Tacizi şikayet haktır, işten çıkarma nedeni değil!
Tacize uğrayan kadın işçi hem işverene hem Savcılığa başvuruda bulunabilir. Bu başvuru işten çıkarma nedeni (gerekçesi) olamaz.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Ben işyerinde tacize uğradım. İşyeri fazla dikkate almadı beni. Ben de Savcılığa başvurdum. Beni işten çıkarma gibi bir durum olabilir mi acaba?

Borçlar Kanunu’nun 417. maddesine göre:

“İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.”

Görüldüğü üzere işveren, işçilerin cinsel tacize uğramamaları için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.Aynı maddeye göre işveren, tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemesi için gerekli önlemleri almakla da yükümlüdür.

Taciz olayı işverene iletilmesine rağmen işveren okurumuzu dikkate almayarak ve gerekli önlemleri almayarak yasal yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.

İş Yasası’nın 25. maddesine göre “işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması” haklı nedenle derhal fesih nedenidir. Yani işveren, tacizde bulunan işçiyi haklı nedenle, derhal ve tazminatsız işten çıkarabilir. Dolayısıyla tacizde bulunan işçinin işten çıkarılması İş Yasası’na uygundur ve yapılması gereken de zaten budur.

Ancak kadın işçinin tacizi bildirmesi, işverenden tacize karşı önlem alınmasını istemesi, yaptırım uygulanmasını talep etmesi ya da tacizci hakkında şikâyette bulunması hiçbir biçimde İş Yasası’na göre geçerli ya da haklı bir işten çıkarma gerekçesi olamaz.

Peki buna rağmen kadın işçi yasaya aykırı biçimde işten çıkarılırsa ne olur?

Eğer kadın işçi iş güvencesi kapsamındaysa, bu geçersiz ya da haksız işten çıkarmaya karşı işe iade davası açma hakkına sahiptir.

Eğer kadın işçi iş güvencesi kapsamında değilse, işveren fesih hakkını kötüye kullandığı için kötü niyet tazminatı talep edebilir.

Her iki durumda da kadın işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer yasal hakları saklıdır.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgilere şu yanıtımızdan ulaşılabilir:

İlgili haberler
Bu gerekçelerle işten atma ne kadar kabul edilir d...

Kadroya geçmeyi beklerken güvenlik soruşturması nedeniyle işinden olan Ege Üniversitesi işçileri işt...

ÖRMA TEKSTİL’DE İŞTEN ATMALAR: Krizin faturası yin...

İstanbul Esenyurt'ta bulunan ve Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’in örgütlü olduğu Örma Tekstil'de çoğunlu...

ALO 170 yanlış biliyor: Hamilelik işten atma gerek...

Alo 170 yanlış biliyor. Hamilelik işten çıkarma gerekçesi olamaz. Hamileliği nedeniyle işten çıkarıl...