işten atma

İkale anlaşmasında dikkat edilmesi gerekenler

İkale anlaşması ile işçi ve işveren karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirebilir. İşçinin hak kaybına uğramaması için dikkat edilmesi gerekenler yanıtımızda.

Bu gerekçelerle işten atma ne kadar kabul edilir derseniz/yerseniz!

Kadroya geçmeyi beklerken güvenlik soruşturması nedeniyle işinden olan Ege Üniversitesi işçileri işten atılma nedenlerini dava dosyalarından öğreniyor. Gerekçeler ise ‘Yok artık’ dedirtiyor.

Patronların kriz fırsatçılığına karşı kadın işçilerin 10 hakkı

Patronlar krizi gerekçe göstererek fırsatçılık yapıyor. Yine en fazla kadın işçilerin hakkı gasbediliyor. Sendika uzmanı Onur Bakır fırsatçılığa karşı kadın işçilerin haklarını madde madde sıraladı.

Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi tazminat isteyebilir

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan ancak işe iade davası açamayan işçiler, kötü niyet tazminatı ya da ayrımcılık tazminatı isteyebilir.

Bakiye kalan ücreti talep etmek mümkün

Belirli süreli iş sözleşmesi, süresinden önce haksız biçimde feshedilirse, işçi çalışsaydı kazanacağı bakiye kalan ücreti ve diğer yasal haklarını talep edebilir.

‘Haklarımı biliyorum’ demek işten çıkarmaya gerekçe olamaz

İşçinin “haklarımı biliyorum” demesi, tazminatlı ya da tazminatsız işten çıkarılması için gerekçe olamaz. İşçi, işe iade yolunu deneyebilir.

Analık ödeneğinde sigortalılık şartı kaldırılmalı!

Analık ödeneği alabilmek için kadın işçinin doğum öncesi rapor aldığı tarihte sigortalı olması şartı aranmaktadır. Kadınları mağdur eden bu şart kaldırılmalıdır!

Şifa Hastanesinde doğum yapmak işten çıkarma sebebi

Ege Üniversitesinden işçilerin kadro başvurularının kabul edilmeme gerekçeleri ortaya çıkıyor: Şifa Hastanesinde doğum yapmak, kapatılan dershanelerde çalışmak, kapatılan okulda çocuk okutmak...

Hugo Boss işçileri: Verilen sözler masada kaldı

Sendikalaştıkları için işçilere baskı uygulayan, aralarında işyeri temsilcileri bulunan çok sayıda işçiyi işten atan Hugo Boss mağazası önünde eylem yapıldı: Sendika tanınsın, verilen sözler tutulsun.

‘CSUN’u biz batırmadık, bedelini de ödemeyeceğiz’

Aylardır ücretleri ödenmediği için direnişte olan 380 CSUN işçisi: ‘CSUN’u biz batırmadık, bedelini de ödemeyeceğiz’ dedi.

Apartman görevlilerinin tazminatına yan haklar da dâhildir

Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesabına ücretin yanı sıra apartman tarafından karşılanan konut, su, elektrik, ısınma gibi giderler de dâhildir.

Tez Koop-İş’e çağrı: ‘Deniz Bozdemir geri alınsın’

Tez Koop-İş Sendikası’nda uzman olarak çalışırken gerekçesiz olarak işten çıkarılan Deniz Bozdemir’e kadınlardan destek geldi.

Son 120 günde ücretsiz izin işsizlik ödeneğine engel değil

İşsizlik ödeneği alabilmek için son 120 günde primin tam yatmış olması gerekli. Ancak son 120 günde ücretsiz izin nedeniyle yatmayan prim, işsizlik ödeneğine engel değil.

Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nde gerekçesiz işten çıkarma

Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söyleyen Tez-Koop-İş Sendikası uzmanı Deniz Bozdemir, ‘Bu, kadın emeğine yönelik iktidar zihniyetinin sendika yönetimi tarafından yeniden üretilmesi’ diyor.

Baskı altında alınan istifa geçersizdir

İşçiden baskı, tehdit, zor ya da vaat yoluyla; işçinin iradesi sakatlanarak alınan istifa dilekçesi geçersizdir. İşçi noter kanalıyla ihtar çekebilir, haklarını isteyebilir.

Vakıf üniversitelerindeki akademik personelin görevine son verilmesi idare hukukuna tabidir

Vakıf üniversitelerindeki akademik personel, kamu personeli değildir. Ancak göreve son verilmesi idare hukukuna tabidir ve akademik personel idari yargıda dava açabilir.

Flormar’a bir tepki de Ezgi Mola’dan

‘Ben işçi çocuğuyum’ deyip sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçilerine destek veren Aslıhan Gürbüz’den sonra Oyuncu Ezgi Mola’da Instagram hikayesinden Flormar’a tepki gösterdi.

Kanatçı Haydar önünde protesto

Günay Kılıç’ın darbedilerek işten atıldığı Kanatçı Haydar önünde eylem yapıldı.

Kanatçı Haydar’dan atılan Günay Kılıç kadınların desteğini bekliyor

Haklarını istediği için yöneticilerle tartışan, tazminatsız işten atılan Günay Kılıç yaşadıklarını anlattı. Kılıç, pazar günü 16.00’da Kanatçı Haydar önünde kadınlarla birlikte açıklama yapacak.

Kanatçı Haydar’dan atılan Günay Kılıç kadınlarla birlikte açıklama yapacak

Haklarını istediği için yöneticilerle tartışan, tazminatsız işten atılan Günay Kılıç 20 Mayıs pazar günü 16.00’da Kanatçı Haydar önünde kadınlarla birlikte açıklama yapacak.