SGK prim kaçakçılığına karşı işlem yapmak zorundadır!
Sigorta primi gerçek ücretinden az ödenen işçinin şikayeti halinde SGK gerekli incelemeyi ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Çalıştığım firmayı CİMER’e primimi gerçeğinden düşük gösterip asgari ücretten ödedikleri için şikayet ettim ve çalışmaya devam ediyorum. Firmaya gidip benim şikayet ettiğimi söylemeden dökümleri görmek istemişler. Üstü kapalı bir şekilde cevap verilmiş ve “dosyaları bize e-mail olarak gönderin” denmiş. “Gerekirse elemanınızı arayıp teyit edilecek” dendiği halde bana hiçbir şeyden bahsetmediler ve dosyayı göndermemişler. Bugün beni tekrar arayıp “şikayetimden ya vazgeçmemi yada devam ettirmemi” söylüyorlar. Ben hamileyim ne yapacağımı bilemedim.

Sigorta primi gerçek ücretinden düşük ödenen işçi ALO 170 ya da CİMER’e şikayette bulunabilir. İlgili şikayet üzerine SGK gerekli inceleme ve teftişi yapmakla yükümlüdür.

Sigorta priminin gerçek ücretten daha düşük gösterildiğinin tespiti halinde SGK’nın

a) İşverene her ay için ayrı ayrı idari para cezası kesmesi,

b) Eksik primleri (yasal faiziyle birlikte) tahsil etmesi,

c) Eksik primleri işçinin SGK kayıtlarına işlemesi gerekir.

İnceleme kapsamında işveren SGK’ya gerekli belgeleri vermiyorsa, SGK bunun için de ayrıca idari para cezası kesebileceği gibi ilgili belgeleri yasal yollarla da edinebilir.

Okurumuz yasal hakkını kullanmış. Ancak SGK görevini yapmak yerine şikayetin üzerini örtmeye çalışıyor. İşini yapmak yerine okurumuza şikayetini geri çekmesini teklif ediyor. Çünkü okurumuz şikayetini geri çekerse SGK da CİMER kanalından gelen şikayet dosyasını kapatabilecek.

Okurumuz şikayetini devam ettirmelidir. SGK inceleme neticesinde sigorta primlerinin düşük gösterildiğini tespit edemese dahi, okurumuz eksik ödenen primleri için dava açabilir. Okurumuz hizmet tespit davası aracılığıyla eksik primlerinin yasal faiziyle birlikte yatırılmasını sağlayabilir.

İşveren okurumuzu sırf yasal haklarını kullanarak şikayette bulunduğu için işten çıkarırsa bu işten çıkarma İş Yasası’na aykırı olur. Okurumuz tüm yasal haklarını arabulucu ve dava yoluyla talep edebilir.

İlgili haberler
SGK yasal hakkı yönetmelikle kısıtlayamaz!

SGK hastalık veya analık nedeniyle rapor alan ve raporluyken işten çıkarılan işçilerin ödenek hakkın...

SGK’nin analık ödeneği zulmü devam ediyor!

SGK’nin yaptığı kanuna aykırı yönetmelik değişikliği nedeniyle analık iznindeyken sözleşmesi sona er...

SGK hak gasbına devam ediyor!

SGK’nın yaptığı yasaya aykırı yönetmelik değişikliği nedeniyle analık iznindeyken işten çıkarılan ka...