Analık izni sonrası rapor ve yıllık izin 6 aydan düşülebilir
Analık izni sonrası kadın işçinin rapor alması ve/veya yıllık izin kullanması halinde, bu süreler 6 aya kadar ücretsiz izin hakkından düşülebilir.
Okurumuzun Sorusu:

Ben devlette kadrolu işçi olarak çalışıyorum. Doğum yaptım, 16 haftalık olan doğum iznimi kullandım. Sonrasında rapor aldım. Bir yıllık iznimi kullandım. Şimdi de 6 aylık ücretsiz izin kullanmak istiyorum. Bu 6 aylık ücretsiz iznimden kullanmış olduğum yıllık iznimin ve almış olduğum raporların düşeceği söyleniyor. Bu doğru mu acaba?

İş Yasası’nın 74. maddesine göre:

“İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelikhalinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir”.

Yasal düzenlemeye göre kadın işçi, normal analık izninin bitiminin ardından 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını kullanabilir. Yani bu hak analık izninin hemen ardından kullanılabilir, daha sonraya devredilemez. Bu hakkın kullanılabileceği süre tekil gebeliklerde 16 haftalık analık izninin bitimini takip eden 6 ay, çoğul gebeliklerde ise 18 haftalık analık izninin bitimini takip edep 6 aydır.

Bu hakkın kullanılması işverenin onayına tabi değildir. 6 ay üst sınırdır. Kadın işçi ister 1 ay, ister 3 ay ister 6 ay süreyle ücretsiz izin hakkını kullanabilir. Süreyi kadın işçi belirler.
Kanunda ve ilgili yönetmelikte analık izninin ardından alınan rapor ya da kullanılan yıllık izinlerle ilgili bir istisnaya yer verilmemiştir.Dolayısıyla analık izni sonrası kadın işçinin rapor alması ve/veya yıllık ücretli izin kullanması halinde, raporlu ve/veya izinli olunan süreler, 6 aydan düşülebilir.

Örneğin kadın işçi analık izninin ardından 20 gün rapor aldı, 10 gün de yıllık izin kullandı. Bu durumda kadın işçi en fazla 6 ay değil, 5 ay süreyle ücretsiz izin hakkından yararlanabilir.

Sonuç olarak okurumuzun bahsettiği uygulama, İş Yasası ve ilgili yönetmeliğe uygundur.

Bu vesileyle tüm okurlarımıza bir uyarıda bulunalım. Analık izni sonrasında hem yıllık izin hem ücretsiz izin kullanmayı düşünüyorsanız; önce ücretsiz izin kullanın, ardından yıllık izin kullanın. Böylece 6 aya kadar ücretsiz izni tamamen kullanabilir, bu sürenin ardından yıllık izne geçebilirsiniz.

Okurlarımız analık izni, ücretsiz izin, yarım çalışma ve kısmi süreli çalışmaya geçiş gibi hakların hangi sırayla kullanılabileceğine ilişkin detaylara bu yanıtımızdan ulaşabilir: Ücretsiz izinden sonra kısmi çalışmaya geçilebilir

İlgili haberler
Analık izni öncesi rapor analık ödeneğini etkileme...

Analık iznine ayrılmadan önceki son 3 ayda işçinin ücreti değişmediyse, bu sure içinde alınan rapor...

Analık izni öncesi rapor, analık ödeneğine engel t...

Analık izni öncesi rapor alması gereken kadın işçi tereddüt etmeden rapor alabilir. Bu rapor analık...

Analık izninde işçiye ücret değil analık ödeneği ö...

Kural olarak analık iznine ayrılan işçiye ücret ödenmez. Analık istirahatinde olan kadın işçi SGK’de...