işten atma

Apartman görevlilerinin tazminatına yan haklar da dâhildir

Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesabına ücretin yanı sıra apartman tarafından karşılanan konut, su, elektrik, ısınma gibi giderler de dâhildir.

Tez Koop-İş’e çağrı: ‘Deniz Bozdemir geri alınsın’

Tez Koop-İş Sendikası’nda uzman olarak çalışırken gerekçesiz olarak işten çıkarılan Deniz Bozdemir’e kadınlardan destek geldi.

Son 120 günde ücretsiz izin işsizlik ödeneğine engel değil

İşsizlik ödeneği alabilmek için son 120 günde primin tam yatmış olması gerekli. Ancak son 120 günde ücretsiz izin nedeniyle yatmayan prim, işsizlik ödeneğine engel değil.

Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nde gerekçesiz işten çıkarma

Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söyleyen Tez-Koop-İş Sendikası uzmanı Deniz Bozdemir, ‘Bu, kadın emeğine yönelik iktidar zihniyetinin sendika yönetimi tarafından yeniden üretilmesi’ diyor.

Baskı altında alınan istifa geçersizdir

İşçiden baskı, tehdit, zor ya da vaat yoluyla; işçinin iradesi sakatlanarak alınan istifa dilekçesi geçersizdir. İşçi noter kanalıyla ihtar çekebilir, haklarını isteyebilir.

Vakıf üniversitelerindeki akademik personelin görevine son verilmesi idare hukukuna tabidir

Vakıf üniversitelerindeki akademik personel, kamu personeli değildir. Ancak göreve son verilmesi idare hukukuna tabidir ve akademik personel idari yargıda dava açabilir.

Flormar’a bir tepki de Ezgi Mola’dan

‘Ben işçi çocuğuyum’ deyip sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçilerine destek veren Aslıhan Gürbüz’den sonra Oyuncu Ezgi Mola’da Instagram hikayesinden Flormar’a tepki gösterdi.

Kanatçı Haydar önünde protesto

Günay Kılıç’ın darbedilerek işten atıldığı Kanatçı Haydar önünde eylem yapıldı.

Kanatçı Haydar’dan atılan Günay Kılıç kadınların desteğini bekliyor

Haklarını istediği için yöneticilerle tartışan, tazminatsız işten atılan Günay Kılıç yaşadıklarını anlattı. Kılıç, pazar günü 16.00’da Kanatçı Haydar önünde kadınlarla birlikte açıklama yapacak.

Kanatçı Haydar’dan atılan Günay Kılıç kadınlarla birlikte açıklama yapacak

Haklarını istediği için yöneticilerle tartışan, tazminatsız işten atılan Günay Kılıç 20 Mayıs pazar günü 16.00’da Kanatçı Haydar önünde kadınlarla birlikte açıklama yapacak.

Devleşen Flormar’da çoğunluğu kadın 83 işçi işten atıldı!

Flormar’ın reklamlarında ‘Biz kızlar istersek her şeyi yaparız’ deniyor ancak mevzu işçi kadınların istekleri olunca karşılığı işten atılmak oluyor!

Hakkını isteyen kadın işçi işten atıldı

Kanatçı Haydar’da çalışan Günay Kılıç haklarını istediği için yöneticilerle tartıştı, darbedildi, tazminatsız işten atıldı. Günay Kılıç hakkını alana kadar mücadele edeceğini söyledi.

SİBAŞ işçilerinden çağrı: Korkmayın, örgütlenin!

Sendikalaştıkları için işten atılan SİBAŞ işçilerinin evine misafir olduk. Gelin mücadelelerini, yaşadıklarını kendilerinden dinleyelim...

İşten atılan Ege Üniversitesi işçileri: Eve kapanıp köle olmayacağız

Arşiv soruşturması nedeniyle kadro dışı kalan Ege Üniversitesi işçileri, AKP iktidarının işçi emekçileri sefalete sürükleyen politikalarına, OHAL’e, taşerona karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

SİBAŞ işçileri: Önceden 1 Mayıs bize tatil demekti

Sendikalaşmak isteyince işten atılan çoğu kadın 48 SİBAŞ işçisi 1 Mayıs’a hazırlanıyor. Sendikalı olarak işlerine dönmeye kararlı olan işçiler ‘1 Mayıs’ta sesimizi duyurup hakkımızı arayacağız’ diyor.

Tepecik’ten çıkarılan işçiler: Suçsuzuz, işimizi geri istiyoruz

Arşiv soruşturması gerekçe gösterildi, tazminatsız işten atıldılar. Sendikaları Hizmet İş sahip çıkmadı, Ege Üniversitesi işçileriyle direnişteler. Tepecik EAH işçisi 3 kadın işini geri istiyor.

OHAL’in kadın hali

KHK ile yaşamları altüst edilen kadınlar, ihraç edildikten sonraki yaşamlarını anlatıyor. Hepsinin başka hikayeleri var, ortak görüşleri ise ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmenin çok ağır olduğu.

Ege Üniversitesinde kadroya geçemeyen işçiler: Suçlu değil işçiyiz

Yüz binlerce işçinin kadro hakkı gasbedilirken kadroya geçemeyen birçok işçi de kapı önünde buldu kendini. ‘Güvenlik soruşturması’ bahanesiyle Ege Üniversitesinde kadroya alınmayan işçiler eylemdeydi.

Kadın eğitimci, Valilik inadıyla memuriyetten men edildi

Disiplin soruşturması gerekçesiyle açığa alınan Eğitim Sen Ankara 4 No'lu Şube Sekreteri Müjgan Bilgisel’in dosyası 3 kez MEB Yüksek Disiplin Kuruluna gitti. Bilgisel üçüncüde memuriyetten men edildi.

Prettl işçileri üretimi durdurup fabrikaya kapandı

Tekirdağ’daki Prettl Endüstri Sistemleri fabrikasındaki kadın işçiler, 20 işçinin işten atılmasına karşı üretimi durdurarak fabrikaya kapandı.