Erken doğumda da analık izni 16 hafta tam kullandırılır
3 haftaya kadar çalışabilir raporu alan ancak 3 haftadan önce erken doğum yapan kadın işçiye doğumdan itibaren 16 haftalık analık istirahati verilmesi gerekir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. 3 Ağustos 2020’de 34 haftalık erken doğum yaptım. O tarihe kadar hiç rapor almayıp izin kullanmadım. Hastane raporu 6 Ağustos’ta başlatıp, 6 Kasım işbaşı vermiş. Bu hesap yanlış dedim hastane reddediyor. Siz de bir hesaplayabilir misiniz rica etsem? Bir de erken doğuma bağlı bebeğin sağlık sıkıntıları oldu. İzin süremi ne şekilde uzatmak doğru ilerleme olur? Yaşına gelene kadar çalışmayı düşünmüyorum, özel sektördeyim. Fikirlerinize çok ihtiyacım var. Teşekkür ederim şimdiden. 

Öncelikle okurumuzu tebrik edelim; okurumuza, ailesine ve bebeğine uzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür dileyelim. Okurumuz için zor bir süreç olduğunu tahmin edebiliyorum ve okurumuza sabırlar diliyorum. Bu satırların yazarı da erken (6 aylık) doğdu! Zor günlerin geçeceğine ve bebeğin sağlıklı bir şekilde büyüyeceğine gönülden inanıyorum.

Gelelim yanıtlarımıza.

Anlaşılan o ki okurumuz 37. haftaya kadar çalışabilir raporu almış ancak analık iznine çıkmadan bebeği dünyaya gelmiş. Bu durumda okurumuza analık istirahati raporunun doğum tarihinden başlayarak 16 hafta verilmesi gerekir. Yani 8 artı 8 toplamda 16 haftalık raporunun (izninin) tamamının doğumdan sonra kullandırılması gerekir.

3 Ağustos doğum tarihine göre okurumuzun raporunun bitiş tarihi 22 Kasım 2020 (dahil) olmalı. Ancak hastane raporu 3 Ağustos’ta başlatmak yerine 6 Ağustos’ta başlattığı gibi rapor bitişini de erkene çekmiş.

Dolayısıyla okurumuz hastaneye yazılı olarak itirazda bulunup raporunun düzeltilmesini talep edebilir.

Okurumuz hastaneye yapacağı başvuruda aşağıdaki yasal dayanakları kullanabilir:

İş Yasası Madde 74: “Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.”

SGK 07.10.2016 tarih, 2016/21 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları genelgesi, 5.2.1. madde: “Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.”

Gelelim okurumuzun diğer sorusuna.

İş Yasası’nın 74. maddesine göre analık istirahati, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8, toplamda 16 haftadır. Yine aynı maddeye göre bu süre “işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve doğumdan sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.” Dolayısıyla hekim raporu ile gerek görüldüğü takdirde okurumuzun analık istirahatinin uzatılması mümkündür. Detaylar için: TIKLAYIN

Eğer hekim analık istirahatine uzatmayı gerekli görmezse, okurumuz kendi için (analık raporundan ayrı) rapor almayı deneyebilir.

Okurumuz 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını da kullanabileceği gibi isterse yarım çalışma hakkını da kullanabilir. Analık izinlerinin bitiminin ardından kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı da mevcut. Detaylı bilgiler için: TIKLAYIN

İlgili haberler
GÜNÜN YAZISI: Erken doğumların olası bir sebebi ol...

‘Hamile kadınların idrarlarındaki glifosat oranları ile erken doğum ilişkisi kuşkusuz düşündürücü. B...

Analık izninin kısaltılması yasaya aykırıdır

Kadın işçi analık iznini yarıda keserek işe geri dönmeye zorlanamaz. Sözleşmenin yenilenmesi böyle b...

İsteğe bağlı sigorta analık ödeneğinde dikkate alı...

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçiye bu fesihten kaynaklı analık ödeneği bağl...