DOSYA| İşçi kadınlar anlatıyor: Nasıl çalışıyoruz, nasıl yaşıyoruz, ne istiyoruz?
Farklı kentlerden kadınların anlatımları, işkollarına ilişkin veriler, araştırmalardan notlar, raporlardan yansıyanlar, izlenimler, mektuplar ve taleplerle Türkiye'de kadın işçi gerçeği bu dosyada!

Kayıtlı kayıtsız, güvenceli güvencesiz, kadrolu taşeron, gündelikçi part-time çalışan, ücretli yevmiyeli, kamu çalışanı özel sektör çalışanı…
Sendikalı sendikasız…
Genç yaşlı, evli bekar boşanmış, çocuklu çocuksuz, emeklilik hayali kuran kuramayan…
Gıda, metal, tekstil, deri, petrokimya, sağlık ve eğitim işkolundan kadın işçi ve emekçilerin çalışma koşulları, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin durumları, sendikalaşma eğilimleri, kadın olarak işyerinde yaşadığı özgün sorunları, hem evde hem işte çalışmanın, çifte vardiya yapmanın derdi, yükü, hayattan beklentileri, hayalleri, umutları ve 1 Mayıs’a doğru öne çıkan talepleri “Kadınlar 1 Mayıs’a” dosyasında!
Ülkenin dört bir yanından kadınların somut anlatımları, deneyim paylaşımları…
İşkollarına ilişkin veriler, araştırmalardan notlar, sendika raporlarından yansıyanlar…
İzlenimler, mektuplar ve öne çıkan taleplerle…
1 Mayıs’a doğru Türkiye’de kadın işçilerin durumu Ekmek ve Gül’de…


 1. GÜN | GIDA İŞÇİSİ KADINLAR: ‘Köleden bir farkımız yok!

Gıda ve içecek sektöründe 45 bine yakın işletme var ve bu işletmelerde 603 bin 795 kişi kayıtlı olarak çalışıyor. Çalışanların ise yüzde 60’ı kadın ve bu oranla gıda sektörü kadın işçi sayısının en yüksek olduğu işkollarından biri. Ama yalnızca 14 bine yakın kadın işçi sendikalı. Gıda işçisi kadınlar, ağır çalışma koşulları ve yetersiz iş güvenliği önlemlerinin yanı sıra “ucuz” ve “geçici” işçi olarak görülmenin zorluklarının yaşamlarına nasıl yansıdığını çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Bir gıda işçisi kadının sözleri durumu özetliyor: “Bazen köleden bir farkımız yok diye düşünüyorum.” | TIKLAYIN

 2. GÜN | METAL İŞÇİSİ KADININ GÜNDEMİ: 8 saat çalışma, vardiya, kreş, kriz ve şiddet

Ülkede çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 30’u metal sanayide istihdam ediliyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden sayılan bu işkolunda erkek egemen bir yapı görülse de, azımsanmayacak sayıda kadın çalışıyor; kayıtlı işçi sayısının yüzde 19’u, sendikalı metal işçilerinin yüzde 8’i kadın. Ağır iş koşulları ve sürekli değiştirilen vardiyalardan dertli olan, işçi sağlığı bakımından ciddi sorunlar yaşayan hatta kimi zaman sakat kalan, aşağılama ve mobbing karşısında sendikalarına güven duymak isteyen metal işçisi kadınlar anlatıyor: Çalışmanın gücünü ve güvenini hem işte hem evde hissetmek istiyoruz! | TIKLAYIN

3. GÜN | TEKSTİL VE DERİDE KADIN EMEĞİ: ‘Hadi hadi’ sesleri evde bile kulaklarımda yankılanıyor

Uzun çalışma saatleri, sağlıksız çalışma şartları, güvencesizlik, kayıtdışılık, çocuk işçilik, düzensiz ücretlerle anılan sektörde çalışmak, geleceği olan bir iş değil, daha çok bir “zorunluluk”, kötü koşullar nedeniyle bir an önce “kurtulmak” istenen bir çalışma alanı olarak görülüyor... Yoksul evlerden merdivenaltı atölyelere, organize sanayi bölgelerinden teşviklerle parlatılmış özel üretim havzalarına uzanan bu devasa sektörde çalışanların gerçek sayısı bilinemese de 2019 Ocak ayı resmi rakamlarına göre 1 milyon 42 bin 846 kayıtlı işçi var. Ve işçilerin yalnızca 96 bin 41’i sendikalı ve 2016 verilerine göre sendikalı işçilerin yüzde 30’u kadın. Tekstil ve deri işçisi kadınlar anlatıyor... | TIKLAYIN

4. GÜN | 1 Mayıs’a giderken: 10 işçi kadından 10 talep...

1 Mayıs’a giderken gıda, tekstil, metal ve temizlik işçileri yalnızca dertlerini değil, taleplerini de sıralıyorlar: Geçinebilecek bir ücret, haklarını kullanabilecekleri sağlıklı bir çalışma yaşamı, işsizlikten korkmadan çalışmak, örgütlenme hakkı, kendini güvende hissetmek, kendine zaman ayırabileceği bir hayat! | TIKLAYIN

5. GÜN | PETROKİMYA İŞÇİSİ KADINLAR: ‘Öncelikli’ sektörün ‘itilip kakılanları’
2017’de Sanayi Bakanlığınca teşvik, vergi indirimi ve kaynak tahsili için birincil öncelikli sektör seçilen petrokimya, yüzde 70 oranında ithalata bağımlı bir sektör olarak döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Sektörün alt kollarından olan plastik ve kauçuk sektörü kadınların da yoğun çalıştığı alanlar. Tüm sanayi dallarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimya sanayi, meslek hastalıkları ve iş kazaları yönünden de büyük risk taşıyan alanlardan biri. İşkolunda sayısı az, derdi çok olan işçi kadınlar anlatıyor... | TIKLAYIN

İlgili haberler
GIDA İŞÇİSİ KADINLAR: ‘Köleden bir farkımız yok!

Gıda sektöründe çalışanların yüzde 60’ı kadın... Çalışma koşulları, işçi sağlığına ilişkin sorunları...

METAL İŞÇİSİ KADININ GÜNDEMİ: 8 saat çalışma, var...

Ağır iş koşulları ve sürekli değiştirilen vardiyalardan dertli olan, işçi sağlığı açısından ciddi so...