HAKLARIMIZ VAR

Son 120 günde ücretsiz izin işsizlik ödeneğine engel değil

İşsizlik ödeneği alabilmek için son 120 günde primin tam yatmış olması gerekli. Ancak son 120 günde ücretsiz izin nedeniyle yatmayan prim, işsizlik ödeneğine engel değil.

Yıllık izin 6. yıl dolduğunda 20 güne çıkar

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) kıdemi olan işçilerin yıllık izni 14 gündür. 6. yılın dolması ile birlikte yıllık izin 20 güne, 15. yıl dolduğunda ise 26 güne çıkar.

Yıllık iznin bir bölümü en az 10 gün olmak zorunda

Yıllık iznin bir parçasının kesintisiz 10 gün olması zorunludur. Bir bölümü 10 günden az olmamak üzere izin süresi istenildiği kadar bölünebilir.

Hafta tatili yıllık izinden düşülmez

Hafta tatili, resmi ve dini tatiller ile işçinin raporlu olduğu günler yıllık izinden düşülmez. 5 gün çalışan işçinin 2 günlük hafta tatilinin bir günü yıllık izinden düşülür, bir günü düşülmez.

Kamuya geçen işçiler 2. vergi dilimine girecek

Taşerondan kamuya geçirilen işçiler bu yıl da 2. vergi dilimine girecek. Ücret ve haklarından en az yüzde 20 gelir vergisi kesilecek.

Baskı altında alınan istifa geçersizdir

İşçiden baskı, tehdit, zor ya da vaat yoluyla; işçinin iradesi sakatlanarak alınan istifa dilekçesi geçersizdir. İşçi noter kanalıyla ihtar çekebilir, haklarını isteyebilir.

İsteğe bağlı iştirakçilikte doğum borçlanması dikkate alınmaz

1 Ekim 2008’den önce ilk kez memur olup sonra memuriyetten ayrılanlar 10 yıl hizmetleri varsa isteğe bağlı iştirakçi olabilir. Ancak borçlanılan süreler dikkate alınmaz.

Kullandırılmayan yıllık izinler yanmaz

Hak edilen ancak kullanılmayan yıllık izinler, bir sonraki yıla devreder. Kullanılmayan yıllık izin kesinlikle yanmaz, iş sözleşmesi sona erdiğinde ücrete dönüşür.

Bayramda çalışan işçiye ayrıca ücret ödenir

Bayramda çalıştırılan işçilere, normal ücretlerinin yanı sıra ayrıca ücret ödenmesi zorunludur. Bayramda çalışan işçilerin hakları ile ilgili tüm detaylar yanıtımızda.

Vakıf üniversitelerindeki akademik personelin görevine son verilmesi idare hukukuna tabidir

Vakıf üniversitelerindeki akademik personel, kamu personeli değildir. Ancak göreve son verilmesi idare hukukuna tabidir ve akademik personel idari yargıda dava açabilir.

İhbar süresi içinde çıkarılan işçi haklarını isteyebilir

Kendi işten ayrılmak için ihbar süresi kullanan işçi, bu süre içinde işten çıkarılırsa, sözleşmeyi işveren feshetmiş olur, işçi tüm haklarını isteyebilir.

İki aylık alan tek bayram ikramiyesi alır

Çift aylık alanlar yasal düzenleme gereği tek bayram ikramiyesi alabiliyor. İkramiye, en fazla ikramiye ödenmesine imkân veren aylık üzerinden ödeniyor.

Dul ve yetim, aylık oranı kadar ikramiye alıyor

İktidar, dul ve yetime de bayram ikramiyesi verileceğini söylemişti. Ancak söylenmeyen bir gerçek var: Dul ve yetimler, aylık oranı kadar ikramiye alıyor.

İlave tediye için ayrıca yazıya gerek yok!

Kadroya geçirilen işçilere 8 Haziran’da 13 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödenmesi yasal zorunluluktur. Maliye’den yazı gelmesine gerek yok.

İşçinin yazılı onayı olmadan ücreti düşürülemez

İş Yasası’na göre işçinin yazılı onayı olmadan ücreti düşürülemez. Kadroya geçirilen işçinin onayı olmadan görevi değiştirilemez, ücreti geriye çekilemez.

Eşi vefat eden kadın işçi kendi ve çocuğu için AGİ alır

Eşin vefatı halinde, hayattaki eş, kendi ve çocuğu ya da çocukları için Asgari Geçim İndirimi alabilir. İşyerine yeniden Aile Durumu Bildirimi Formu verilmelidir.

Yıllık iznin kullandırılmaması haklı fesih nedenidir

Ücretli yıllık iznini kullanmak işçinin hakkı, izni kullandırmak işverenin yükümlülüğüdür. İzin kullandırılmayan işçi haklı fesih yapabilir.

İhbar süresi işgünü değil gün üzerinden hesaplanır

İhbar süresi işgünü değil takvim günü üzerinden belirlenir. Hafta tatili, resmi ve dini bayramlar ihbar süresini etkilemez.

İlave tediye 2.400 TL’nin çok daha altına düşebilecek!

“İlave tediye en az 2.400 TL” haberleri koca bir yalan. Kamuya geçirilen işçilere 2018’de ödenecek ilave tediye 2.000 TL’nin altına bile düşebilecek.

Novamed’den Flormar’a, direnen kadınlara selam olsun!

Flormar işçilerinin sendikalı oldukları için işten çıkarılmaları, İş Yasası ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na aykırıdır. Direnen işçilere selam olsun!