GÜNÜN BİLGİSİ: Flört şiddetine karşı haklarımız var!
Flört şiddetini tanımlamak neden bu kadar zor? Flört şiddeti mi sinsi, biz mi anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz? Gelin yakından bakalım...

Oldukça önemli ama genelde göz ardı ettiğimiz, fark etmediğimiz, meşrulaştırdığımız, bazen anlayamadığımız bazen anlasak hissetsek dahi ‘öyle değildir ya’ dediğimiz bir mesele: Flört şiddeti!

Peki Flört şiddetini tanımlamak neden bu kadar zor? Flört şiddeti mi sinsi, biz mi anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz? 

Çok sayıda genç kadın, yaşıtı olan erkek arkadaşı tarafından şiddete maruz kaldığı halde çoğunlukla yaşadıklarını anlamakta, anlamlandırmakta ve şiddetin belirtilerini tanımakta zorluk çekiyor. Ancak bu kafa karışıklığını aşmak da bu şiddetten kurtulmak da mümkün! Gelin ‘flört şiddeti’ neymiş yakından bakalım.

FLÖRT ŞİDDETİ NEDİR?
Flört şiddeti, bir tarafın diğer taraf üzerinde egemenlik kurmak için uyguladığı, karşı tarafı korkutmayı, bağımlı hale getirmeyi amaçlayan kontrolcü, müdahaleci, kısıtlayıcı, aşağılayıcı ve zarar verici davranışlardır.


FLÖRT ŞİDDETİNİN TÜRLERİ NELERDİR?
Flört şiddeti: Fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital gibi farklı şiddetleri içerir.

Fiziksel flört şiddeti: Sevgilinin kasıtlı olarak senin bedenine zarar vermesidir.

Cinsel flört şiddeti: Karşı tarafın seni cinsel birliktelik veya yakınlık yaşamak için zorlaması, cinsellik konusunda “hayır”ı kabul etmemesidir. İstemediğin halde sana dokunması ya da öpmesi de bu şiddete örneklerdir.

Psikolojik flört şiddeti: Sevgilinin sende korku uyandıracak, kendini güvensiz hissettirecek ve kendine saygını zedeleyecek biçimde konuşması ve davranmasıdır. Seni tehdit etmesi, küçük düşürmesi, yönlendirmeye çalışması psikolojik şiddet örnekleridir.

Sosyal flört şiddeti: Sevgilinin senin çevrenle olan ilişkilerini sınırlandırması, kontrol etmesi, yalnızlaşmana neden olacak şekilde davranmasıdır. Sevgilinin ailen veya arkadaşlarınla görüşmene izin vermemesi, kıskançlığını sevgisinin dışavurumu gibi göstermesi, seni rezil etmekle tehdit etmesi sosyal şiddete örneklerdir.

Dijital flört şiddeti: Sevgilinin teknolojik araçları, sosyal medyayı seni kontrol etmek için kullanıp bunlarla seni tehdit etmesidir. Sevgilinin sosyal medya şifrelerini istemesi, arkadaş olduğun kişilere müdahale etmesi, seni fotoğraf atmak için zorlaması bu şiddete örneklerdir.

Israrlı takip: Ayrıldığın veya hala birlikte olduğun sevgilinin sende korku uyandırmayı, sana gözdağı vermeyi amaçlayarak sürekli izlemesi ya da takip etmesidir. Eski sevgilinin haber vermeden senin özel alanlarına girmesi, sürekli karşına çıkması, arkadaşlarından seninle ilgili bilgi almaya çalışması bu şiddete örneklerdir.


FLÖRT ŞİDDETİNE UĞRUYOR MUYUM?
-Sevgilin erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğunu düşünüyorsa,
-Şiddetin normal bir şey olduğuna inanıyorsa,
-Kadınları küçümseyen ifadeler kullanıyorsa,
-Senden önceki kız arkadaşlarına zarar verdiğini duyduysan,
-Sana sürekli ne yapman gerektiğini söylüyorsa,
-Senin fikirlerini dikkate almıyor, önemsemiyor ve küçümsüyorsa,
-Bedenine herhangi bir şekilde zarar verdiyse ilişkini gözden geçirmelisin.


ARKADAŞIM FLÖRT ŞİDDETİNE UĞRUYORSA NELER YAPABİLİRİM?
-Arkadaşının yaşadığı şiddete müdahale edip ona destek olmalısın.
-Arkadaşınla konuşmayı deneyip nasıl hissettiğini anlamaya çalışmalısın.
-Arkadaşını başvurabileceği, destek alabileceği yerlerle ilgili bilgilendirebilirsin.
-Şiddeti tanımasını sağlamalısın.
-Arkadaşının deneyimlerine ve tercihlerine saygı duymalısın.


İLİŞKİN GÜVENLİ DEĞİLSE NE YAPMALISIN?
-Şiddetin sorumlusu olarak kendini görmemeli, üzerinde kontrol sağlamaya çalışan sevgilinin seni suçlu hissettirmesine izin vermemelisin.
-Şiddeti normal bir davranış olarak kabul etmemelisin.
-İlişkinde kurallar koyarak kendi sınırlarını koruyabilirsin.
-Şiddet gördüğün anda kendini koruyup ilişkine son vermelisin.
-Sevgilin şiddeti bir problem olarak görmüyorsa ve şiddeti durdurmak için herhangi bir adım atmıyorsa, ilişkine son vermelisin.
-Seni yargılamayacağını düşündüğün bir yetişkinden yardım almalısın.
-Destek almaya ihtiyacın olduğunu hissedersen, kadın örgütlerine, polis ve jandarma birimlerine, alo 183 hattına ve devletin sağladığı diğer hizmetlere başvuru yapabilirsin.

FLÖRT ŞİDDETİNDEN KURTULAMIYORSAM YASAL HAKLARIM NELER?
İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti “ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir. Bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi” olarak tanımlamıştır.
6284 Sayılı Yasa’nın da şiddet tanımı bununla paraleldir. Bu nedenle şiddetin sadece fiziksel olmadığını ve yasalarında sadece fiziksel ve cinsel şiddete karşı korumadığını, diğer şiddet türlerinin tanıdığını ve kişileri buna karşı koruduğunu söylemek yerinde olacaktır.
Avukat Süheyla Oğuz'dan aldığımız bilgilere göre; şiddete uğruyorsan ya da şiddete uğrama olasılığın varsa karakoldan ya da aile mahkemesinden önleyici tedbir kararı almak mümkün. Bu kapsamda verilebilecek tedbir kararları şöyle:
-Şiddet uygulayan kişinin, şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
-Şiddet uygulayan kişinin, korunan kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,
-Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,
-Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi,
-Şiddet uygulayanın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,
-Şiddet uygulayan silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi olsa bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
-Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur.
-Bunun dışında şiddete maruz kalan kadının kalacak yeri yoksa kadın sığınma evi talebinde bulunabilir. -Yine koruma talep eden kişiye psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi talep edilebilir.
-Ayrıca fiziksel ya da cinsel şiddet varsa hastaneye gidip bununla ilgili rapor almak ve karakol ya da savcılıkta suç duyurusunda bulunmak önemli!

İlgili haberler
Flört şiddeti nedir?

Kadınlar için korkutucu bir deneyim! Korkmayın... Ama flört şiddetinin şiddete açılan kapılarından b...

GÜNÜN RAKAMI: Üniversitede flört şiddeti çok yaygı...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yapılan bir tez çalışması flört şiddetiyle ilgili çarpıcı sonuçla...

Flört şiddetini nasıl fark ettim?

Kadın arkadaşlarının desteği ve dayanışmasıyla maruz kaldığı flört şiddetinden kurtulan bir üniversi...