GÜNÜN ARAŞTIRMASI: Üniversitelerde flört şiddeti
Araştırmalar, üniversitelerde flört şiddetinin yaygınlığını gözler önüne seriyor. Gençlerin yarısından fazlası flört ilişkide şiddete maruz kaldığını ifade ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda 2016 yılında Mehbare İftar tarafından Yard. Doç. Dr. Güngör Güler danışmanlığında yapılan “Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum ve Davranışları Yüksek Lisans Tezi” üniversitelilerin flört şiddeti algılarını ortaya koyuyor.

Çoğunluğu 20-22 yaş grubunda yüzde 53.6’sı erkek, yüzde 46.4’ü kız 645 öğrenciyle yapılan çalışmada, gençlerin yüzde 51.6’sı flört ilişkisi olduğunu ve flört ilişkisi olan bu grubun da yüzde 52.9’u yani yarısında fazlası “ilişkisinde şiddete maruz kaldığını” belirtiyor. Daha da vahimi ise yüzde 52’si “şiddet uyguladığını” söylüyor.

Geçmişteki ilişkileri incelendiğinde ise yüzde 43.7’si flört şiddetine maruz kaldığını, yüzde 39.9’u uyguladığını anlatıyor. Araştırmaya göre, geçmiş ilişkilerinde şiddete maruz kalanlar şimdiki flörtlerinde bunu uyguluyor. Bu oran yüzde 36.8 olarak tespit ediliyor. Maruz kaldığı halde uygulamayanların oranı ise yüzde 13.

Yine araştırmaya göre, 23 yaş ve üzeri öğrenciler daha fazla şiddet uyguluyor, 20-22 yaş arası daha çok şiddete maruz kalıyor. Erkeklerin kızlardan daha fazla şiddet uyguladığı kaydedilen araştırmada, öğrencilerin yüzde 28.5’i ailelerinde şiddet davranışı olduğunu belirtirken bunu yaşayan erkek öğrencilerin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet tutum puanları, aile içinde şiddet olmadığını söyleyenlerden çok daha yüksek.

Flörtlerde en fazla duygusal şiddete maruz kalınıyor veya uygulanıyor. Yüzde 60.79’la en çok kıskanmak gerekçe gösterilerek şiddet uygulanıyor. Onu sırasıyla, yüzde 46.02’yle bağırmak, yüzde 32.95’le sosyal yaşamı sınırlamak, yüzde 30.68’le azarlamak izliyor.

İkinci sık görülense fiziksel şiddet. Sırasıyla en çok cezalandırmak, çimdiklemek, tokat atmak ve saç çekmek söz konusu oluyor… En çok görülen cinsel şiddet davranışları da istek dışı cinsel davranışa zorlama ve istemediği halde dokunmak ki; araştırmada bu durum da, yüzde 6.25 istemediği halde dokunmak ile cinselliği tehdit olarak kullanmak, yüzde 5.68 cinsel taciz ve istek dışı cinsel davranışa zorlamak, yüzde 4.54 tecavüz, yüzde 2.27 cinsel ilişkiye zorlamak olarak belirtilmiş.

FLÖRT ŞİDDETİ NEDİR?

Araştırmada şu önerilerde de bulunuluyor:
Okul yöneticilerine:
Şiddete uğrayan gençlerin destek mekanizmalarına ihtiyaçları var. Bu konuda onları kapsamlı ve doğru bilgilendirecek, flört şiddetini fark edebilmeleri, karşılaşmaları halinde nasıl tepkiler verecekleri, baş edecekleri, hukuksal ve yasal boyutta neler yapmaları gerektiği gibi konularda danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunan merkezler açılmalı. Şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği müfredatta olmalı. Okul yöneticileri ve öğretmenler, hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitimlerle desteklenmeli.

Ailelere: Flört şiddetiyle mücadelenin temel noktası, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair algıların değiştirilmesi ve farkındalığın artırılması. Bunun için öncelikle aileler eğitilmeli. Küçük yaşta aile içi şiddete tanık olan veya uğrayan bireyler tespit edilerek, rehabilitasyonları sağlanarak psikolojik destek verilmeli.

Gençlere: Flört şiddetinde, sadece fiziksel değil, duygusal ve cinsel şiddetin de yaralayıcı olacağı fark edilmeli. Başkalarına şiddet uygulayan, saldırgan, öfkesini kontrol edemeyen ve şiddete yönelik davranışları öven, cinsiyetçi tavırları olan, baskıcı, kısıtlayıcı, aşırı kıskanç ya da duygu sömürüsü yapan, istediği olmadığında küsen, surat asan ve dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen kişilerden uzak durulmalı. Stres ve şiddetin azaltılmasına, öfke kontrolü, yaşam becerilerinin ve kişisel gelişimin geliştirilmesine dönük programlara katılınmalı.

Kaynak: Umut Vakfı

İlgili haberler
İlişkin güvenli mi? 5 soruda test et

Seviyorsun, seviliyorsun. Ya da öyle sanıyorsun, ama zarar görüyorsun. Ya da bir arkadaşının ilişkis...

GÜNÜN RAKAMI: Üniversitede flört şiddeti çok yaygı...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yapılan bir tez çalışması flört şiddetiyle ilgili çarpıcı sonuçla...

Flört şiddetini nasıl fark ettim?

Kadın arkadaşlarının desteği ve dayanışmasıyla maruz kaldığı flört şiddetinden kurtulan bir üniversi...