Kıdem tazminatı kısa çalışmadan önceki ücrete göre ödenir
Kıdem tazminatı kural olarak son giydirilmiş brüt ücrete göre ödenir. Ancak kısa çalışma ödeneği alan işçinin kıdem tazminatı kısa çalışmadan önceki son ücrete göre belirlenir.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Bir konuyu size danışmak istedim. Bu dönemde kıdem tazminatı hesaplamalarında kısa çalışma ödeneğinin bir etkisi oluyor mu? Evlilik nedeniyle işten ayrılmak istiyorum. Ancak Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kısa çalışma ödeneği alıyorum. Eğer işten ayrılırsam tazminat hesaplaması devletin verdiği bu kısa çalışma ödeneğinin brüt tutarı üzerinden mi hesaplanır. Yoksa en son Mart bordromda gözüken normal brüt maaşım üzerinden mi hesaplanır? Bazı kişiler tazminat hesabının son ayın brüt tutarından yapıldığını söylüyor. Bu nedenle büyük hak kaybı yaşamaktan korkuyorum.  

Kural olarak kıdem tazminatı işçinin son, giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Yasal kuralın ardındaki mantık, kıdem tazminatının işçinin en son (dolayısıyla en yüksek) ücreti üzerinden hesaplanmasıdır.

Kıdem tazminatında işçinin ücreti üzerinden hesaplamaya gidilir.Kısa çalışma ödeneği işveren tarafından işçiye ödenen ücret olmadığı ve İŞKUR tarafından ödendiği için herhangi bir biçimde kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmaz.

Yargıtay kararlarında açıkça belirtildiği üzere iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle askıya alınması halinde, kıdem tazminatı hesabında esas alınacakücret,işçinin askı halinden önceki son ücretidir.

Örneğin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 03.10.2005 tarih, 2005/16932E. ve 2005/31926K. sayılı kararına göre:

“Son ücret kavramı, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son ücretini ifade eder. İş ilişkisinin askıya alınması ve askı süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır”.

Dolayısıyla okurumuzun kıdem tazminatının iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı Mart ayı ücretine göre hesaplanması ve ödenmesi gerekir.

Eğer işveren hesaplamayı yasa ve Yargıtay içtihadına uygun biçimde yapmaz ve kıdem tazminatını buna göre ödemezse okurumuz kıdem tazminatının eksik kısmını önce arabulucuya başvurarak, anlaşma olmadığı takdirde de dava yoluyla talep edebilir.

Son olarak şunu da not düşelim. Okurumuz tam kısa çalışma kapsamında, yani işyeri faaliyete tümüyle ara vermiş. Ancak eğer okurumuz kısmi kısa çalışma kapsamında olsaydı, yani çalıştığı belli bir sürenin ücretini işverenden alıyor, geri kalan süre için kısa çalışma ödeneği alıyor olsaydı; hesaplamanın okurumuzun bu sırada aldığı günlük brüt ücrete göre yapılması, olağan koşullarda ödenen yol, yemek vb. tüm hakların da kıdem tazminatı hesabına yansıtılması gerekirdi. Başka bir deyişle bu durumda da okurumuza, normalde tam zamanlı çalışsaydı hak kazanacağı ücrete göre tazminatının ödenmesi doğru olurdu.

İlgili haberler
Koronavirüs kıdem tazminatının düşürülmesine gerek...

Koronavirüs nedeniyle yol ve yemek gibi düzenli ödemelerin geçici olarak ödenmemesi bu hakların kıde...

İstifa eden işçi kıdem, ihbar ve işsizliğini yakar

İşveren işten çıkarmak istediği işçiyi istifaya zorlayabilir. Ancak işçi istifa ederse kıdem, ihbar...

İhbar süresi içinde çıkarılan işçi kıdem ve ihbar...

İşten ayrılmak için ihbarda bulunan ve ihbar süresi içinde olan işçi, bu süre içinde işveren tarafın...

Sigortasız işçi de kıdem tazminatı alabilir

İşçinin sigortasız çalıştırılmış olması yasal haklarını ortadan kaldırmaz. Sigortasız çalıştırılan i...

Bordroda olsun ya da olmasın yemek ücreti kıdem ta...

İşçinin bordrosunda gözüksün ya da gözükmesin yemek ücreti kıdem tazminatı hesabına dahildir. İşyeri...

Tacize uğrayan ve haklı fesih yapan çalışana kıdem...

Çalıştığı otelde güvenlik önlemi alınmadığı için iki defa tacize maruz kalan kadın iş akdihi feshett...

Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücretten hesaplan...

Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücretten hesaplanır. Yol, yemek, ikramiye gibi parasal ya da para i...

İşçinin il değişikliği kıdem tazminatına hak kazan...

Başka bir ile taşınmak zorunda olduğu için işten istifa ederek ayrılan işçi kıdem tazminatına hak ka...

Kıdem tazminatında yeni yılı beklemekte yarar var

Evlilik nedeniyle işten ayrılmayı düşünen ve asgari ücret civarında ücret alan işçi, yeni yıla giril...