İşveren hatalı çıkış kodunu düzeltmekle yükümlü
İşveren çıkış kodunu 10 gün içinde elektronik ortamda düzeltebilir. 10 gün geçmiş olsa bile işveren İş-Kur’a ilgili belgelerle başvurarak düzeltme yapmakla yükümlü.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Benim danışmak istediğim bir konu var. Evlilik sebebiyle işten çıktım Ağustos ayında. 5,6,7 Ağustosta işe gitmeyip 5’inde noterden ihtarname çektirdim işyerim de bana işe gitmediğim için ihtarname gönderdi fakat benim çıkışımı gitmediğim günler için değil de 4 Ağustos’ta iş ahlakına aykırı davranma gibi bir kodla vermişler. Avukatım kendileriyle görüştü sadece kıdem tazminatında anlaşıldı arabulucuda. Kodla ilgili bir değişiklik olmadı. Gitmediğim günden önce çıkışımı vermeleri haklı sebep mi kendileri açısından?Kodumu değiştirmelerini istiyorum.Çıkış sebebim olmayan bir kod.Ben nasıl bir yol izleyebilirim?

İşveren arabulucuda kıdem tazminatı ödemeyi kabul ederek, iş akdinin feshinin “evlilik nedeniyle kadın işçi tarafından yapılan fesih” olduğunu teyit etmiş. İşveren, 4 Ağustos tarihli SGK’ya yaptığı bildirimin gerçeği yansıtmadığını da böylece kabul etmiş.

İşverenin haklı sebebi olmadığı açıkça ortada. Dolayısıyla işveren yeniden bildirimde bulunarak çıkış kodunu değiştirmeli. (13) numaralı (kadın işçinin evlenmesi) kodu bildirilmeli.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2013/11 sayılı genelgesine göre:

“Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin, işverenler tarafından verildikten sonra 10 gün içinde silinmesi ve güncellenmesi işlemi ile meslek adı ve kodu, ÇSGB iş kolu ve sigortalının adresi her zaman e-sigorta yoluyla işverenler tarafından güncellenebilmektedir.” (6. Bölüm, 3. Madde)

Okurumuzun işten ayrılış bildirgesinin SGK’ya verilmesinin üzerinden 10 günden fazla süre geçtiği için işveren artık bilgisayar ortamında doğrudan güncelleme (düzeltme) yapamaz.

Bununla birlikte yine aynı maddeye göre: 

“Sigortalıların işten ayrılış nedenine yönelik talepleri işverenle birlikte müracaat etmişse değiştirilecek, bunun dışında sigortalı taleplerinde işten ayrılış nedeni ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. İşverenlerin işten ayrılış nedenine yönelik talepleri buna ilişkin belgelerle müracaat edilmesi halinde değiştirilecektir.”

Aynı genelgenin 6. bölümünün 1. maddesine göre ise:

“İşverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesinde on günlük süreden sonra yaptıkları işten ayrılış nedenine yönelik düzeltme talepleri ise sigortalı işten ayrılış bildirgesine ait bilgilerin sigortalıların işten ayrıldığı tarihten itibaren onbirinci gün İŞKUR tarafından Kurumumuz bilgisayar sistemine erişim sağlanarak alındığından bu süre dışında Kurumumuzca yapılan düzeltmeler İŞKUR tarafından kabul edilmediğinden işverenlerin ya da sigortalıların düzeltme nedenlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerle İŞKUR müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.”

Yani okurumuz kıdem tazminatının ödendiğine dair belge ya da arabulucu tutanağı ile birlikte SGK’ya veya İŞKUR’a gitse bile değişiklik yapılmayacaktır. Çünkü genelge,ya işverenin müracaat etmesini ya da işçi ile işverenin birlikte müracaat etmesini şart koşmaktadır.

Dolayısıyla okurumuzun eski işvereni, okurumuzun noterden çektiği ihtar, arabulucu tutanağı, kıdem tazminatını ödendiğine dair makbuz ve benzeri belgelerle İŞKUR Müdürlüğüne giderek düzeltme yapabilir. Genelgede açıkça belirtildiği üzere düzeltmenin SGK değil İŞKUR üzerinden yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak okurumuz;

1) Avukatı aracılığıyla gerekli düzeltmenin yapılmasını isteyebilir ve yapılmadığı takdirde yasal yollara başvuracağını belirtebilir. İşverene yazılı başvuru yapılmasında yarar vardır.

2) İşveren buna rağmen gerekli düzeltmeyi yapmazsa, okurumuz işvereni ilgili tüm yazılı belgelerle birlikte yazılı olarak SGK’ya şikayet edebilir. SGK’ya yapılan şikayet neticesinde işverene para cezası kesilerek kod düzeltilebilir.

3) SGK’ya yapılan şikayetten sonuç alınamazsa okurumuz dava yoluyla kodun düzeltilmesini sağlayabilir ve ayrıca işverenin gerçeğe aykırı kod (işten çıkış nedeni) bildirmesinden kaynaklı uğradığı zarar karşılığında tazminat da talep edebilir.


İlgili haberler
İşyerinde tacizin ispatında şahit koşulu yoktur

İşyerinde işveren, işveren vekili ya da başka bir işçinin cinsel tacizine uğrayan kadın işçinin taci...

Haklı fesih son çare olmalı

İşyerinde yaşanan sorunu çözmek için gerekli girişimlerde bulunmakta ancak sorun çözülmüyorsa haklı...

İşveren istifa istese bile, biz vermeyelim!

İşçilerin kıdem tazminatı başta olmak üzere yasal haklarını yakmak isteyen işverenler işçiden istifa...