Analık izni sonrası ücretsiz izin, yıllık izni ileriye atar
Analık izni sonrası ücretsiz izin kullanan kadın işçinin bir sonraki yıllık iznini hak ediş tarihi ücretsiz izin süresi kadar ötelenir.
Okurumuzun Sorusu:

İyi akşamlar. Hayırlı ramazanlar diliyorum. İnternet sayfanızdan bir cevabınızı okudum bu konuyla ilgili ama emin olamadım. Sağlık Bakanlığına bağlı kamuda sürekli işçi olarak çalışıyorum. 22.11.2021 tarihinde ücretsiz iznim sona erdiği için müdürlüğümüz 18.03.2022 yıllık izin hak edişimi 22.11.2022’ye ötelemiş bu doğru mudur? 6 ay ötelenir gibi anladım ama yardımcı olup cevap yazarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

İş Yasası’nın 74. maddesine göre:

“İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.”

Dolayısıyla analık izninin ardından ücretsiz izin kullanan kadın işçinin bir sonraki yıllık izne hak kazanacağı tarih, ücretsiz izin süresi kadar ötelenir, ileriye atılır.

Okurumuz analık izni sonrası 6 ay ücretsiz izin kullanmış. Normalde yeni yıllık iznine 18 Mart 2022 tarihinde hak kazanacakmış. Bu durumda okurumuz, yeni yıllık iznine 6 ay sonra yani eylül 2022 tarihinde kazanacak. Okurumuzun bilgisi doğru, 6 aylık bir öteleme olması gerekiyor.

Ancak işveren yasaya aykırı yanlış bir işlem yapıp okurumuzun yeni yıllık izne hak kazanacağı tarihi ücretsiz iznin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile ötelemiş. Bu nedenle bu işlemin düzeltilmesi gerekiyor.

Okurumuz, işyerine yazılı bir dilekçe ile başvurarak işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme yapılmazsa okurumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyette bulunabileceği gibi görev yaptığı kurumdaki sendikalardan da destek isteyebilir.


İlgili haberler
Geldi yaz ayları, başladı yıllık izin sorunları

Yıllık izin hakkında her şey bir arada... Yıllık ücretli izin nedir, nasıl kullanılır, işveren izin...

Kullanılmayan yıllık izin sonraki yıla devreder

Kullanılmayan yıllık izin sonraki yıla devreder. İşveren işçiye hem devreden izinlerini hem yeni hak...

Tatil günleri yıllık izinden düşülmez

İşçinin yıllık iznini kullandığı döneme denk gelen hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil gün...

Analık izni sonrası yıllık izin işverenin onayına...

Analık izni sonunda kadın işçinin hastalık raporu alması mümkün. Ancak analık izni sonrası yıllık iz...

İşten çıkarılan işçiye ihbar süresi içinde zorla y...

İş sözleşmesini fesheden taraf işverense, işçiye ihbar süresi içinde işçinin talebi olmadan yıllık i...

Analık izni sonrası rapor ve yıllık izin 6 aydan d...

Analık izni sonrası kadın işçinin rapor alması ve/veya yıllık izin kullanması halinde, bu süreler 6...