sendikalarda kadınlar

Agrobay işçisi kadınlar BİRTEK-SEN ile dayanışmak için bir arada

Agrobay işçisi kadınlar 1.5 milyon lira ceza kesilen BİRTEK-SEN ile dayanışmak için 12.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklamasına katılacak.

İzmir'de kamu emekçisi kadınlar sendikal mücadeleyi tartıştı

İzmir'de kamu emekçisi kadınlar 8 Mart'a giderken yazarımız Fulya Alikoç'un katılımıyla 8 Mart'ı ve kadınların sendikal mücadelesini tartıştı.

Özak Tekstil işçisi yazdı: ‘Kadınlar olarak imkansızı becerdik’

Her gün yüzlerce işçinin zorla gece 3’e kadar çalışması, sosyal hayatının yok oluşu, ailesinin yüzünü görememesi kadar acınacak bir halde çalışmaya mahkum bırakılması çok zordu

Nasıl bir sendikaya ihtiyacımız var?

‘Sendikal bürokrasi var diye sendikasızlığı tercih etmek değil, sendikaları taleplerimizi kazanmada bir araç olarak nasıl değerlendireceğimize dair adımlar atmaya ihtiyacımız var.’

Burda Bebek direnişinin 39. günü| Kadın işçiler direniş alanından anlatıyor

Direnişlerinin 39. gününde olan Burda Bebek işçisi kadınlar, mobbing ve ağır çalışma koşulları nedeniyle sendikalaştılar. İşten atılan kadın işçiler, direniş sürecini Ekmek ve Gül'e anlattı.

Kate Mullany: İlk kadın çamaşırcılar sendikasının göçmen örgütçüsü

Kate, günde 12-14 saat çalışıp haftada 3 dolar ancak kazanabilen, bedenleri kimyasal yanıklarıyla dolu olan çamaşırcı kadınları örgütledi ve ilk kadın sendikasını kurdu.

Sendika dışına itilen kadınlar

Kadınların sendikalarda örgütlenmesi bakım yükü, cinsiyetçi bakış açısı gibi sebeplerle zaten zor. Sendikal bürokrasi ve ataerkil zihniyet kadınların sendikalarda aktif rol almasını kolaylaştırmıyor.

Sağlık emekçileri: Ateş düştüğü yeri değil hepimizi yakıyor

Sendikalar işyerlerini dert etmeyince, işyerinde yaşanan sorunlardan, kadınların taleplerinden bihaber genel-geçer açıklamalarla, kendi söyleyeceği sözün söylenmesini dert ederek geçiştiriyorlar.

Sendikal bürokrasinin duvarları kadınları sendikanın dışına itiyor

Ankara’da belediyelerde farklı sendikalarda örgütlü kadın işçilerin anlattıkları sendikalarda kadın işçiler olarak sözünü söylemenin, sendikalarda temsil edilmenin zorluğunu ortaya seriyor.

Cesaretimi birlik olmaktan alıyorum!

Bir sendika temsilcisi esas gücün sadece bireysel bir cesaret değil, bu cesaretin olgunlaşıp büyüdüğü, harekete geçmeyi kolaylaştıran birlikteliklerden geldiğini anlatıyor.

AdkoTurk’un kadın işçileri hem TİS hem grev hakkı için mücadele ediyor

Patronlar ve yöneticiler, işçileri sendikaya üye olmaktan ve greve çıkmaktan vazgeçirmek için her türlü yolu denemiş, kadın işçilerin ailelerini arayarak baskı kurmaya çalışmışlar.

Almanya’da metal işçisi kadınların sendikal örgütlenmesine dair

Metal işçisi, işyeri temsilcisi Mehtap Kandilli, metal işçisi kadınlar içinde yürüttükleri sendikal örgütlenme çalışmasını anlatıyor ve kadın işçilerin sendikalılaşmasının öneminden bahsediyor.

MESS kadın işçilere ‘iki kat’ kölelik dayatıyor

Metal işçisi kadınların anlattıkları, patronların dayattığı 'kölelik sözleşmesinin' maddelerinin kadın işçiler bakımından özgün sorunlara yol açacağını ortaya seriyor. Nedir bu sorunlar?

Belediye işçisi kadınlar bu 25 Kasım’da daha örgütlü

Yapılması gereken, erkek egemenliğinin baskın olduğu sendikalarda, bu engellerin ortadan kaldırılması için nasıl politikalar geliştirileceğini, hangi taleplerin öne çıkarılacağını ele almak olmalıdır.

Kadınlar niteliksiz işlerde, düşük ücretle ve uzun saatler çalıştırılıyor

‘Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü’ araştırmasına göre, her 4 kadından biri çalışma ortamında cinsiyet temelli ayrımcılığa uğruyor, kadınların aldıkları ücret erkeklerin ücretlerinin altında kalıyor.

1 Mayıs’a giderken: 10 işçi kadından 10 talep...

Geçinebilecek bir ücret, haklarını kullanabilecekleri sağlıklı bir çalışma yaşamı, işsizlikten korkmadan çalışmak, örgütlenme hakkı, kendini güvende hissetmek, kendine zaman ayırabileceği bir hayat!

METAL İŞÇİSİ KADININ GÜNDEMİ:  8 saat çalışma, vardiya, kreş, kriz ve şiddet

Ağır iş koşulları ve sürekli değiştirilen vardiyalardan dertli olan, işçi sağlığı açısından ciddi sorunlar yaşayan, aşağılama ve mobbinge karşı sendikalarına güven duymak isteyen kadınlar anlatıyor...

DOSYA| İşçi kadınlar anlatıyor: Nasıl çalışıyoruz, nasıl yaşıyoruz, ne istiyoruz?

Farklı kentlerden kadınların anlatımları, işkollarına ilişkin veriler, araştırmalardan notlar, raporlardan yansıyanlar, izlenimler, mektuplar ve taleplerle Türkiye'de kadın işçi gerçeği bu dosyada!

Otomasyon tehdidine karşı kadınların sendikalara ihtiyacı var

İşler giderek daha fazla oranda otomasyonla yürütülmeye başladı. Üstelik bu işler, özellikle kadınların yoğunlukla çalıştığı alanlar. Önümüzde kazanmamız gereken bir kavga var!

Tez-Koop-İş Sendikasından Kadın dergisi

Tez-Koop-İş Kadın Dergisi yayın hayatına başlıyor. Derginin ilk sayısında, '8 Mart'ta güvenceli bir iş, özgür bir yaşam istiyoruz' sesi yükseldi.