Sağlık emekçileri g(ö)revde: Gitmiyoruz, hakkımızı istiyoruz!
14 Mart Tıp Bayramı'nı grevle karşılayan sağlık emekçileri; emeklerinin değersizleştirilmesine, haklarının ödenmemesine, sağlıkta şiddete karşı yurt genelinde hastane önlerinde eylemde.

Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin ekonomik ve özlük haklar, etkin bir sağlıkta şiddet yakası, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 5 dakika muayene dayatmasının sonlandırılması, tıp fakültelerindeki eğitimin niteliğinin artırılması gibi çok çeşitli taleplerle yaptığı iş bırakma eylemleri bugün sabah saatlerinde başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkan hekimler için “Gidiyorlarsa gitsinler” demişti, sağlık emekçileri tepkilerini bugün “Hiçbir yere gitmiyoruz, hakkımız olanı alacağız” diyerek gösteriyor. 

14 Mart ve 15 Mart günleri “G(ö)rev günü” ilan edilirken, aile hekimleri 16 Mart günü de grevde olacak. Greve TTB, SES, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Diş Hekimleri Birliği, Genel Sağlık-İş Sendikası ve son dönemde kurulan hekim sendikaları iş bırakarak katılacaklarını duyurdu. Greve, işyerlerine göre değişse de geniş bir katılımın olması bekleniyor.

Sağlık emekçileri açıklamalarında yalnızca kendi ekonomik hakları ve özlük hakları için iş bırakmadıklarını, aynı zamanda halkın nitelikli sağlık hizmetine ücretsiz erişimi için de talepleri olduğunu vurguluyor. Bugün yapılan iş bırakma eylemlerine hastalardan da destek geldi. Onlardan biri de Cerrahpaşa'ya tedavi için gelen hastalardan Sühem Çam. Çam, "Daha önce endoskopi için geldiğimde 422 TL istediler. Tamam dedim. Daha sonra ödeme için geldiğimde 100 TL daha artı para istediler. Bir ay içerisinde benden 522 TL alındı yani. Zorlanıyoruz bunu ödemekte. Son bir ayımız zaten sürekli ödemelerle geçti. Her şeye zam… Bir ay önce doktora gidiyoruz farklı ödeme, bir ay sonra farklı ödeme oluyor. Ben sorunun sağlık sisteminde olduğunu düşünüyorum. Bugün için MR randevusu verilmişti o nedenle hastaneye geldim, Ben sağlık emekçilerini her zaman destekliyorum haklılar." diye konuştu.

Cerrahpaşa'da kanser tedavisi gören bir hasta da sağlık çalışanlarının taleplerini haklı bulup, eylemi destekleyenlerden. Diyor ki "Doktorlar haklılar. Onlar olmasa bize kim bakacak? Hırsızlara, yandaşlara vereceklerine doktorlara versinler 2 kuruş fazla. Bu ne biçim adalettir? Doktorları her zaman başımızın üstünde taşımamız lazım. Her hastane dolu. Randevu alamıyorsun… Hastaneler iyileşmiş diyorlar, neresi iyileşmiş? Bana diyor 1 ay sonra gel gün al diyor. Ben ne zamana gün alabileceğim? Öldükten sonra mı? Öldükten sonra bakılmak istemiyorum. Ben yaşarken bana baksınlar. Bu kadar halkına düşman bir insan olur mu? Rizeliyim ben ama o benim hiçbir şeyim değil. Doğru dürüst insan olsun. Ben utanıyorum Rizeliyim demeye."

SAĞLIK EMEKÇİSİ KADINLAR ANLATIYOR: Sağlık emekçisi kadınlar, iktidarın, sağlıkta dönüşüm politikalarının bir sonucu olarak yaşanan sağlıkta şiddeti de kadına yönelik şiddeti de çözmek gibi bir derdi olmadığını söylüyor.  


SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE İSTİYOR?

🔴 Hekimlere ve tüm sağlıkçılara yönelik şiddete karşı etkin bir yasanın çıkarılması ve çalışma ortamının güvenli hale getirilmesi,

🔴 Özlük haklarının iyileştirilmesi, ücretlerinin insanca yaşayacakları bir düzeye getirilmesi, performansa göre ücret düzenine son verilmesi,

🔴 Kovid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,

🔴 Angarya ve uzun süreli çalışmaya son verilmesi, güvenceli ve kadrolu atama yapılması,

🔴 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesi ve muayene süresinin 20 dakikaya çıkarılması,

🔴 Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, halka nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmetinin sunulması…


Güncelleniyor...

Fotoğraf ve videolar: Eren Ergine, Meltem Akyol, Ekmek ve Gül

İlgili haberler
‘İki sağlık çalışanıyız iki çocuğun ihtiyaçlarına...

Faturalar, çocukların ihtiyaçları, mutfak, kira derken Sema’ya bir dokunduk bin ah işittik. Her şeye...

Sağlıkta şiddet artıyor, sağlık emekçileri gerçek...

İktidarın sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran dili ve etkin bir şiddet yasası olmaması sağlıkta şi...

Sağlıkçılar haklarına yan yana gelerek sahip çıkab...

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi İşyeri Temsilcisi ve SES İzmir Şube Yön...