Üniversitelerdeki Kadın ve LGBTİ Toplulukları tartışıyor
Dosyamızda farklı üniversitelerdeki toplulukların çalışmalarına, öğrencilerinin yaşamındaki etkisine, BOÜN'e yapılan müdahaleleri nasıl değerlendirdiklerine dair görüşlerini bulacaksınız.

Üniversitelerde öğrencilerin yan yana geldiği örgütlülüklere yönelik baskı ve saldırılar uzun zamandır gündemde. Öğrencilerin üniversitelerine dair karar mekanizmasının bir parçası olan Öğrenci Temsilcilikleri geçtiğimiz yıllar içerisinde işlevsizleştirildi ve artık seçimleri bile yapılmıyor. Bu süreçte öğrencilerin yan yana gelip hem ilgilendikleri alana dair birlikte tartışıp üretebildikleri hem de kendi yaşam alanlarına, üniversitelerine dair de söz söyleyebildikleri yerler olan öğrenci kulüplerinin çalışmalarının engellenmesi, işlevsizleştirme operasyonları farklı üniversitelerde farklı şekillerde yaşandı. Üniversitelerin en renkli alanları olan topluluklar maddi olarak üniversiteden destek alamamakla, çalışacak, etkinlik yapılacak salon verilmemesiyle, ürettikleri her bir içeriğin, katılacak her bir konuğun özgeçmişinin didik didik üniversite yönetimi tarafından incelenmesiyle ve sansürle disipline edilmeye, kısıtlanmaya çalışılıyor.

Kadın Çalışmaları/Araştırmaları Kulüpleri, LGBTİ Toplulukları, Toplumsal Cinsiyet Kulüpleri de öğrencilerin yan yana gelip hem tüm yaşamlarında karşılarına çıkan şiddete karşı birlikte güçlendikleri, güvenli bir kampüs yaşamı için birlikte hareket ettikleri, Cinsel Taciz Komisyonlarında öğrencileri örgütlü olarak temsil edip takip edebilen yerler. Ancak bu alanlar da ülkede kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik baskılar, ayrıştırıcı söylemler, artan ve hatta teşvik edilen şiddetten etkileniyor. Öğrencilerin bu birlikteliklerine yönelik baskılar artarken kadın üniversiteleri yeniden gündeme sürülüyor, YÖK’ün Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi kaldırılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin demokratik üniversite talebiyle sürdürdükleri mücadele, özel olarak kadın ve LGBTİ Topluluklarının hedef alınması ile kırılmaya çalışılıyor. Kayyum rektör Melih Bulu, LGBTİ+ Çalışmaları Kulübünü kapattı, Kadın Araştırmaları Kulübünün odasının anahtarını değiştirdi.

Kayyum rektör Melih Bulu yalnız değil! Pek çok üniversitede kadın ve LGBTİ topluluklarına dönük saldırılar söz konusu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de elbette yalnız değil! Bu dosyamızda, farklı üniversitelerdeki Kadın Çalışmaları Kulüpleri/Toplulukları, LGBTİ+ Dayanışmaları, Toplumsal Cinsiyet Kulüpleri ile üniversitelerinde yürüttükleri çalışmalara, toplulukların varlığının üniversite öğrencilerinin yaşamındaki etkisine, çalışmalarını yaparken karşılaştıkları engellere, Boğaziçi Üniversitesine yapılan müdahaleleri nasıl değerlendirdiklerine dair görüşlerini, tartışmalarını bulacaksınız.

Özgür, demokratik bir üniversite mücadelesiyle kadın ve LGBTİ’lerin üniversite kampüslerinden yaşamın tüm alanlarına uzanan eşit, özgür, şiddetsiz bir hayat mücadelesi arasındaki ilişkiyi tartıştığımız bu dosyamızın; gençlik hareketinin en dirençli unsurlarından olan kadınların ve LGBTİ’lerin tüm baskılara karşı ortak hareketinin bir zemini olmasını umuyoruz.

Kadınlar ve LGBTİ’ler vardır; hayatın her alanında ve elbette üniversitelerde de!

İyi okumalar…

Başlıklara tıklayarak ilgili yazılara ulaşabilirsiniz.

Manşet fotoğrafı: MA

ÇÜ Kadın Çalışmaları Topluluğu: ‘Sorunlarımızı birlikte çözmek bize güç veriyor’

Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğunun yaptığı çalışmalar üniversiteli genç kadınların yan yana geldiğinde sorunlarını aşmaya yönelik daha güçlü adımlar atabildiğine bir örnek. Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu üniversitelerinde yaptıkları çalışmalara, topluluğun varlığının öğrencilerin yaşamına etkisine ve Boğaziçi Üniversitesi'nde BÜLGBTİ+ ve BÜKAK'a yapılan müdahaleye dair sorularımızı yanıtladı.

TIKLAYINIZ


HÜKÇAT: ‘Topluluk nefes aldığımız her alan için etki yaratıyor’

Eşitsizliğin yalnızca suretine karşı değil, esasına karşı da mücadele etmeyi hedefleyen, yaşamın tüm alanlarında dayanışmayı hedefleyen bir topluluk: Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu yürüttükleri çalışmayı, topluluklarının amaçlarını, okullarında var olan cinsel taciz komisyonunda öğrenci temsiliyetinin olmayışıyla bu birimin işlevsizliğini ve Boğaziçi Üniversitesi’nde BÜLGBTİ+ ve BÜKAK’a yapılan müdahaleye dair değerlendirmelerini anlatıyor.

TIKLAYINIZ

İAÜ Kadın Araştırmaları Kulübü: ‘Özgün mücadele biçimleri bize de örnek oluyor’

Yaptığı çalışmalar, üniversitede kurduğu dayanışma ağı, varlığının üyesi olmayan üniversiteli genç kadınların yaşamını etkilediği bir kulüp: İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü sorularımızı yanıtladı, kulüp olarak birçok zorlukla karşılaşsalar da geri adım atmamanın ve taleplerini sonuna kadar savunmanın önemine vurgu yaptı.

TIKLAYINIZ

Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu: ‘Özerk üniversite talebi göz ardı edilemez’

Pandemi sürecinde de çalışmalarına devam eden Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu yaptıkları çalışmalara, topluluklar üzerinde artan baskılara karşı neler yapılabileceğine dair sorularımızı yanıtladı.

TIKLAYINIZ

SBF’li Kadınlar: ‘Birliktelik yalnız olmadığımızı hatırladı’


Farklı üniversitelerden Kadın Çalışmaları ve LGBTİ Topluluklarının üniversite öğrencileri için önemine dikkat çeken tartışmaları yürüttüğü dosyamız için görüştüğümüz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyan Rana ve Başak, SBF’li Kadınlar olarak yaptıkları çalışmalara, amaçlarına, Boğaziçi Üniversitesine yapılan müdahaleye dair sorularımızı yanıtladı.

TIKLAYINIZ

MAÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü: ‘Tabuları yıkmalı, daha yaşanır bir alan yaratmalıyız’


Maltepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü ile çalışmalarının üniversitedeki öğrenciler için önemini, amaçlarını, üniversitelerinde yaşadıkları sıkıntıları, yan yana gelmenin önemini, BOÜN’de cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele eden öğrenci topluluklarına yapılan müdahaleyi farklı üniversitelerden toplulukların tartışmalarını yansıttığımız dosyamız kapsamında konuştuk.

TIKLAYINIZ

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu: ‘Bizi ayakta tutan şey dayanışma’ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu yürüttükleri çalışmayı, okullarında var olan cinsel taciz komisyonunun işler hale gelmesi için gerekenleri, üniversite yönetimi tarafından önlerine konan engelleri, ülkede ve üniversitelerde kadınlara ve LGBTİ’lere karşı artan saldırılara üniversite toplulukları olarak nasıl bir mücadele sürdürülebileceğini anlatıyor.

TIKLAYINIZ


YTÜ KAÇAT: ‘Üniversite bileşenlerinin söz hakkının hiçe sayılmasının karşısındayız’


Otuz dört kulüp ile ortak yürüttükleri çalışmayla üniversitelerinde CİTÖB kurulmasını sağlamış YTÜ Kadın Çalışmaları Topluluğu, topluluğun üniversite yaşamına etkisine dair sorularımızı yanıtladı.

TIKLAYINIZ

İTÜ CinsArı: Fobisiz, tabusuz, yasaksız bir kampüs için dayanışma şart


Fobisiz, tabusuz, yasaksız bir kampüsün ve hayatın taşlarını döşemeyi amaç edinmiş bir kulüp: İTÜ Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü kendi üniversitelerinde LGBTİ+ topluluğunun varlığının öğrenciler açısından neleri değiştirdiğini, yaptıkları çalışmaları, üniversite yönetiminin çalışmalarını ne yönde etkilediğini ve öğrenci kulüplerinin yan yana mücadelesinin önemini anlattı.

TIKLAYINIZ

BÜKAK: Haklıyız, mücadelemiz sürecek

Üniversitelerinde yaptıkları çalışmalara, topluluğun varlığının öğrencilerin yaşamına etkisine ve protestoların odağı olan atanmış Rektör Melih Bulu’nun kulüplerine yönelik müdahalesine dair sorularımızı yanıtlayan BÜKAK, protestolar açısından haklı olduklarını söylerken, ilerleyen süreçte kulüpler açısından nelerle karşılaşacakları açısından endişe duyuyor. Tüm baskılara rağmen mücadeleye devam edeceklerini söyleyen BÜKAK aynı zamanda bir dayanışma çağrısı da yapıyor.

TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTELERDE KADIN VE LGBTİ MÜCADELESİNİN GÖSTERDİKLERİ: Sorun her yerde, güç dayanışmada


Ekmek ve Gül’ün ‘Üniversitelerdeki Kadın ve LGBTİ Toplulukları tartışıyor’ dosyasından çıkan sonuçları Emek Gençliği MYK üyesi Hazan İlik değerlendirdi.

TIKLAYINIZ

İlgili haberler
Kadın üniversiteleri genç kadınları nasıl etkileye...

Japonya’dan örnek alınan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kalkınma Planı içerisinde yer alan kadın üniversitel...

Akademisyen Aylin Sözer katledildi, üniversite top...

İstanbul Aydın Üniversitesinde görevli olan Dr. Aylin Sözer, Kemal Delbe isimli erkek tarafından boğ...

25 Kasım'a giderken genç kadınlar anlatıyor | İsta...

YTÜ öğrencisi Manolya Gezgin, Bursa Kadın Platformundan Funda Sancarbarlaz, Bandırma Ekmek ve Gül To...