İşsizlik ödeneğinde son 3 yıla bakılır
İşsizlik ödeneğinde son 3 yılda 600 gün prim olup olmadığına bakılır. Daha önce işsizlik ödeneğine hak kazandıran primler, yeni başvuruda dikkate alınmaz.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Ben 2015 yılında işsizlik almaya hak kazandım ve işsizlik ödeneği bitimine 25 gün kala iş buldum ve işsizliğim kesildi.2018 yılında tekrar işsiz kaldım ve isteğim dışında kalan 25 günlük işsizlik ödeneği hesabıma yattı. Sonra tekrar iş buldum ve yeniden işsiz kaldım. Sorum burada başlıyor. 2016 10. ay ile 2019 10. ay arasında (son 3 yılda) 630 gün prim ödemem var. İşsizlik ödeneği hak ettiğim tarih 2015 yılı olduğu için ve son 3 yılda işsizlik ödeneği için herhangi bir başvurum olmadığı için(benim isteğim dışında 25 gün ödenmesi dışında) tekrardan başvuru yapsam çıkar mı? Şimdiden teşekkürler.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesine göre:

“Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.”

Yani:

1) İşsizlik ödeneğine hak kazanan işçi, hak kazandığı işsizlik ödeneğinin tamamını almadan yeniden işe girerse işsizlik ödeneği kesilir.

2) İşçi yeni girdiği işte en az 600 gün primi ödenerek çalışırsa ve iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona ererse yeni işsizlik ödeneğine hak kazanır. İşsizlik ödeneği yeni hak ettiği süre kadar ve güncel rakam üzerinden ödenir.

3) İşçi yeni girdiği işte yeni işsizlik ödeneğine hak kazanacak koşulları (600 gün, son 4 ay ve işten çıkış biçimi) sağlamadan işten ayrılırsa ya da çıkarılırsa yeni işsizlik ödeneğine hak kazanamaz. İşçi önceki dönemden kullanmadığı süre kadar işsizlik ödeneği alabilir. Ancak bu durumda ödeme ilk hak kazanılan rakam üzerinden yapılır. İş sözleşmesinin nasıl sona erdiği önem taşımaz.Yani işçi istifa etse bile işsizlik ödeneği alabilir. Bu durumda işçinin ayrıca başvuru yapmasına gerek yoktur. Eksik kalan süre kadar işsizlik ödeneği kendiliğinden bağlanır.

4) Eksik kalan sürenin ödenmesinin ardından işe giren işçi yeniden işsiz kaldığında yine son 3 yılda 600 gün prim ödenip ödenmediğine bakılır. Ancak son 3 yıl içinde bir önceki işsizlik ödeneğine hak kazanılmasında dikkate alınan primler varsa, bu primler yeni işsizlik ödeneğine hak kazanma bakımından dikkate alınmaz. Yani aynı prim iki ayrı hak ediş için kullanılamaz. Ancak son 3 yıl içinde eksik kalan sürenin ödenmiş olması, yeniden işsizlik ödeneğinin bağlanmasına engel teşkil etmez.Her ne kadar açık bir yasal düzenleme olmasa da İŞKUR’un uygulaması bu yönde.

Okurumuzun durumu yukarıdaki 4. maddenin kapsamına giriyor. Okurumuza 2018 yılında yeniden işsiz kaldığında, yeni işsizlik ödeneği almaya hak kazanamadığı için, eksik kalan 25 gün ödenmiş. Bu durumda ayrıca başvuru şartı olmadığı için okurumuza işsizlik ödeneği doğrudan bağlanmış.

Okurumuz 2019’un Ekim ayında yeniden işsiz kalmış. Son 3 yıla (2019 Ekim –2016 Ekim) bakıldığında okurumuzun 630 gün primi olduğu görülüyor. Peki bu 630 günde bir önceki işsizlik ödeneğine hak kazanılmasında geçerli olan günler var mı? Yok. Çünkü okurumuz önceki işsizlik ödeneğine 2015 yılında hak kazanmış. Yani 2015’ten geriye doğru 3 yıla bakılmış. Dolayısıyla bu iki dönem içinde bir iç içe girme durumu söz konusu değil.

Sonuç olarak okurumuz (işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde işten çıkarılmış olması şartıyla) işten çıkarıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde İŞKUR’a başvurarak yeni işsizlik ödeneği bağlatabilir. Son 3 yıl içinde hak kazanılıp kullanılmayan 25 günün ödenmiş olması yasal olarak engel teşkil etmez. Son 3 yıl içinde 630 gün olduğu için okurumuza 6 ay süreyle işsizlik ödeneği bağlanacaktır.

İlgili haberler
İşsizlik ödeneği kendiliğinden bağlanmaz!

İşsizlik ödeneğini tam almadan yeniden işe giren ve ayrılan işçi kullanmadığı ödeneği alabilir. Öden...

İşsizlik ödeneğinde ‘annelik cezası’na son verilme...

Son 3 yıl içinde doğum yaptığı için 600 gün prim koşulunu sağlayamayan ve bu yüzden işsizlik ödeneği...

Kısmi süreli çalışan isteğe bağlı sigorta yapmazsa...

Kısmi süreli çalışanların işsizlik ödeneği alabilmesi için işsiz kalmadan önce isteğe bağlı sigorta...