Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nde gerekçesiz işten çıkarma
Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söyleyen Tez-Koop-İş Sendikası uzmanı Deniz Bozdemir, ‘Bu, kadın emeğine yönelik iktidar zihniyetinin sendika yönetimi tarafından yeniden üretilmesi’ diyor.

Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikasında uluslararası ilişkiler uzmanı ve kadın dergisi yazarlarından Deniz Bozdemir yaptığı açıklama ile "gerekçesiz biçimde işten çıkarıldığını ve mobbinge uğradığını" açıkladı.

İlk sayısı 8 Mart’ta “Güvenceli bir iş, özgür bir yaşam istiyoruz” kapağı ile çıkan Tez-Koop-İş Kadın Dergisi’nin editörlerinden olan Bozdemir, gerekçesiz biçimde işten çıkarılmasının sendikanın iddialarıyla uygun olmadığını, bunun erkek egemen sendikal anlayışın bir tezahürü olduğunu söyleyerek, işten atılmasına tepki gösteriyor.

Yayımladığı metinde “Bu işten çıkarma erkek egemen sendikal anlayışla mücadelenin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir” diyen Bozdemir, sendika yönetimi tarafından kendisine daha önce de mobbing uygulandığını, yaşananları dava konusu edeceğini de söyledi.

Deniz Bozdemir’in işten çıkarılmasının ardından Tez- Koop- İş Sendikası Kadın Dergisi Editörü Necla Akgökçe de derginin çıkış amaçlarından birinin “kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları hak ihlallerini görünür kılıp, onların insan haysiyetine yaraşır koşullarda çalışmalarına katkıda bulunmak” olduğunu hatırlatarak editörlük görevinden istifa etti. 


İlgili haberler
KESK, sendikal mekanizmalar, işyerleri ve kadın em...

Sendika merkezine/ şubelere çağırmakla yetinen bir çalışma yerine, işyerlerinde kadınları mücadeleye...

Tez-Koop-İş Sendikasından Kadın dergisi

Tez-Koop-İş Kadın Dergisi yayın hayatına başlıyor. Derginin ilk sayısında, '8 Mart'ta güvenceli bir...