Tacize uğrayan ve haklı fesih yapan çalışana kıdem tazminatı ödenecek
Çalıştığı otelde güvenlik önlemi alınmadığı için iki defa tacize maruz kalan kadın iş akdihi feshetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de verdiği kararda çalışana kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı otelde yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için bir müşterinin iki defa tacizine maruz kalan kadının iş akdini feshetmesinde haklı olduğuna karar vererek işverenin kadın çalışana kıdem tazminatı ödemesine hükmetti. Kararda, İşverenler tacizin önlenmesinde duyarlı davranmak tacizi engelleyici, mağdurun çekinmeden şikâyetçi olabileceği ortamı sağlamak için gerekli tedbirleri almak, iddiaları ciddiyetle soruşturup gerekli yaptırımları uygulamak zorundadır denildi.

Kararda, “Her alanda çalışma hayatına atılan, her kademede başarı ile yer alan kadın isçilerimizin çalışma yaşamındaki en büyük engel işin fiili, fiziki zorlukları değil, işyerinde, iş hayatında karşılaştıkları, muhatap oldukları cinsel tacizlerdir” değerlendirmesi yapıldı.

‘MAĞDURUN ŞİKAYETÇİ OLABİLECEĞİ ORTAM SAĞLANMALI’

İşyerinde cinsel tacizin önlenmesinin yolunun, taciz mağdurunun herhangi bir aşağılamaya maruz kalmadan karşı çıkabilmesini, tacizde bulunanı şikâyet edebilmesini sağlayacak ortamın sağlanmasından, taciz failinin ise gerekli yaptırımlara maruz kalacağını bilmesinden geçtiği vurgulanan kararda, şu çarpıcı ifadeler kullanıldı: “İşverenler bu konuda duyarlı davranmak, tacizi engelleyici, mağdurun çekinmeden şikâyetçi olabileceği ortamı sağlamak için gerekti tedbirleri almak, iddiaları ciddiyetle soruşturup gerekli yaptırımları uygulamak zorundadır. Cinsel taciz eyleminin yapısı gereği ardında delil bulunması her zaman mümkün olmayabilir.”

Kaynak: Cumhuriyet

İlgili haberler
‘Bu işyerinde taciz ve emek sömürüsü var’

Çorlu’da bir cafede çalışan işçi kadınlar 4 aydır ücretlerini alamıyor ve sigortaları yapılmıyor. İş...

Örgütsüz ve kuralsız çalışma işyerinde taciz ve şi...

KEİG’in düzenlediği ‘İşyerleri kadınlar için ne kadar güvenli’ başlıklı panelde işçi kadınların işye...

İşyerinde tacizin ispatında şahit koşulu yoktur

İşyerinde işveren, işveren vekili ya da başka bir işçinin cinsel tacizine uğrayan kadın işçinin taci...