HAKLARIMIZ VAR

Ödenmeyen fazla mesailer 5 yıl içinde istenebilir

İşçiler, çalıştıkları sırada ya da işten ayrıldıktan sonra geçmişe dönük 5 yıllık ödenmeyen fazla mesai ve tatil çalışması ücretlerini talep edebilir.

Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi ‘ayrımcılık’ tazminatı isteyebilir

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan işçi, iş güvencesi kapsamında ise işe iade isteyebilir. Kapsamda olmayan işçi ise tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Yarım çalışma için eşin çalışması zorunlu değil

Doğumun ardından ‘yarım çalışma’ hakkını kullanabilmek için eşin çalışması şartı aranmıyor. Yarım çalışma hakkının koşulları, başvuru dilekçesi ve süreci yanıtımızda.

İşveren gece çalıştırdığı kadın işçiyi evine en yakın merkeze bırakmak zorunda

İşverenler gece vardiyalarında çalıştırdıkları kadın işçileri, evlerine en yakın merkezden alarak evlerine en yakın merkeze bırakmakla yükümlüdür.

Hamile işçinin kontroller için izin hakkı var

Hamilelikte kadın işçilerin periyodik kontroller için ücretli izin hakkı var. Bazı gebeliklerde kontroller daha sık olabilir. Bu durumda da ücretli izin hakkı mevcut.

Engelli işçinin kadroya geçişinin koşulları var

Taşerondan belediye şirketine geçirilmiş engelli bir işçinin belediye kadrosuna geçebilmesi genel kurallara tabi. Şirkete geçirilmiş olmak yeni bir hak yaratmıyor.

Joker işçilerde son durum

4 Aralık koşulu öne sürülerek kadroya geçişi engellenen joker işçilerle ilgili gelişmeler bu yanıtımızda!

Hamile işçinin mesaiye kalmadığı için işten çıkarılması yasal değildir

Hamile işçiye fazla mesai yaptırılması yasaktır. Hamile işçinin fazla mesai yapmayı kabul etmemesi işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. İşçi hakkını arayabilir.

Çocuğun AGİ’sini eşlerden biri alabilir

Eşlerin ikisi de çalışıyorsa, ikisi de asgari geçim indirimi alabilir. Ancak çocuk için ilave olarak ödenen tutarı eşlerden biri alabilir.

Nişan yapacak kadın işçiye izin verilmesi gerekir

Nişan yapacağı için yıllık izin isteyen ve yıllık izni olan işçiye izin verilmesi gerekir. İzin vermeyen işveren iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı davranmış olur.

İşveren ücret artışı yapmak zorunda değil

İş sözleşmesi ile getirilen bir kural yoksa işveren zam yapmak zorunda değil. Geçmiş yıllarda zam yapılmış olması durumu değiştirmiyor. Çözüm sendikalaşmakta!

Kıdem tazminatı hesabına yol ve yemek de dâhildir

Kıdem tazminatı hesabına yol ve yemek yardımları da dâhildir. Para, yemek çeki, bilet, servis, yemekhane hiç fark etmez!

Öğretmenlerin bakiye kalan ücret ve tazminat hakkı

Özelde çalışan öğretmenin sözleşmesi haksız feshedilirse, öğretmen, bakiye kalan ücretini, kıdem tazminatını ve ayrıca haksız fesih tazminatını talep edebilir.

Kâğıt üzerindeki girdi çıktı kıdem tazminatını etkilemez

Patronların, işçiler kıdem tazminatına hak kazanmasın diye yaptıkları sigorta giriş çıkışları kıdem tazminatını engellemez. İşçi tüm süre üzerinden tazminatını alabilir.

Kıdem tazminatı hesabına primler de dâhildir

‘Ücret artı prim’ usulü çalışan işçilerin kıdem tazminatı hesabına düzenli ödenen primler (örneğin satış primi) dâhildir. Tüm detaylar, örnek hesaplama yanıtımızda!

İkale anlaşmasında dikkat edilmesi gerekenler

İkale anlaşması ile işçi ve işveren karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirebilir. İşçinin hak kaybına uğramaması için dikkat edilmesi gerekenler yanıtımızda.

1 ayda en çok 30 gün sigorta primi yatar

Bir ay içinde işçi için iki ayrı işveren 30’ar günlük prim yatırsa bile 30 gün prim yatmış sayılır. Fazladan yatan prim, prim gün sayısına etki etmez, emekli aylığına etki eder.

İşsizlik ödeneğinde süreyi son primler belirler

İşsizlik ödeneğine hak kazanan işçiye ne süreyle ödenek verileceğini işçinin son 3 yılda kaç gün priminin yattığı belirler.

Emeklilikte yaşa ve AKP’ye takılanlar

Emeklilikte yaşa takılanlar için AKP dışındaki partilerin Meclise sunduğu çok sayıda yasa teklifi var. Ancak AKP konuya sıcak bakmıyor.

Emeklilikte prime takılan kadınlar!

Geç yaşta sigorta girişi yapılan kadın işçiler, emeklilik yaşını doldursa bile prime takılabiliyor. Ancak bazı koşullarda emekliliği öne çekmek mümkün olabilir.