GÜNÜN BİLGİSİ: Gece postalarında çalışma süresi uzuyor!
Kadın işçilerin gece vardiyalarındaki çalışma sürelerini düzenleyen yasanın yönetmeliği yayınlandı. Gazetelerde “kadın işçilere müjde” diye duyurulan yönetmelik aksine yükümüzü daha da ağırlaştırıyor.

Birleşik Metal İş Sendikası’nın yaptığı açıklama da bu yükün nasıl ağırlaştığını ortaya koyuyor:
Açıklama şöyle:

Kadınları iş hayatına katılımının önündeki en büyük engellerden olan çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi yüklerin azaltılması için kılını kıpırdatmayan hükümet, istihdamda olan kadınların çalışma sürelerini uzatma yoluna gitti.
19 Ağustos 2017 tarihinde iki yönetmelik daha Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlki genel gece postalarında çalışma süresine ilişkin, diğeri ise kadınların gece postalarında çalışmasını düzenleyen yönetmelikte değişikliği içermektedir.
4857 sayılı İş Kanunun 69. maddesi (4/4/2015) 6645 sayılı torba kanununla birlikte, “İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez” bölümüne istisna getirilmiş, “Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” ibaresi eklenmişti. Bu istisna kadın çalışanlar için geçerli değildi.
Çünkü İş Kanunun “Gece Çalıştırma Yasağı” adı altında düzenlenen 73. Maddesi “On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar” Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanacak bir yönetmelikte belirlenir maddesi ile bağlanmıştı.
2013 yılında yayımlanan ve kadınların gece postalarında çalışmasını düzenleyen yönetmelikte bu süreyi 7,5 saat olarak sınırlanmaktaydı. Aradan geçen iki yıl boyunca kadınların gece postalarında çalıştırılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştı. Son yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kadınların görece yoğun olduğu turizm, güvenlik ve sağlık hizmetlerinde 7,5 saatten fazla çalıştırmanın önü açıldı. Aynı şekilde, yayımlanan diğer yönetmelikle, turizm, güvenlik ve sağlık işlerinin gece postalarında 7,5 saat üzeri çalışma düzenlenmiş oldu. Sadece gece postaları değil, bu üç işkolunda taşeron çalışmalarında 24 saat içinde iki posta halinde çalışmanın da önü açılmış oldu.
Yasa maddesinin yönetmeliği hazırlanırken kadınlar için istisna korunabilirdi. Ancak yapılmadı. Sağlığa zararlı ve iş güvenliği açısından riskleri arttıran, insanın doğasın aykırı gece çalışma sürelerinin kısaltılması esas olmalıyken bu süreler kadınlar için de uzatıldı. Maalesef, kadınlar için hak kaybı olan bu yönetmeliğin altında da, Çalıma Bakanı koltuğuna otururken “kadın çalışmaları yapması” ile öne çıkarılan bir kadın bakanın imzası var.
Yapılan bu değişiklikle, ev ile işi arasında kalan kadının yükü artacaktır. 2010-2015 yılları arasında, 1milyon 100 bin kadının çocuk ve yaşlı bakımı için işini bıraktığını araştırmalar ortaya koyuyor.
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, kadınları ev ile iş arasından tercih yapmak zorunda bırakacak politikaları hayata geçirmek yerine, kreş açarak, yaşlı bakım evleri kurarak, sosyal koruma adı altında önlemleri arttırarak kadınların omuzlarındaki yükün alınması gerektiğini bir kez daha tekrar ediyoruz."


İlgili haberler
Bitmeyen çile gece vardiyası

Çalışma Bakanı kadın ‘işçiler gece vardiyasında 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz’ dedi. Peki bakan b...

Gece vardiyasında çalışan işçi kadınlar anlatıyor

Gece vardiyası uykusuzluk demek, yorgunluk demek! Vardiyalı çalışan işçilerin en büyük isteklerinden...

Gece mesaisinde yönetmelik değişikliği: Kadın işçi...

Turizm, özel güvenlik ve sağlık işkolunda gece 7.5 saati aşan mesai yapılmasına olanak tanıyan yasan...