HAKLARIMIZ VAR

İşveren uzaktan çalışmayı tek taraflı kaldıramaz

Uzaktan çalışma esasına göre istihdam edilen işçi, işveren tarafından tek taraflı olarak işyerinde çalışmaya geçirilemez.

Yolda geçen süre çalışma süresinden sayılabilir

İşe geliş gidişlerde yolda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. Ancak işçinin kendi işyerinden başka bir yere çalıştırılmak üzere gönderildiği durumlarda, yolda geçen süre çalışma süresi sayılır.

Almanya’da doğum yapan SGK’li da analık ödeneği alabilir

Türkiye’de sigortalı çalışmakta iken analık raporu almadan Almanya’ya giden ve doğumunu Almanya’da yapan kadın işçi de analık ödeneğinden yararlanabilir.

2022’de en düşük kıdem tazminatı net 4.966 TL

1 Ocak 2022 ve sonrasında işten çıkarılan asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı yeni asgari ücretten hesaplanır. Yan haklar hariç, her 1 yıllık kıdem için kıdem tazminatı net 4.966 TL’dir.

Art arda alınan rapor bağlantılı değilse SGK ikisi için de ilk 2 günü ödemez

Üst üste 2’şer günlük iki istirahat raporu alan işçi, ikinci rapor ilk raporun devam raporu değilse, her 2 gün için de SGK’dan rapor parası alamaz.

Fiilen kullanılmayan ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır

İşçiye fazla mesai ödememek için kağıt üzerinde olduğundan uzun gösterilen ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır.

Analık ödeneği için izne çıkarken sigortalılık şart

Analık ödeneği alabilmenin koşullarından biri de kadın işçinin analık iznine ayrılacağı tarih itibarıyla sigortalı olmasıdır. Aksi takdirde son 1 yılda 90 gün prim olsa bile analık ödeneği bağlanmaz.

Yarım çalışma hakkı hem işçi hem memurlar için geçerli

Analık izni sonrası yarım çalışma hakkı hem işçi hem memurlar için 2016 yılında yasalaştı. Patronların ‘Yarım çalışma hakkı sadece memurlar için’ yalanlarına kulak asmayalım.

Hafta tatili kullandırılmayan işçi haklı fesih yapabilir

İşçiye haftada bir gün izin verilmesi yasal zorunluluktur. Hafta tatili pazar günü olmak zorunda değildir. Hafta tatili verilmeyen işçi haklı fesih yapabilir.

Kısmi süreliye geçtiği için aleyhine değişiklik yapilan işçi hakli fesih yapabilir

Kadın işçinin sırf kısmi süreli çalışmaya geçtiği için görev yerinin, iş, unvan veya pozisyonun işçi aleyhine tek taraflı olarak değiştirilmesi haklı fesih nedeni oluşturur.

Kısmi çalışma talebinin haksız reddi haklı fesih hakkını doğurur

Kısmi çalışma talebi yönetmeliğe aykırı biçimde reddedilen kadın işçi, olumsuz yanıtın tebliğ tarihinden başlayarak 6 işgünü içinde haklı fesih hakkını kullanabilir.

İşsizlik ödeneği net ücretin en fazla yarısı kadardır

İşsizlik ödeneği son 4 aylık prime esas kazanç ortalamasının yüzde 40’ı kadardır. Dolayısıyla işçiye verilecek ödenek tutarı işçinin eline geçen ücretin yaklaşık olarak en fazla yarısı kadardır.

Son 120 günde iş değiştiren de işsizlik ödeneği alabilir

İşsiz kalmadan önceki son 120 gün içinde iş değişikliği yapan işçi, iş değişikliği sırasında gün kaybı yaşamamışsa işsizlik ödeneği alabilir.

Analık izni işsizlik ödeneğine engel değildir

Analık izni dönüşünde işten çıkarılan kadın işçi son 3 yılda 600 gün primi varsa işsizlik ödeneği alabilir. Son 4 ayda prim ödenmemiş olması işsizlik ödeneğine engel değil.

Süt izni kullanmak yol parasının kesilmesine gerekçe olamaz

Süt iznini kullanan kadın işçinin yol ücretinin kesilmesi, İş Yasası’nın 5. maddesine aykırı ayrımcı bir uygulamadır. Hak arama yöntemleri yanıtımızda.

SGK rapor giriş sistemini uzatılmış analık izni ile uyumlu hale getirmeli

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde kadın işçiye 16 haftadan uzun analık raporu verilebilir. Ancak SGK rapor giriş sistemi bu hakkın kullanılmasına engel oluyor.

Yarım çalışmaya analık izninden hemen sonra başlanırsa gün kaybı olmaz

Analık izni dönüşü yarım çalışma hakkından yararlanma koşulları ve yarım çalışmadan tam yararlanmak için yapılması gerekenler yanıtımızda.

Analık izninde memuriyete ataması yapılanlar aylıklı izin hakkından yararlanabilir

Analık iznine ayrılıp SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan kadın işçi, memuriyete atanması halinde analık izninin geri kalan süresi için aylıklı izin hakkından yararlanabilir.

İşçi onayı olmadan kısmi süreli çalışmaya geçirilemez

İşveren işçinin onayını almadan tam zamanlı çalışan işçiyi kısmi süreli çalışmaya geçiremez. İşçinin daha önce kısmi süreli çalışmış olması, bu kuralı değiştirmez.

2022’de işten çıkarılan asgari ücretlinin tazminatı yeni asgari ücrete göre hesaplanır

2 Ocak 2022’de işten çıkarılacak asgari ücretli işçinin kıdem tazminatının 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete göre ödenmesi gerekir.