HAKLARIMIZ VAR

Kısmi çalışmada işveren çalışma günlerini keyfekeder değiştiremez

Kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin önceden belirlenmiş çalışma günleri daha sonra işveren tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

Yatırılmayan SGK primlerini yatırtmanın üç yolu var

Fiilen çalıştığı halde SGK primleri yatırılmayan ya da eksik yatırılan işçi, işverene başvuru, SGK’ya başvuru ya da hizmet tespit davası yoluyla primlerini yatırtabilir.

SGK’nin maluliyet kararına itiraz yolu açık

SGK Sağlık Kurulları tarafından verilen maluliyet ve çalışma gücü kayıp oranı kararlarına karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz etmek mümkün.

Çalışabilir raporu alan kadın işçi analık istirahatini başlatabilir

37. hafta dolana kadar çalışabilir raporu alan hamile işçi, bu süre dolmadan önce de analık istirahatini (iznini) başlatabilir.

7 buçuk saatini dolduran hamile veya emziren işçi mesaisini bitirebilir

Hamile ve emziren işçilerin günde 7 buçuk saatten fazla çalıştırılması yasaktır. 7 buçuk saatini dolduran işçi mesaini bitirip evine gidebilir.

Analık izni dönüşü yıllık izin için işe başlama koşulu yok

Analık izni ve ücretsiz izin sonrasında kadın işçinin içerideki yıllık izinlerini kullanması için işe geri başlaması, en az bir gün çalışması gibi bir koşul yok.

İşçinin çalışma günleri, işçinin onayı olmadan değiştirilemez

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin çalışma günleri, işçinin onayı alınmadan tek taraflı olarak değiştirilemez.

İstifa eden öğretmen işsizlik ödeneğini yakar

Özelde çalışan öğretmen, sözleşmesi sona erip yenilenmediğinde prim koşulunu karşılıyorsa işsizlik ödeneği alabilir. Ancak istifa eden öğretmen ödenekten yararlanamaz.

Raporluyken işe çağrılan işçi işe gitmek zorunda değildir

Sağlık (istirahat) raporu olan işçi, işveren tarafından işe çağrılsa bile işe gitmek zorunda değildir. İşçinin raporluyken çalışması nedeniyle işten çıkarılması İş Yasası’na aykırı olur.

Hamilelikte 7 buçuk saat çalışma kuralı işçi aleyhine yorumlanamaz

Normalde haftanın 5 günü günde 9 saat çalışan kadın işçilerin hamilelik döneminde 7 buçuk saat çalışma kuralı gereği, haftanın 6. gününde de çalışmaya zorlanması işçi lehine yorum ilkesine aykırıdır.

Servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir

İşyerine ulaşımın servisle sağlandığı işyerlerinde, vardiya çıkış saati nedeniyle servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir.

Hamile işçiye ‘Ya radyasyon ya istifa’ baskısı yapılamaz

Hamile ve emziren kadının iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerde çalıştırılması yasaktır. İş veren işçiyi radyasyonda çalışmaya veya istifa etmeye zorlayamaz.

Emzirme izni hakkı işe giriş günü başlar

1 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçi işe girdiği gün, günde 1 buçuk saat emzirme (süt) izni hakkını kullanmaya başlayabilir.

İşten ayrılan işçinin işsizlik ödeneği alması ancak haklı fesihle mümkün

İşçinin işten ayrılması, yani iş sözleşmesini fesheden tarafın işçi olması halinde, işsizlik ödeneği ancak haklı fesih yapılarak alınabilir.

İşçi keyfi değişiklikleri kabul etmek zorunda değildir

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi, işverenin çalışma gün ve saatlerinde yapmak istediği tek taraflı keyfi değişiklikleri kabul etmek zorunda değildir.

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakki en fazla 6 aydır

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak isteyen kadın işçinin, ücretsiz izni analık izninden hemen sonra başlatmasında yarar vardır.

Son 1 yılda 90 gün prim varsa analık ödeneği alınabilir

Doğum tarihinden önceki son 1 yılda 90 gün primi olan ve sigortalılık hali devam eden kadın işçi analık ödeneği alabilir.

Emzirme izninde belirsizlikler giderilmeli

Emzirme izni günde 1,5 saat. Ancak hafta sonu yarım gün çalışma halinde emzirme izninin ne süreyle kullanılabileceğine ilişkin netlik yok.

Esas olan meslek kodu değil işçinin yaptığı iştir

Taşerondan kadroya geçirilen işçiler, yıllardır fiilen yaptıkları işi bırakıp, SGK kayıtlarındaki meslek koduna göre çalıştırılmaya zorlanamaz.

Hamileliği işverene derhal bildirmekte yarar var

Hamile olduğunu öğrenen kadın işçinin en kısa sürede hamileliğini işverene bildirmesi yasal yükümlülük. Hamileliği bildirmemek işçiyi sıkıntıya sokabilir.