İşyeri devri işçilik haklarını etkilemez
Kâğıt üzerinde işverenin değişmesi ya da işyerinin başka bir işverene devri işçilik haklarını ortadan kaldırmaz.
Okurumuzun Sorusu: Bir şirkette çalışmaktayım. Ben A şirketinde 1 Eylül 2015 tarihinde giriş yaptım. Muhasebe tarafından 2020 yılı Mayıs ayında “aynı firmaya ait b şirketine geçişiniz yapıldı, imza atmanız gerekli diye telefon geldi”. Daha sonra aynı işverene ait b şirketine girişimiz yapıldı, telefonuma mesaj geldi. Bunların hepsi de bizden habersiz yapıldı. Ben imza atmayı kabul etmesem hakkımda işlem yapılır mı veya bu şirkette işi bırakmak istesem kıdem tazminatı alabilir miyim?  

İş Yasası’nın “işyeri devri”ni düzenleyen 6. maddesinde şu kurallar yer almaktadır:

“İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.”

İşçi aynı işyerinde çalışmaya devam ederken, işyerinin bir işverenden (şirketten) bir başka işverene (şirkete) devri halinde yukarıdaki kurallar uygulanır. İşçinin haberi olsun ya da olmasın, işçinin bir şirketten başka bir şirkete geçirilmesi de bu kapsamdadır.

Kâğıt üzerinde, yani SGK kayıtları üzerinden yapılan aynı kişiye ait şirketler arası devirler halinde de bu güvence uygulanır. Yani tüm bu durumlarda işçi tüm hakları ile yeni şirkete geçmiş olur. İşçinin tüm hakları sanki böyle bir devir hiç olmamış gibi yeni şirket bünyesinde devam eder.

Olağan koşullarda işyeri devri için işçinin onayı gerekmez.

Bu nedenlerle okurumuzun endişe etmesini gerektiren bir durum yok. Eğer okurumuza imzalatılmak istenen kâğıtta okurumuzun haklarını sınırlayan, sıfırlayan ya da herhangi bir biçimde okurumuzun haklarını geriye götüren bir madde varsa, okurumuz imza atmaktan imtina edebilir. Bu nedenle, yani haklarını sınırlayan bir belgeye imza atmadığı için okurumuz işten çıkarılırsa bu İş Yasası’na aykırı olur, okurumuz kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer yasal haklarını talep edebilir.

Eğer okurumuzun haklarını sınırlayan, geriye götüren bir durum söz konusu değilse okurumuzun kıdemini alıp ayrılma hakkı olmaz. Eğer işveren bu devri gerekçe göstererek okurumuzun hakların sınırlamaya, geriye götürmeye çalışırsa okurumuz İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasından doğan haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanıp, kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarını talep edebilir. Ancak altını çizelim. Devir işlemi kendiliğinden bu hakkı doğurmaz. Devir nedeniyle okurumuzun aleyhine bir durum olması gerekir.

İlgili haberler
SGK yasal hakkı yönetmelikle kısıtlayamaz!

SGK hastalık veya analık nedeniyle rapor alan ve raporluyken işten çıkarılan işçilerin ödenek hakkın...

SGK annelerin ödeneğine el koyuyor!

SGK, analık iznindeyken sözleşmesi biten ya da işten çıkarılan kadın işçilerin analık ödeneği hakkın...

SGK hak gasbına devam ediyor!

SGK’nın yaptığı yasaya aykırı yönetmelik değişikliği nedeniyle analık iznindeyken işten çıkarılan ka...