Evlilik nedeniyle fesih yazılı yapılmalı
Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak isteyen kadın işçinin iş sözleşmesini yazılı olarak feshetmesinde yarar var. Örnek dilekçe yanıtımızda...

Okurumuzun Sorusu:
İyi çalışmalar. Bir sorum olacaktı size. Ben 3,5 senedir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyorum. 22.08.2019’da resmi nikahım yapıldı. İşyerinden ayrılacağım. Tazminatımı almak için izlemem gereken yol nedir?

Öncelikle okurumuzu tebrik edelim ve mutluluklar dileyelim.

Evlenen kadın işçi evlilik tarihini takip eden 1 yıl içinde istediği zaman işten ayrılarak kıdem tazminatını alabilir. Yani kadın işçi bu hakkını evlendikten 1 hafta sonra kullanabileceği gibi 11 ay sonra da kullanabilir.

Küçük bir not düşelim. Evlenen kadın ve erkek işçinin nikah gününden başlayarak 3 gün (ücretli) evlilik izni vardır. Dolayısıyla en kısa sürede işten ayrılmayı düşünen kadın işçinin 3 gün ücretli izninin bitiminde işten ayrılması işçinin lehine olacaktır. Yani evliliğin ertesi günü işten ayrılmak yerine ücretli evlilik iznini kullandıktan sonra işten ayrılmak daha mantıklıdır.

Elbette evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekir. Öte yandan kadın işçi ancak evlendiği tarihte çalıştığı işyerinden kıdem tazminatını alarak ayrılabilir. Yani kadın işçi evlendikten sonra çalışmaya başladığı bir işyerinde bu hakkını kullanamaz.

Okurumuzun ve evlilik nedeniyle işten ayrılmayı düşünen kadın işçilerin dikkat etmesi gereken 5 önemli husus var:

1) Evlilik nedeniyle fesih hakkının kullanılabilmesi için resmi nikahın gerçekleşmiş olması gerekir. Yani düğün yapılmış olsa bile resmi nikah yoksa bu hak kullanılamaz.

2) Kadın işçi işyerine yazılı bir dilekçe ile başvuru yapmalı, dilekçeye evlilik cüzdanının fotokopisini eklemelidir (örnek dilekçe yanıtımızın sonunda mevcut).

3) Daha sonra yaşanabilecek olası sorunlara karşı hazırlıklı olmak için kadın işçinin dilekçeyi verdiğini ispatlayabilecek önlemleri almasında yarar vardır. Bu zorunlu değildir ama yine de işçinin lehinedir. Örneğin işçi işyerine verdiği dilekçenin imzalı bir örneğini işyerine ayrıca faks, e-posta, posta ya da noter yoluyla ayrıca gönderebilir. Böylece “Ben böyle bir dilekçe almadım. Evlilik nedeniyle ayrılmadı. İstifa etti” diyebilecek kötü niyetli işverenlere karşı önlem alınmış olur.

4) Evlilik nedeniyle fesihte ihbar süresi kadar önce bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. Bir başka deyişle bekleme süresi yoktur. Kadın işçi evlilik nedeniyle fesih dilekçesini verdiği an itibariyle işten ayrılmış olur. İşverenin bu feshi kabul etmeme hakkı yoktur.

5) Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçiye kıdem tazminatının yanı sıra, hak kazandığı ancak ödenmeyen ücretinin, fazla mesai ve bayram çalışması gibi alacaklarının ve hak kazandığı ama kullanmadığı yıllık izinlerinin ücretinin derhal ödenmesi gerekir. İşveren ödeme yapmazsa işçi önce arabulucuya başvurarak, anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava yoluyla alacaklarını talep ve tahsil edebilir.

Evlilik Nedeniyle Fesih Dilekçesi Örneği ( Dilekçe örneğini indirmek için TIKLAYINIZ )

…………………………….. tarihinden bu yana işyerinizde çalışmaktayım. ………………. tarihinde evlendim; evlilik cüzdanımın fotokopisi ekte ilginize sunulmuştur.
İş akdimi, 1475 Sayılı Kanunun yürürlükteki 14’üncü maddesinin 6. fıkrası uyarınca evlilik nedeniyle …………………………… tarihi itibariyle feshettiğimi bildirir, kıdem tazminatım ve diğer yasal haklarımın tarafıma ödenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla

İsim - Soyisim:
İmza:
Tarih:


İlgili haberler
Evlilik nedeniyle tazminat alan işçi yeniden çalış...

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alarak işten ayrılan kadın işçi, başka bir işte çalışabilir. İşv...

Evlililik nedeniyle işten ayrılmada ihbar süresi y...

Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kadın işçi kıdemini alarak işten ayrılabilir. İhbar süresi kadar ön...

Evlilik nedeniyle fesihte ihbar süresi yok

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçinin ihbar süresi kadar önce haber verme zorunluluğu y...