yıllık izin hakkı

Analık izni dönüşü yıllık izin için işe başlama koşulu yok

Analık izni ve ücretsiz izin sonrasında kadın işçinin içerideki yıllık izinlerini kullanması için işe geri başlaması, en az bir gün çalışması gibi bir koşul yok.

Analık izni sonrası ücretsiz izin, yıllık izni ileriye atar

Analık izni sonrası ücretsiz izin kullanan kadın işçinin bir sonraki yıllık iznini hak ediş tarihi ücretsiz izin süresi kadar ötelenir.

Analık izni sonrası yıllık izin işverenin onayına bağlı

Analık izninin ardından hak kazanılmış yıllık izinleri kullanmak mümkün. Ancak yıllık izin kullanmak işverenin onayına bağlı.

İşçi çalışırken yıllık izin yerine izin ücreti ödenemez

İşçi çalışmaya devam ederken yıllık ücretli izin verilmesi yerine izin ücreti ödenemez. Kullanılmayan yılllık izinler ancak ve ancak iş akdinin sona ermesi halinde ücrete dönüşür.

Hafta tatili ve diğer tatil günleri yıllık izinden düşülmez

Yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili ve diğer tatil günleri yıllık izinden düşülmez. İşveren fiilen düşse bile hukuken geçerliliği olmaz.

Bürokratlar kullanılmayan yıllık izni yakamaz!

Kadroya geçen işçilerle ilgili bürokratların “Kullanılmayan izinler yanar” sözlerinin hiçbir hukuki değeri yok. Yasal hakkı kaldırmak bürokratların haddine değil!