SGK’nin maluliyet kararına itiraz yolu açık
SGK Sağlık Kurulları tarafından verilen maluliyet ve çalışma gücü kayıp oranı kararlarına karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz etmek mümkün.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Annemin babası vefat etti. Biz de yüzde 73 engellilik oranı gösteren sağlık kurulu raporuyla başvurduk ama çıkmadı. Annem felçli tek başına yürüyemiyor. Yanında sürekli biri var, öyle olduğu halde yüzde 58 rapor çıktı. Tek başına kesinlikle dışarı çıkamıyor, bir basamak merdiven dahi inemiyor. Ne yapmalıyız? Bize yardımcı olabilir misiniz?

Daha önceki bir yanıtımızda detayları ile ele aldığımız üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm (yetim) aylığı bağlanır.

Bu durumda olanların maluliyetlerinden dolayı yetim aylığı alabilmesi için SGK’ya başvurmuş, SGK tarafından aldığı sevkle SGK’nın yetkilendirdiği hastaneden rapor almış ve bu rapor incelenerek SGK Sağlık Kurulu tarafından en az yüzde 60 maluliyetin tespit edilmiş olması gerekiyor.

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nin 12. maddesine göre SGK tarafından yetkilendirilen hastaneler tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporları yalnızca durum bildirir nitelikte olduğundan, raporların karar hanesinde çalışma gücü kayıp oranı/engellilik oranı belirtilmeden “Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir” ibaresinin yazılması gerekmektedir.

Okurumuzun bizimle paylaştığı sağlık kurulu raporunda bu kurala dikkat edilmemiş ve yüzde 73 engellilik oranı belirtilmiş. Bu oranın SGK Sağlık Kurulu nezdinde hiçbir geçerliliği yok. Çünkü yasa ve yönetmelik gereği, oranı belirlemeye SGK Sağlık Kurulu yetkili.

Okurumuzun annesi için SGK Sağlık Kurulu çalışma gücü kayıp oranını yüzde 58 olarak belirlemiş. Okurumuzun verdiği bilgiler ışığında bu oranın gerçekçi olmadığını görüyoruz.

Peki bu aşamada okurumuzun annesi ne yapabilir?

Aynı yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca okurumuzun annesi SGK Sağlık Kurulunca verilen rapora itiraz edebilir. Bu itiraz Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca değerlendirir. Yönetmeliğin 17. maddesine göre Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilen kararlar SGK Sağlık Kurullarını bağlar.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun itirazın Kurula ulaşmasını takip eden 60 gün içinde itirazı karara bağlaması gerekir.

Dolayısıyla, okurumuzun annesi en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkezine bir dilekçe vererek kurul kararına itiraz edebilir. “6 ay içinde itiraz yapılabilir” kuralı kaldırıldığı için okurumuzun annesinin başvuru yapmasının önünde bir engel yoktur.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 14. maddesi uyarınca Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı olarak talep etmeleri halinde, her türlü masrafları sigortalıya/hak sahibine ait olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerinin belirlediği bir uzman hekimi, haklarında verilecek kararın görüşülmesinde dinler.

Dolayısıyla okurumuzun annesinin yazılı olarak talep etmesi ve masraflarını karşılaması halinde bir uzman hekim aracılığıyla durumunun Kurula anlatılmasını sağlama olanağı da mevcuttur.

Bu itirazdan da netice alınamaması halinde dava yoluna gitmek de mümkündür.


İlgili haberler
Yetim aylığı bağlama oranını üç faktör belirliyor

Yetim aylığı bağlama oranı; ebeveynin vefat tarihi, ebeveynin bağlı bulunduğu sigorta kuruluşu ve ha...

Maluliyet aylığı ve yetim aylığı ancak bir koşulda...

Maluliyet aylığı alan kadının vefat eden anne ya da babasından yetim aylığı alabilmesi için, kadının...

Malul kadınlar evli olsa bile yetim aylığı alabili...

En az yüzde 60 oranında malul olduğu SGK tarafından tespit edilmiş olan, çalışmayan, gelir veya aylı...