Analık izni sonrası ücretsiz izin yarım çalışmadan düşülür
Analık izni sonrasında yarım çalışmaya doğrudan geçilmesinde yarar var. Arada ücretsiz izin alınırsa, izin süresi yarım çalışma süresinden düşülür.
Okurumuzun Sorusu:

Merhabalar. Yarım çalışma ile ilgili bir sorum olacaktı. Doğum raporu bittikten hemen sonra 1 ay ücretsiz kullanıp arkasına yarım çalışma halkına devam edebiliyor muyum? Teşekkürler. 

Analık izni sonrası yarım çalışma hakkını kullanmak isteyen işçinin analık izninin bitimini takip eden 1 ay içinde ilgili belge ile birlikte İŞKUR’a başvuru yapması gerekmektedir.

Öte yandan yarım çalışmanın analık izninin ardından başlatılmasında yarar vardır. Çünkü işçinin yarım çalışma yapabileceği ve yarım çalışma ödeneği alabileceği süre, analık izninin bittiği tarihi takip eden gün başlar.

Bununla birlikte Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4. maddesine göre:

“Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.”

Örneğin sağlık raporu mücbir (zorunlu) sebeptir. Ancak kadın işçinin ücretsiz izin kullanması mücbir sebep sayılmaz.

Eğer okurumuz analık izninin ardından 1 ay ücretsiz izin kullanırsa bu 1 aylık süre okurumuzun yarım çalışma hakkını kullanabileceği süreden düşülecektir.

Örneğin okurumuz ilk doğumunu yapmışsa okurumuzun yarım çalışma hakkını kullanılacağı süre 60 gündür. İŞKUR bu 60 günlük süre boyunca yarım çalışma ödeneği ve prim ödeyecektir. Okurumuz 1 ay (30 gün) ücretsiz izin kullanırsa, okurumuzun yarım çalışma hakkını kullanabileceği ve ödenek alabileceği süre 30 güne düşecektir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgilere şu yanıtımızdan ulaşılabilir: Analık izni sonrası rapor yarım çalışmadan düşülemez 


İlgili haberler
Hamile işçi ücretsiz izinde de olsa analık raporun...

Hamile işçi ücretsiz izinde de olsa 32. hafta sonunda analık raporunu almalı. Aksi takdirde 16 hafta...

Onaysız ücretsiz izin uygulaması devam ediyor

İşverenlerin işçileri tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17 Ocak 2021’e kadar devam ed...

Ücretsiz izin hakkı analık izninin bitiminden itib...

Doğum yapan kadın işçinin analık istirahati sonrası ücretsiz izin hakkı, analık izninin bittiği tari...

Zorunlu ücretsiz izin analık ödeneği hakkını yok e...

Kadın işçinin analık iznine ayrıldığı tarihte zorunlu ücretsiz izinde olması analık ödeneği almasına...

Ücretsiz izin kısmi çalışma hakkının iptaline gere...

Kısmi süreli çalışma hakkını kullanırken koronavirüs nedeniyle ücretsiz izin almak zorunda kalan kad...

İşçinin ücretsiz izinde olması analık iznine engel...

Hamile kadın işçinin koronavirüs nedeniyle ücretsiz izinde olması analık iznine engel değil. Ancak i...