Pandeminin çocuk sağlığına etkisi ne oldu?
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediatrik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyzi İlhan Tezcan pandemi sürecinin çocukların sağlığına etkisini Ekmek ve Gül'e değerlendirdi.

Pandeminin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini Ekmek ve Gül’e değerlendiren Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediatrik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyzi İlhan Tezcan, virüs korkusu ile ailelerin önceden getirmeleri gereken hastaları getirmekte geciktiklerini belirtti. Tezcan, çocuklarda artan gecikmiş olgularla obezite tehlikesine dikkat çekti.  

Koronovirüs salgını yaklaşık iki yıldır hayatımızda. Son dönemde önlemler gevşetilmiş olsa da hem vaka sayıları hem de hastalıktan kaynaklı yaşanan ölümler yüksek seviyelerde. Günlük yaşantımızı önemli ölçüde etkileyen koronavirüs salgını çocukların da bir yılı aşan bir süre yüz yüze eğitimden uzak kalmasına neden oldu. Çocukları uzun bir süre eve kapayan bu süreç çocukların yaşamlarını sağlık, beslenme, eğitim ve sosyal yönden olumsuz etkileyen bir süreçti. Koronavirüs salgını ve pandemi sürecinin çocuk sağlığına etkisini Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediatrik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyzi İlhan Tezcan ile konuştuk.

Prof. Dr. Feyzi İlhan Tezcan

Pandemi sürecini çocuk sağlığı açısından değerlendirebilir misiniz?

Çocuklar büyüme ve gelişme gösteren bireylerdir ve çevresel faktörlerden çok etkilenirler.  Pandemi, sağlık, ekonomik yönden ve sosyal etkileriyle çocuk sağlığını çok ciddi bir şekilde etkileyen bir durum. Bu açıdan çok boyutlu bir durumdur. Erişkin yaş grubundan farklı olarak ele almak gerekiyor. Sadece klinik tablo yönünden bakarsak erişkinlere göre Sars Covid 2 virüsünü pediatrik yaş grubundakilerde daha iyi seyirli olarak gözlemledik. Ağır tablolar, daha çok mis C dediğimiz Korona geçirdikten 2 ila 4 hafta sonrasında ortaya çıkan bir durum.  Ağır bir hastalık ama etkilenme açısından daha az bu yaş grubundakileri etkiliyor.

GECİKMİŞ VAKALARLA KARŞILAŞIYORUZ

Çocuklar üzerinde ne gibi etkileri oldu? Ne tür durumlarla karşılaştınız bu süreçte?

Koronavirüs sürecinde rastladığımız önemli durumlardan birisi çeşitli hastalıkların gecikmiş dönemde tanı alması oldu. Genel olarak hastanelerde virüs korkusu ile aileler önceden getirmeleri gereken hastaları daha geç dönemde klinik tablo ilerledikten sonra getirmeye başladı. Özellikle kronik hastalığı olan çocukların hastaneye başvurularında azalmalar oldu. Ayrıca bildiğiniz gibi beslenme, hijyen, aile gelir durumundaki değişiklikler, çalışma koşulları, çocuk sağlığını etkileyen diğer durumlardaki sorunlar belirginleşerek, sağlıklarını etkiledi.  

OBEZİTE TEHLİKESİNİ ARTTI

Çocukların evde kalması fiziksel olarak çocukları nasıl etkiledi?

Pandemi sürecinde uzun bir dönem bildiğiniz gibi okullar kapandı. Okulların kapandığı dönemde çocuklar hep ekranda eğitimlerini sürdürmeye çalıştılar. Ekranda bir dersi takip etmek yüz yüze olan toplantılardan çok daha farklıdır. Çok daha fazla emek gerektirir, ilginin odaklanması ve onun devam ettirilmesi çok zordur. Sağlık yönüyle çocuklara hareketsizliği getiren bir durum da ortaya çıktı. Kilo aldılar, obezite tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Sürekli olarak evde, ekran başında ve abur cubur gıdalar alındı. Her çocuk normal alacağından çok daha fazla aldı bu süreçte. O yüzden de çocuklarda obezite tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız bir durum ortaya çıktı.

ÇOCUĞU YALNIZLAŞTIRAN BİR SÜREÇ

Çocukların büyürken yaşıtları ile büyümesi en sağlıklı olan süreçtir. Anaokulu, kreş, vb. alanlardaki arkadaşları, sosyal iletişimlerinin gelişiminde son derece önemlidir. Çocuklar pandemide bundan mahrum kaldılar. Bunun yanı sıra ekranla ilgili olan durum yani bilgisayar oyunu, televizyon, telefon gibi etkileşimler çocuğu yalnızlaştıran ve sosyalleşmesinde sorunlar oluşturan durumlardır. Bu dönemde bu sorunlarla karşı karşıya kaldık.

TOPRAKTAN UZAK BİR YAŞAM HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Ayrıca çocuklar açısından bir başka önemli konu ise sınırlı enfeksiyonlardan, topraktan, doğadan uzak, betonlaşma içinde bir yaşam başka hastalıkları (alerjik, obezite gibi) tetikleyebiliyor. Bu yönüyle çocuklar açısından çok boyutlu sorunlar söz konusudur.

ÇOCUĞUN HASTALANMADAN GEREKSİNİMLERİ KARŞILANMALI

Ailelere bu yönden tavsiyeleriniz nelerdir?

Bizim uzmanlık alanımız çocuk sağlığı ve hastalıkları. Hasta çocuk değil, hastalanmadan önceki çocuğun gelişiminin ve büyümesinin desteklenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu yönüyle çocuğun hastalanmadan gereksinimlerinin karşılanması önem taşımaktadır. Çocuğun hem temiz bir çevrede hem beslenme, sosyal ve psikolojik olarak ihmal edilmeden sağlıklı bir ortamda büyümesini ve gelişmesini devam ettirmek amacımız olmalıdır.

Fotoğraf: Unsplash

İlgili haberler
Sovyetler’de her çocuk eşit, her çocuk değerli!

Çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, her türden istismarın önlenmesi için devletin seferber o...

Bir asgari ücretle iki çocuk okutuyor

Asgari ücretli bir kadının yaşamını anlatalım: İki çocuk okutuyor, haftalık tatili unuttu, et almaya...

Sığınmacı çocuklar için pandeminin bir yılı: Sağlı...

SGDD Göç Akademisinin araştırması, pandemi döneminde geçici ya da uluslararası koruma altındaki çocu...