HAKLARIMIZ VAR

Son 1 yılda 90 gün prim varsa analık ödeneği alınabilir

Doğum tarihinden önceki son 1 yılda 90 gün primi olan ve sigortalılık hali devam eden kadın işçi analık ödeneği alabilir.

Emzirme izninde belirsizlikler giderilmeli

Emzirme izni günde 1,5 saat. Ancak hafta sonu yarım gün çalışma halinde emzirme izninin ne süreyle kullanılabileceğine ilişkin netlik yok.

Esas olan meslek kodu değil işçinin yaptığı iştir

Taşerondan kadroya geçirilen işçiler, yıllardır fiilen yaptıkları işi bırakıp, SGK kayıtlarındaki meslek koduna göre çalıştırılmaya zorlanamaz.

Hamileliği işverene derhal bildirmekte yarar var

Hamile olduğunu öğrenen kadın işçinin en kısa sürede hamileliğini işverene bildirmesi yasal yükümlülük. Hamileliği bildirmemek işçiyi sıkıntıya sokabilir.

Sağlık raporu mücbir sebep, aksini iddia etmek abesle iştigaldir

Analık izni sonunda alınan hastalık raporu mücbir sebeptir ve yarım çalışma hakkına engel teşkil etmez.

Yarım çalışma hakkı için 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor

Kadın işçinin analık izni sonrası yarım çalışma hakkından tam yararlanabilmesi için 30 gün içinde başvuru yapması ve yarım çalışmaya analık izni dönüşünde başlaması gerekiyor.

İşsizlik ödeneği enflasyon karşısında eriyor, teklif mecliste bekliyor

İşsizlik ödeneği alırken işe giren işçi, yeni işinden istifa etse bile işsizlik ödeneği yeniden ancak eski tutardan bağlanıyor. Sorunu çözecek yasa teklifi 3 yıl 4 aydır Meclis’te bekliyor.

Evlilik nedeniyle fesihte yıl doldurmanın avantajı var

Evlilik nedeniyle fesihte kıdemin yanı sıra yıllık izin ücreti de alınabileceğini için fesih tarihini buna göre ayarlamakta yarar var.

Haklı fesih yapmış gibi gösterilen işçi ihbar tazminatı alabilir

Haklı fesih yapmadığı halde SGK’ye haklı fesih yapmış gibi bildirimi yapılan ve kıdem tazminatı ödenen işçi, ihbar tazminatı da alabilir.

Yarım çalışma ödeneği iki ay geriden gelir

Temmuz ayında yarım çalışma yapmaya başlayan kadın işçi, Temmuz ayının yarım çalışma öde-neğini Eylül ayı içinde alır. Ödeme hep 2 ay geriden gelir.

Hamilelikte ayakta çalışamayan işçinin hakları var!

Hamilelikte ayakta çalışması sakıncalı işçiye mümkün mertebe oturacağı hafif bir iş verilmesi, bu mümkün değilse de ücretsiz izin hakkı tanınması gerekir.

Personel eksikliği kısmi çalışma hakkına engel değil

Kadın işçilerin analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı, personel eksikliği gerekçe gösterilerek engellenemez.

SGK Kod 25 ile İş Yasası 25. Madde birbirinden farklı

SGK’nın 25 numaralı çıkış kodu, işçinin haklı nedenle derhal feshini kapsarken, İş Yasası’nın 25. maddesi işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenliyor.

Kısmiye geçiş hakkı engellenen işçi 6 iş günü içinde haklı fesih yapabilir

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş başvurusu haksız biçimde reddedilen işçi 6 iş günü içinde haklı fesih hakkını kullanıp kıdem tazminatı talep edebilir.

Analık izninde iş sözleşmesinin feshi analık ödeneğini durdurur

Analık iznindeyken iş sözleşmesini evlilik nedeniyle fesheden işçinin analık ödeneği 10 gün sonra kesilir.

Tazminat hesabı yeni asgari ücretten yapılır

1 Temmuz 2022’den sonraki çıkışlarda asgari ücretli işçiler için ihbar ve kıdem tazminatı hesabı yeni asgari ücretten yapılır.

Mobbinge uğrayan işçi için haklı fesih yolu açık

Mobbinge uğrayan işçi haklı fesih yapıp, tüm yasal haklarını ve ayrıca mobbing nedeniyle tazmi-nat talep ederek işten ayrılabilir. Dikkat edilmesi gerekenler yanıtımızda.

Aynı işyerinde çalışan işçiler aynı dönemde yıllık izin kullanabilir

Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı dönemde yıllık ücretli izin kullanmasının önünde bir engel yok. Aksine eşlere kolaylık sağlanması gerekir.

Deneme süresi bitmişse ihbar tazminatı hakkı doğar

Deneme süresi sona eren işçi, haklı fesih dışında işten çıkarıldığı takdirde işveren ya ihbar süresi kadar önce haber vermek ya da ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İŞKUR’a sesleniyoruz: Sağlık raporu mücbir sebeptir!

Doğum sonrası alınan sağlık raporu mücbir sebep sayılır ve yarım çalışma hakkına engel oluşturmaz. İŞKUR mevzuatı doğru yorumlamak zorunda!