hamile işçi

Hamile işçinin kontroller için izin hakkı var

Hamilelikte kadın işçilerin periyodik kontroller için ücretli izin hakkı var. Bazı gebeliklerde kontroller daha sık olabilir. Bu durumda da ücretli izin hakkı mevcut.

Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi tazminat isteyebilir

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan ancak işe iade davası açamayan işçiler, kötü niyet tazminatı ya da ayrımcılık tazminatı isteyebilir.

Hamileliği işverenden gizlemek işçiyi sıkıntıya sokabilir

Kadın işçi hamileliğini işverene bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde anne ve bebeğin sağlığı tehlikeye girebilir, tazminatsız işten çıkarma bile söz konusu olabilir.

1 yıla 15 gün kala çıkarılan işçi tazminat alabilir!

11 ay 15 günü olan, hem de analık iznindeyken işten çıkarılan kadın işçi, işe iade davası açıp kazandığı takdirde, kıdem tazminatına da hak kazanabilir.

Hamile işçinin ihtiyacı kadar tuvalete gitme hakkı vardır!

Hamile işçiler, ihtiyaç duydukları kadar tuvalete gitme hakkına sahiptir. İşveren, hamile işçinin tuvalet ihtiyacı için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Hamile işçiye fazla mesai yaptırılamaz!

Hamile ve emziren kadın işçilere fazla mesai yaptırılamaz. Hamile ve emziren işçinin günlük çalışma süresi 7,5 saati geçemez.

Analık izni dönüşünde görev değişikliği yapılamaz

Analık izni sonunda işe başlayan kadın işçinin görevi ve görev yeri sırf analık izinlerini kullandığı için değiştirilemez. Kadın işçiye ayrımcılık yapılması mevzuata aykırıdır.

Hamilelik nedeniyle işten çıkarma yasaya aykırıdır

Patronlar kadın işçileri ‘hamilelik’ gerekçesiyle işten çıkaramayınca ‘performans’ gerekçesini kullanıyorlar. İş güvencesi kapsamında işe iade davası açabilir ve yasal hakkınızı talep edebilirsiniz.

Hem düşük ücret alıyorlar hem kimyasala maruz kalıyorlar

Elektronik fabrikalarında işçi kadınlar cinsiyet ayrımcılığına uğruyor. Kadınlar hem düşük ücretle çalıştırılıyor hem de sağlıklarını ciddi şekilde tehdit eden kimyasala maruz kalıyor.