Yarım çalışma ödeneği iki ay geriden gelir
Temmuz ayında yarım çalışma yapmaya başlayan kadın işçi, Temmuz ayının yarım çalışma öde-neğini Eylül ayı içinde alır. Ödeme hep 2 ay geriden gelir.

Okurumuzun Sorusu:

Merhabalar. Ben doğum sonrası yarım çalışma yapıyorum. Temmuz 11’de başladım, 12 Eylül’de de sürecim bitecek. İŞKUR’a belgelerimi verdim e-Devlette onayladığı görünüyor ancak hala ödeme alamadım. İŞKUR’u aradım bir belge daha verilmesi gerekiyor yoksa ödeme alamazsınız dedi. Böyle bir şey var mıdır? Biz zaten tüm süreci tamamladık verilmesi gereken belgeler nelerdir? Şimdiden teşekkürler.

Yarım çalışma hakkı, İş Kanunu ile Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’te düzenleniyor. Yarım çalışma ödeneğine ilişkin teknik düzenlemeler ise Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer alıyor.

Bu düzenlemelere göre yarım çalışma hakkından yararlanmak isteyen kadın işçinin:

1) Yarım çalışma belgesi ile birlikte işyerine başvurarak yarım çalışma hakkını kullanmak istediğini iletmesi gerekmektedir.

2) Yarım çalışma belgesi iki nüsha olarak işveren tarafından doldurulacak, işçi de imza atacaktır. Yarım çalışma belgesinin bir nüshası işverende kalacak bir nüshası ise işçiye verilecektir.

3) İşçi kendine verilen yarım çalışma belgesi ile doğum izninin bittiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde İŞKUR’a başvuracaktır.

Kadın işçinin İŞKUR’a başvuru yapmasının ardından herhangi bir başka belge vermesi ya da bir başvuru yapması gerekmemektedir.

Başvurunun başarıyla tamamlanması ve İŞKUR tarafından onaylanmasının ardından Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar’a göre:

1) İşverenin işçi için SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesini e-bildirge ile vermesi,

2) İŞKUR’un da bu belgelere göre o ay için yarım çalışma ödeneği verilecek gün sayısını hesaplayarak, işçiye yarım çalışma ödeneğini ödemesi gerekir.

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde İşsizlik Sigortası Fonundan aylık olarak ödenir.

Okurumuz Temmuz ayı içinde yarım çalışma yapmaya başladı. Bu durumda işveren okurumuzun Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini Ağustos ayında SGK’ya iletir. İŞKUR da Temmuz ayının ödemesini Eylül ayı içinde yapar. Yani yarım çalışma ödeneği 2 ay geriden gelir.

İŞKUR görevlisi muhtemelen işveren tarafından SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesini kastetmiş. Çünkü okurumuzun artık ayrıca SGK ya da İŞKUR’a bir belge vermesi gerekmiyor. Sonuç olarak okurumuz işverenine başvurarak Temmuz ayının belgelerinin SGK’ya verildiğini teyit ettikten sonra İŞKUR’u yeniden arayabilir, Eylül ayı içinde ödeme alamazsa da İŞKUR’dan alacağı bilgiyle birlikte bize yeniden başvurabilir.


İlgili haberler
Hamilelik nedeniyle işten çıkarmaya karşı haklarım...

Yine bir okurumuz hamile olduğu için işten çıkarılmış ve performans gerekçe gösterilmiş. Okurumuz ar...

Personel eksikliği kısmi çalışma hakkına engel değ...

Kadın işçilerin analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı, personel eksikliği gerekçe g...

SGK Kod 25 ile İş Yasası 25. Madde birbirinden far...

SGK’nın 25 numaralı çıkış kodu, işçinin haklı nedenle derhal feshini kapsarken, İş Yasası’nın 25. ma...