HAKLARIMIZ VAR

Koca bir yalan var, anneye kreş yardımı yok!

‘Çalışan anneye 1.015 TL kreş yardımı’ haberleri yalandan ibaret. Kadın işçilere kreş yardımı ya da desteği yok. Sadece belli koşullarda işverene vergi istisnası var.

Kısmi süreli çalışanlar da süt izni kullanır

Kısmi süreli çalışan ya da doğumdan sonra kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçilerin de emzirme (süt) izni vardır. Emzirme izninin süresi ise tartışma konusudur.

Son KHK’larda joker işçilerin derdine derman yok

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde kadro hakkından yararlanamayan joker işçiler için yeni bir hak yok.

25 yaşından büyük de olsa yüzde 60 malul erkek çocukları yetim aylığı alabilir

25 yaşından büyük olan erkek çocukları, en az yüzde 60 maluliyet tespit edildiği takdirde anne ya da babasından yetim aylığı alabilir.

Mobbingin ispatı için delil biriktirmek önemli!

Mobbingi ispatlamak için delil biriktirmek önemli. Mobbing günlüğü, yazılı deliller, şahit ve sağlık raporu en önemli araçlar. Detaylar yanıtımızda.

Apartman görevlilerinin tazminatına yan haklar da dâhildir

Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesabına ücretin yanı sıra apartman tarafından karşılanan konut, su, elektrik, ısınma gibi giderler de dâhildir.

Emekli kadının babasından yetim aylığı alması ancak bir koşulda mümkündür

Emekli aylığı alan kız çocuğu, babasından yetim aylığı alamaz. Tek istisna, kız çocuğunun SSK ya da Bağ-Kur’lu, babanın Emekli Sandığı emeklisi olmasıdır.

İşsizlik ödeneğinin üst sınırı brüt asgari ücretin yüzde 80’idir

İşçinin aldığı ücret ne kadar yüksek olursa olsun, aylık işsizlik ödeneği, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini, yani 1.623.6 TL’yi geçemez.

İş değişikliği nedeniyle tazminat alınamaz

Yeni bir işe girmek için mevcut işinden ayrılan işçi kıdem tazminatı alamaz. Tazminat için 15 yıl, 3600 gün ya da haklı fesih yolunun kullanılması mümkündür.

Hakkı yenilen işçi haklı fesih yapabilir

Asgari ücret altında ücret ödenen, ücretinden keyfi kesinti yapılan, primi tam yatmayan işçi haklı fesih hakkını kullanmak dâhil olmak üzere birçok yola başvurabilir.

İşveren işe iade davasını kazanan işçiyi işe başlatabilir

Taşeronda çalışırken işten çıkarılan ve asıl işveren olan hastaneye işe iade kararı verilen işçinin işbaşı yaptırılmasının önünde hiçbir yasal engel yok.

Yüzde 70 engelli çocuğu olan işçinin 10 gün izin hakkı var

En az yüzde 70 oranında engelli çocuğu olan işçi yılda 10 güne kadar çocuğun tedavisi için ücretli mazeret izni kullanabilir. Bu izin yıllık izinden düşülemez.

Evlilik izni en az 3 gündür

Evlenen işçi, 3 günlük ücretli izne hak kazanır. İşverenin onayı gerekmez. İşçi önceden haber vererek ve sonrasında belgeleyerek iznini kullanabilir.

Son 120 günde ücretsiz izin işsizlik ödeneğine engel değil

İşsizlik ödeneği alabilmek için son 120 günde primin tam yatmış olması gerekli. Ancak son 120 günde ücretsiz izin nedeniyle yatmayan prim, işsizlik ödeneğine engel değil.

Yıllık izin 6. yıl dolduğunda 20 güne çıkar

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) kıdemi olan işçilerin yıllık izni 14 gündür. 6. yılın dolması ile birlikte yıllık izin 20 güne, 15. yıl dolduğunda ise 26 güne çıkar.

Yıllık iznin bir bölümü en az 10 gün olmak zorunda

Yıllık iznin bir parçasının kesintisiz 10 gün olması zorunludur. Bir bölümü 10 günden az olmamak üzere izin süresi istenildiği kadar bölünebilir.

Hafta tatili yıllık izinden düşülmez

Hafta tatili, resmi ve dini tatiller ile işçinin raporlu olduğu günler yıllık izinden düşülmez. 5 gün çalışan işçinin 2 günlük hafta tatilinin bir günü yıllık izinden düşülür, bir günü düşülmez.

Kamuya geçen işçiler 2. vergi dilimine girecek

Taşerondan kamuya geçirilen işçiler bu yıl da 2. vergi dilimine girecek. Ücret ve haklarından en az yüzde 20 gelir vergisi kesilecek.

Baskı altında alınan istifa geçersizdir

İşçiden baskı, tehdit, zor ya da vaat yoluyla; işçinin iradesi sakatlanarak alınan istifa dilekçesi geçersizdir. İşçi noter kanalıyla ihtar çekebilir, haklarını isteyebilir.

İsteğe bağlı iştirakçilikte doğum borçlanması dikkate alınmaz

1 Ekim 2008’den önce ilk kez memur olup sonra memuriyetten ayrılanlar 10 yıl hizmetleri varsa isteğe bağlı iştirakçi olabilir. Ancak borçlanılan süreler dikkate alınmaz.