İş yeri devrinde işçinin hakları da devreder
Bir iş yerinin işçilerle birlikte bir işverenden bir başka işverene devretmesi halinde, işçilerin tüm hakları da yeni işverene devreder.
Okurumuzun Sorusu:

2016’da özel bir okulda halkla ilişkiler olarak göreve başladım. Bu yıl okulumuzun bağlı bulunduğu şirketi devrederek yada kapatarak aynı kişi başka bir şirket adı altında başka bir binada okulu açacak. Şirket ismi değişiyor. Şuan duyduğum bu eğitim öğretim dönemi bitince bizden şu şekilde istifa kâğıdı alınacakmış. “16.04.2016 tarihinden beri çalıştığım A firmasından tüm haklarımı (kıdem,izin vs.) B firmasına devrederek B firmasına geçmek istiyorum”. Onlarda bize bir kâğıt verecekmiş tüm hakları ile aldım diye. Sonra diğer binada başka şirket adı altında çalışacakmışız. Böyle bir şey yasal mı ve benim haklarım gider mi? Ne yapmalıyım bilemiyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. 

İş Yasası’nın “iş yeri devri”ni düzenleyen 6. maddesinde şu kural yer almaktadır:

“İş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.”

Okurumuzun iş yerinde yaşanacak süreç de bu kapsama girmektedir. Okurumuz aynı okulda görev yapmaya devam edecek, bununla birlikte okulun adresi ve bağlı bulunduğu şirket değişecektir.

Bu iş yeri devrinde, okurumuz tüm hakları ile birlikte yeni işverene devrolmuş olacaktır. Yani okurumuzun kıdemi ve diğer hakları aynen devam edecek, sadece kâğıt üzerinde işveren değişecektir.

Sonuç olarak böyle bir devir işlemi (eğer bu devir hileli bir biçimde yapılmıyorsa) yasaldır ve okurumuzun hakları hiçbir biçimde bu devirden etkilenmeyecektir.

Okurumuza ve diğer işçilere imzalatılacak belgede “İstifa ediyorum”, “Hiçbir hak ve alacağım kalmamıştır” gibi ifadeler olmadığı sürece sıkıntı yoktur. Esasında yasal anlamda devir işlemi sırasında işçilerden onay, rıza ya da böyle bir belge alınmasına da gerek yok. Yasa açık ve net. İş yeri devredildiğinde işçiler de haklarıyla birlikte devredilmiş olur.

Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu tür durumlarda “istifa” ve “haklarımı aldım” yazılı belgelerin imzalanmasını tavsiye etmiyoruz. Bununla birlikte işçilere hakları ödenmediği halde işçilerden tehdit, baskı veya zorla “tüm hak ve alacaklarımı aldım” yazısının ya da istifa dilekçesinin alınması halinde de işçiler yasal yollarla hak ve alacaklarını talep edebilir. İşçilere banka kanalıyla tüm hak ve alacakları ödenmediği sürece bu tür belgeler yasal olarak bir anlam ifade etmez. Yine aynı şekilde iş yeri devrettiği halde işçi çalışmaya devam ediyorsa devir sırasında alınan sahte istifa dilekçesinin de hukuken hükmü yoktur. Yine yasal yollarla (önce arabulucu ardından dava) tüm yasal haklar toplam çalışma (kıdem) süresi üzerinden istenebilir.


İlgili haberler
Analık ödeneği hesabı nasıl yapılır?

Analık ödeneği hesabının nasıl yapılacağına ilişkin temel kurallar ve örnek bir hesap yanıtımızda.

Acil düzenleme yapılmazsa analık ödeneği alınamaya...

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamaları nedeniyle primleri ödenmeyen hamile işçiler, acilen yasal...

Yemek parası elden de verilse kıdem tazminatına da...

Banka kanalıyla ödenmeyen yemek ve yol gibi yardımlar da kıdem tazminatı hesabına dahildir.