GÜNÜN RAKAMI: Üniversitede flört şiddeti çok yaygın
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yapılan bir tez çalışması flört şiddetiyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Görüşülen gençlerden yüzde 53’ü şiddete uğruyor, yüzde 52’si de şiddet uyguluyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında, Mehbare İftar tarafından Yrd. Doç. Dr. Güngör Güler danışmanlığında yapılan, 2016’ya ait ‘Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ve Davranışları Yüksek Lisans Tezi’, üniversitelilerin flört şiddeti algılarını konusundan çarpıcı veriler ortaya çıkardı.

Çoğunluğu 20-22 yaş grubunda 645 öğrenciyle yapılan çalışmada, gençlerin yüzde 51.6’sı flört ilişkisi olduğunu ve onların da yüzde 52.9’u ilişkisinde şiddete maruz kaldığını belirtiyor. Daha da vahimi, yüzde 52’si şiddet uyguladığını söylüyor.

Uygulanan şiddet türüne göre ise şöyle sıralama yapılıyor:
- Yüzde 22.72 ile en çok cezalandırmak, yüzde 20.45 çimdiklemek, yüzde 18.18 ile fiziksel acı vermek.
- Yüzde 60.79 kıskanmak, yüzde 46.02 bağırmak, yüzde 32.95 sosyal yaşamı sınırlamak, yüzde 30.68 azarlamak.
- Yüzde 6.25 istemediği halde dokunmak ile cinselliği tehdit olarak kullanmak, yüzde 5.68 cinsel taciz ve istek dışı cinsel davranışa zorlamak, yüzde 4.54 tecavüz, yüzde 2.27 cinsel ilişkiye zorlamak.

İLK SIRA TAMAMEN DUYGUSAL
Öğrencilerin geçmişteki ilişkileri incelendiğinde ise yüzde 43.7’si flört şiddetine maruz kaldığını, yüzde 39.9’u şiddet uyguladığını anlatıyor. Flörtlerde en fazla duygusal şiddete maruz kalınıyor veya uygulanıyor. En çok da kıskanmak, bağırmak, azarlamak, yaşamını kontrol etmek şeklindeki baskılarla karşılaşılıyor. İkinci sık görülense fiziksel şiddet. Sırasıyla en çok şunlar yaşanıyor: Cezalandırmak, çimdiklemek, tokat atmak ve saç çekmek. Öğrencilerin en az uyguladıkları ve maruz kaldıkları, cinsel şiddet. En çok görülen cinsel şiddet davranışları da istek dışı cinsel davranışa zorlama ve istemediği halde dokunmak.

23 yaş ve üzeri öğrenciler daha fazla şiddet uyguluyor, 20-22 yaş arası daha çok şiddete maruz kalıyor. Erkekler, genç kadınlardan daha fazla şiddet uyguluyor.
Öğrencilerin yüzde 28.5’i ailelerinde şiddet olduğunu belirtiyor. Bunu yaşayan erkek öğrencilerin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet tutum puanları, aile içinde şiddet olmadığını söyleyenlerden çok daha yüksek.

ÖNERİLER
Tez çalışmasında flört şiddeti konusunda okul yöneticilerine, ailelere ve gençlere öneriler ise şu şekilde sıralanıyor:

Okul yöneticilerine: Şiddete uğrayan gençlerin destek mekanizmalarına ihtiyaçları var. Bu konuda onları kapsamlı ve doğru bilgilendirecek, flört şiddetini fark edebilmeleri, karşılaşmaları halinde nasıl tepkiler verecekleri, baş edecekleri, hukuksal ve yasal boyutta neler yapmaları gerektiği gibi konularda danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunan merkezler açılmalı. Şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği müfredatta olmalı. Okul yöneticileri ve öğretmenler, hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitimlerle desteklenmeli.

Ailelere: Flört şiddetiyle mücadelenin temel noktası, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair algıların değiştirilmesi ve farkındalığın artırılması. Bunun için öncelikle aileler eğitilmeli. Küçük yaşta aile içi şiddete tanık olan veya uğrayan bireyler tespit edilerek, rehabilitasyonları sağlanarak psikolojik destek verilmeli.

Gençlere: Flört şiddetinde, sadece fiziksel değil, duygusal ve cinsel şiddetin de yaralayıcı olacağı fark edilmeli. Başkalarına şiddet uygulayan, saldırgan, öfkesini kontrol edemeyen ve şiddete yönelik davranışları öven, cinsiyetçi tavırları olan, baskıcı, kısıtlayıcı, aşırı kıskanç ya da duygu sömürüsü yapan, istediği olmadığında küsen, surat asan ve dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen kişilerden uzak durulmalı. Stres ve şiddetin azaltılmasına, öfke kontrolü, yaşam becerilerinin ve kişisel gelişimin geliştirilmesine dönük programlara katılınmalı.

İlgili haberler
Flört şiddeti nedir?

Kadınlar için korkutucu bir deneyim! Korkmayın... Ama flört şiddetinin şiddete açılan kapılarından b...

İlişkin güvenli mi? 5 soruda test et

Seviyorsun, seviliyorsun. Ya da öyle sanıyorsun, ama zarar görüyorsun. Ya da bir arkadaşının ilişkis...

Çağımızın şiddeti: Dijital şiddet

Teknolojik araçlar kadını küçük düşürmek, cezalandırmak, denetlemek için kullanılıyorsa bu dijital ş...

GÜNÜN ANISI: Tacizciyi taciz!

Bu anı Nuray'ın aklında dergimizdeki bir yazıyı okurken gelmiş ve vakit kaybetmeden bizimle paylaştı...

GÜNÜN ÖNERİSİ: Eğitimciler; bu broşür çok işinize...

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin okul psikolojik danışmanları ve eğitimciler için hazırladığı ‘G...

Israrlı takip nedir?

Mor Çatı 2017 yılının ilk 6 ayına ilişkin yayınladığı faaliyet raporunda birçok kişi tarafından şidd...