Prim günü dolmadan emeklilik ile tazminat alınamaz
Emeklilik nedeniyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alabilmek için sigorta priminin SGK’ya yatırılmış olması gerekir.

Okurumuzun sorusu:
Merhabalar. Eşimin emekliliği ile ilgili bir sorum olacaktı. Eşim 10.10.1966 doğumlu ve 01.11.1990 ilk işe girişi. 47 yaş ve 5.450 gün üzerinden emekli olabiliyor. Nisan ayı dahil 5.439 prim günü var. 11 gün daha eksik. Yani 11.05.2019 tarihinde dolmuş oluyor. İşyerine emekli olma için işten ayrılma dilekçesi vereceğiz, yalnız SGK “emekliliğe hak kazanmıştır”yazısı vermiyor. Bu durumda işyeri bu belge olmadığı için kıdem tazminatı vermez mi? Bu bakımdan nasıl bir yol izlemeliyiz?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılarak kıdem tazminatını isteyecek işçilerin dikkat etmesi gerekenleri şu yanıtımızda detaylarıyla ele almıştık: EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kısaca anımsatacak olursak, Yargıtay kararları gereği, işçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılmadan önce:

1) Emekliliğe hak kazanmak için gereken koşulları sağladığını,

2) Emekli (yaşlılık) aylığının bağlanması için SGK’ya başvuru yaptığını belgelemesi gerekir.

Yani emeklilik nedeniyle işten ayrılarak kıdem tazminatını almak isteyen işçi, işverene toplamda 3 belge sunarak iş sözleşmesini sona erdirmelidir:

1) Emeklilik koşullarını sağladığını gösteren SGK’dan alınacak belge,

2) Emekli aylığının bağlanması için SGK’ya verdiği başvuru dilekçesinin bir örneği,

3) İş akdini emeklilik nedeniyle feshettiğini belirten ve ekine yukarıdaki iki belgenin iliştirildiği fesih dilekçesi.

Kıdem tazminatının ödenmesi için işçiye emekli aylığının bağlanmasının beklenmesine gerek yoktur. İşveren işçinin başvurusu üzerine en kısa sürede kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatının banka kanalıyla ödenmesi zorunludur.

Gelelim okurumuzun eşinin durumuna. Okurumuzun eşinin emeklilik için yaşı dolmuş. Prim günü da dolmak üzere. Ancak SGK, gerekli prim gün sayısını sisteminde görmediği sürece, “emeklilik için gereken koşulların sağlandığını” gösteren belgeyi vermiyor.

Okurumuz eşi aslında 11.05.2019’da gerekli süreyi doldurmuş olacak. Ancak sigorta primleri her ayı takip eden ayın 23’üne kadar yatırılabiliyor. Yani işveren Mayıs ayı primlerini Haziran’ın 1’i ile Haziran’ın 23’ü arasındaki bir tarihte yatıracak. Okurumuzun eşi, primi yattıktan sonra SGK’dan gerekli belgeyi alabilecek, emeklilik başvurusunu yapabilecek ve ancak bundan sonra işyerinden ayrılarak kıdemini isteyebilecek. Yani her ne kadar primi aslında dolmuş olsa da Haziran ayında Mayıs ayı priminin SGK’ya yatırılacağı güne kadar çalışmaya devam etmesi gerekecek.

Ancak bir alternatif var. Çünkü okurumuzun eşinin sigorta girişi 8 Eylül 1999’dan önce. Okurumuzun eşi “15 yıl 3.600 gün” üzerinden işten ayrılarak kıdemini talep edebilir. 12 Mayıs 2019’a kadar çalışıp emeklilik için gereken primini tamamladıktan sonra, SGK’dan “15 yıl 3.600 günü doldurduğuna” dair belgeyi alıp, 12 Mayıs 2019’dan itibaren herhangi bir tarihte iş sözleşmesini sona erdirerek kıdem tazminatını isteyebilir. Aynı emeklilikte olduğu gibi okurumuzun eşinin yine bir fesih dilekçesi ve ekinde SGK’dan alacağı belge ile işyerine başvurması gerekir.

Ancak bu durumda da okurumuzun eşi emeklilik aylığını bağlatmak için Mayıs ayı priminin yatırılmasını beklemek zorunda kalacaktır.

İlgili haberler
DOSYA: Kadınların emeklilik hakkı ve doğum borçlan...

Doğum borçlanması yine gündemde... Emekli olmak için gereken yaşı doldurdunuz. Ama prim gün sayısını...

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almak için dik...

Emekliye ayrılan işçi –en az bir yıllık kıdemi de varsa- kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin işve...

Emeklilikte yaşa ve AKP’ye takılan kadınlar

Türkiye’de bugün 50’li yaşlardaki birçok kadın emeklilik için gereken yaşı doldursa bile primleri ek...