Psikolojik tacize uğrayan işçi haklı fesih yapabilir
Psikolojik tacize uğrayan işçi haklı fesih hakkını kullanarak işten ayrılabilir, yasal haklarını ve mobbing nedeniyle tazminat talep edebilir.

Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. 2015 yılından beri kurumsal bir şirkette satış danışmanı olarak çalışıyorum. Başlangıçta çok hevesli olarak başladığım işimde zaman içinde yönetici baskıları ve mobbingleri kaynaklı olarak gelişimim tıkandı ve kariyer planı yapmama izin verilmedi. Çalıştığım süre içerisinde bölge dinamikleri, deneyimli personel, satış yetkinliği gibi sebeplerle bir çok rotasyona maruz kaldım. Bu rotasyonların birinde mağaza müdürü ile uzun süre karakter çatışması, yok sayma, görmezden gelme, küsme, ekip içinde dışlanma gibi mobinglere maruz kalarak istifa eşiğine getirildim. Yaşadığım problemleri bölge müdürüne taşıdım. Problemler sebebi ile farklı bir mağazaya rotasyon yapıldım. Zaman içinde çalıştığım mağazada, mağaza müdürü değişikliği yaşandı ve eski sorunları yaşadığım mağaza müdürü (karakter çatışması yaşadığım mağaza müdürü) çalıştığım mağazaya rotasyon yapıldı ve tekrar aynı mağaza da çalışmaya başladık. Şimdi tekrar aynı müdür ile aynı karakter çatışması, küsme, görmezden gelme, ekip içinde dışlanma gibi sorunlar yaşamaktayım. 9 yıllık çalışma geçmişimde kariyer gelişim alanı belirlenememesi, sürekli bir psikolojik saldırı altında olmak gibi sebepler yüzünden tazminat ile işten ayrılma talebim kabul edilmedi ve tazminatlı çıkış isteğim olumsuz sonuçlandı. Artık daha fazla dayanama durumuna geldim ve psikolojimi etkileyen sebeplerden dolayı işten ayrılmak istiyorum. Tazminatımı dava yolu ile alabilir miyim? Konu ile ilgili görüşlerinizi önemle rica ederim.

Okurumuzun verdiği bilgiler ışığında söyleyecek olursak, okurumuzun mobbinge maruz kaldığını söyleyebiliriz. Karakter çatışması, tek başına mobbinging unsurlarından birini oluşturmaz. Ancak karakter çatışması hiyerarşik bir ilişki içinde yaşanıyor, yönetici ya da işveren temsilcisi konumunda olan kişi, yönetimi altında olan işçiye bu karakter çatışmasını “objektif iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı” biçimde yansıtıyorsa durum değişir. Mağaza müdürü tam da bunu yapıyor, okurumuzu yok sayma, görmezden gelme, küsme, dışlama gibi yöntemlerle psikolojik olarak yıldırmaya çalışıyor; okurumuzun kariyer ilerlemesini kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyor.

Kaldı ki okurumuz ile mağaza müdürü arasındaki bu sorun şirket yönetimince de bilindiği için okurumuzun çalıştığı mağaza daha önce değiştirilmiş. Ancak mağaza müdürü daha sonra aynı mağazaya görevlendirilince yine aynı sorunlar baş göstermiş. Okurumuz tazminatını da alarak işten ayrılmak istemiş ancak bu talep kabul görmemiş.

Bu aşamada okurumuz mobbinge maruz kaldığı için İş Yasası’nın 24. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak işten ayrılabilir, kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarının yanı sıra mobbingden kaynaklı maddi ve manevi tazminat da önce arabulucuya başvurarak, anlaşma olmazsa da dava yoluyla talep edebilir.

Ancak okurumuzun haklarını alabilmesi için çok büyük ihtimalle dava açması ve mahkeme önünde mobbinge uğradığını ispatlaması gerekecektir. Dolayısıyla okurumuzun haklı fesih hakkını kullanmadan önce her türlü delil, bilgi ve tanığı toplamasında yarar vardır.

Okurumuzun bunu nasıl yapacağına ilişkin detaylı bilgiler şu yanıtımızda mevcut: Mobbingin ispatı için delil biriktirmek önemli!

Okurumuzun bir yandan bu yazımızda belirttiğimiz belge, bilgi ve tanıklar için hazırlık yaparken bir yandan da çalıştığı şirketin yönetimine yazılı olarak yaşadıklarını aktarmasında, uğradığı mobbingin sona erdirilmesi için talepte bulunmasında, bu dilekçesini muhakkak elektronik ortamda da şirkete ileterek, ispat için önlem almasında yarar var. Şirket gerekli önlemleri almaz mobbingin sona erdirilmesi için gerekli müdahalede bulunmazsa, okurumuzun bu başvurusu olası bir dava sürecinde okurumuzun elini güçlendirebilecektir.

Son olarak şunu belirtelim. Mobbingin çok yaygın yaşanan bir sorun olmasına rağmen, mobbingi yargı önünde ispatlamak çok güç olabiliyor. Dolayısıyla okurumuzun tüm bu süreci bir avukattan destek alarak yürütmesi de son derece önemli.

İlgili haberler
Direnişteki Lezita işçisi Burçak Gürledik: Mobbing...

İzmir Kemalpaşa’da faaliyet yürüten Abalıoğlu Lezita fabrikasında işten atılan ve direnişe geçen işç...

Mobbing kadın işçilere hayatı dar ediyor

Çeşitli işkollarında çalışan kadınlar, işyerlerinde karşılaştıkları mobbingi ve bunun hayatlarını na...

İşten ayrılan işçinin işsizlik ödeneği alması anca...

İşçinin işten ayrılması, yani iş sözleşmesini fesheden tarafın işçi olması halinde, işsizlik ödeneği...