Ücreti ödenmeyen işçi haklı fesih yapabilir
Ücreti zorunlu bir neden olmadığı halde 20 günden fazla geciken işçi iş görmekten kaçınabileceği gibi haklı fesih de yapabilir.

Okurumuzun Sorusu:
Bir yapı denetim şirketinde belirsiz süreli sözleşme ile 1,5 yıldır proje ve uygulama denetçisi olarak çalışıyorum. Ancak Haziran 2018 tarihinden bu güne kadar maaş alamıyorum. Dolayısı ile 20 günlük ücret ödeme gecikmesi 7 ayı bulduğu için verilen görevi yapmıyorum, hatta işe gitmiyorum. Sizce 1) Haklı nedenle istifa etmeli miyim, onların çıkarmasını mı beklemeliyim? 2) İşe gitmediğim için tutanak tuttukları gibi tehdit konuşması oldu fakat bana tebligat yok. Sigortam devam ediyor. 3) Yapacaklarımın işlem sırası nasıl olmalı?

İş Yasası’nın “Ücretin Gününde Ödenmemesi” başlıklı 34. maddesi çok açık bir düzenleme içeriyor:

“Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir… Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez…”

Burada sözü edilen mücbir (zorunlu) neden, işverenin ödeme güçlüğü ya da işlerinin kötü gitmesi olamaz. Dolayısıyla Haziran 2018 tarihinden bu yana ücret alamayan okurumuzun “iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma” yani ücreti eksiksiz ödeninceye kadar çalışmama hakkı doğmuştur. İşveren bu nedenle tutanak tutsa ya da okurumuzu işten çıkarsa bile, hukuken haklı olan okurumuzdur. Yasada açıkça belirtildiği üzere bu nedenle iş sözleşmesi feshedilemez.

Bununla birlikte iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınan işçi, çalışmadığı süre için ücrete hak kazanamaz. Dolayısıyla ücret alamadığı halde iş akdini feshetmemesi okurumuzun lehine bir sonuç doğurmamaktadır.

Bu nedenle okurumuzun İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkını bir an önce kullanmasında yarar vardır.

Okurumuz şöyle bir işlem sırası izleyebilir:

1) Noter kanalıyla işverene ihtar çekerek, iş akdini haklı nedenle feshetmek, ödenmeyen ücretleri ile kıdem tazminatını (ve varsa diğer yasal haklarını) talep etmek. Okurumuzun ihtarında belli bir süre -örneğin 10 gün- vererek ödemenin yapılmaması halinde yasal yollara başvuracağını belirtmesinde yarar var.

2) İhtarda belirtilen süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde arabulucuya başvurmak.

3) Arabulucuda anlaşma sağlanamadığı takdirde alacakları için dava açmak.

İlgili haberler
Yıllık iznin kullandırılmaması haklı fesih nedenid...

Ücretli yıllık iznini kullanmak işçinin hakkı, izni kullandırmak işverenin yükümlülüğüdür. İzin kull...

Kıdem tazminatının anahtarı haklı fesihte

Gece vardiyası için servis hakkı verilmeyen ve zorla ücretsiz izne çıkarılan işçi haklı fesih yapabi...

Süt izni verilmeyen işçi haklı fesih yapabilir

Süt izni kullandırılmayan işçi haklı fesih yapabileceği gibi kullanmayıp, çalıştığı süt izni süreler...