi yarım çalışmadan yararlanabilir

Analık izni sonunda rapor alan işçi, raporu bittikten sonra, raporu ve yarım çalışma belgesi ile birlikte İŞKUR’a başvurursa yarım çalışma hakkından yararlanabilir.

Tatil günleri yıllık izinden düşülmez

İşçinin yıllık iznini kullandığı döneme denk gelen hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günleri (resmi ve dini bayramlar) yıllık izinden düşülmez.

Ödenmeyen fazla mesailer 5 yıl içinde istenebilir

İşçiler, çalıştıkları sırada ya da işten ayrıldıktan sonra geçmişe dönük 5 yıllık ödenmeyen fazla mesai ve tatil çalışması ücretlerini talep edebilir.