Bakiye kalan ücreti ve diğer yasal hakları talep etmek mümkün
Belirli süreli iş sözleşmesi süresinden önce haksız feshedilen işçi sözleşmenin sonuna kadar çalışsaydı hak kazanacağı ‘bakiye kalan ücretini’ ve diğer yasal haklarını talep edebilir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhabalar. Ben özel bir okulda çalışmakta iken okulun devri sonucu işten çıkarıldım ve 1,5 aylık hamileyim. Eylül ayında bitecek sözleşmem haziranda bitirildi. Tazminat ve ihbar hakkım var mı? Hâlâ “Yargıtay tarafından kaldırıldı” diyorlar. Kurumda toplam 3 yıl çalıştım. Çıkışım zaten kod 4’ten yapıldı. İşsizliğe başvurdum çıktı ama daha onlardan hiçbir ödeme alamadım ve tazminatımın üzerine yatmak istiyorlar. İçeride 8 bin TL ödenmemiş maaşım var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Öncelikle okurumuza rahat, sağlıklı ve mutlu bir hamilelik süreci dileyelim ve sorularına adım adım yanıt verelim.

1) Belirli süreli iş sözleşmesi süresi içinde (yani başlangıç ve bitiş tarihleri arasında) işveren tarafından sadece “haklı fesih” yoluyla sona erdirilebilir. Yani işveren haklı fesih nedeni yoksa sözleşmeyi sona erdiremez. Haklı fesih nedeni olmadığı halde belirli süreli iş sözleşmesi sona erdirilirse “haksız fesih” söz konusu olur. Okurumuzun sözleşmesi haksız feshedilmiştir. İşverenin 4 kodundan (belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi) çıkış yapmış olması -her ne kadar yanlış kod bildirilmiş olsa da- haksız feshin açık bir ispatı niteliğindedir.

2) Belirli süreli iş sözleşmesi süresinden önce haksız feshedilen işçi sözleşmenin sonuna kadar çalışsaydı hak kazanacağı ücretini tazminat olarak talep edebilir. Borçlar Kanunu’nun 438. maddesine dayanan bu hakka “bakiye kalan ücret” denilmektedir. Dolayısıyla okurumuz Haziran-Eylül arasındaki süreye ilişkin ücretini isteyebilir. Hesaplanacak tutardan okurumuzun çalışmadığı için yapmayacağı yol ve yemek gibi masraflar düşülür ve geriye kalan tutarın bakiye kalan ücret olarak ödenmesi gerekir.Detaylar için bakınız: Bakiye kalan ücreti talep etmek mümkün

3) Belirli süreli iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde “ihbar süresi kadar önce haber verme zorunluluğu” olmadığı için ihbar tazminatı da yoktur. Bu kural özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere özgü bir kural değildir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan tüm işçiler bu kurala tabidir.

4) Altını ısrarla çizelim. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kıdem tazminatı hakkının Yargıtay tarafından kaldırıldığına ilişkin görüşlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Belirli süreli iş sözleşmesi sona eren ve işveren tarafından sözleşme yenileme teklifi yapılmayan öğretmenlerin kıdem tazminatı hakkı devam etmektedir. Detaylariçin bakınız: Özel okul öğretmenlerinin tazminat hakkı devam etmektedir

5) Kaldı ki okurumuzun durumu daha farklıdır. Okurumuzun belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmenin devam ettiği sırada haksız biçimde feshedilmiştir. Dolayısıyla bir önceki maddede sözünü ettiğim tartışmadan bağımsız olarak okurumuz kıdem tazminatını talep edebilir. Bu durum öğretmen olsun olmasın belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan tüm işçiler için de söz konusudur. Belirli süreli iş sözleşmesi süresi içinde haksız feshedilen ve en az 1 yıl kıdemi olan tüm işçiler kıdem tazminatına hak kazanır!

6) Okurumuz hak kazandığı ancak ödemeyen ücretlerini ve diğer tüm yasal haklarını (ödenmeyen fazla mesai ve tatil çalışması ücreti vb. ile hak kazanılan ancak kullanılmayan yıllık izinlerin ücretlerini) talep edebilir.

7) Kurumun (okulun) devredilmiş olması yukarıdaki hak ve alacaklar bakımından hiçbir farklılık yaratmaz.

8) Okurumuzun işten çıkarılması okulun devrinden kaynaklandığı ve hamileliği ile ilişkili olmadığı için bu konuya hiç girmedim.

Sonuç olarak okurumuz en kısa sürede bir avukatla görüşerek hukuki destek almalı ve arabulucuya başvurmalı; arabulucuda anlaşma sağlanamadığı takdirde de alacakları için dava açmalıdır.

İlgili haberler
Özel okul öğretmenlerinin tazminat hakkı devam etm...

Sözleşmesi süresinden önce haksız feshedilen ya da sözleşmesi işverence yenilenmeyen öğretmen kıdem...

Sözleşmesi yenilenmeyen öğretmen tazminat alabilir

Özelde çalışan ve sözleşmesi süresi sona eren öğretmenin sözleşmesi işveren tarafından yenilenmiyors...

Meslek yüksekokullarında öğretim görevlisi olmak i...

Üniversitede öğretim görevlisi olmak için yüksek lisans şart. Meslek yüksekokullarında ise 2 yıl ala...