İngiltere’de hemşireler de hastalar da tehlikeye atılıyor
İngiltere’de hemşirelerin sayısı azaltılıyor ve hemşirelerin de hastaların da sağlığı tehlikeye atılıyor: Hemşireler işe yetişemedikleri için ağlama krizlerine giriyor, mesleği bırakmayı düşünüyor.

İngiltere’de hemşirelik okulu olan, Royal College of Nursing (RCN), hemşirelerin sayısının azaltılması halk sağlığını tehlikeye attığı konusunda uyarılarda bulunuyor ve güvenli hasta bakımı için hizmet sağlayıcılarının yeterli sayıda hemşireleri olup olmadığını ‘acilen’ incelemesi gerektiğini belirtiyor. Hastanın güvenliği konusunda kamuoyuna güvence vermeye ve standartların karşılanmadığı yerlerde harekete geçmeye çağırıyor.

30 bin öncü personelle yapılan ankete katılanların yüzde 55’i vardiyalarda planlandığı kadar hemşire olmadığını söylerken, yüzde 53’ü ise bu kesintiler nedeniyle hasta bakımından ödün verildiği konusunda uyardı. Birleşik Krallık’ın dört ülkesindeki hemşirelerle ilgili yapılan bu ankette, en son yaptıkları vardiya ve sağlanan bakım kalitesiyle ilgili sorular da soruldu. Ankete katılanların yüzde 36’sı zaman yetersizliği nedeniyle hasta bakım öğelerini bırakmak zorunda kaldıklarını bildirirken, yüzde 65’i ortalama olarak bir saat ücretsiz çalıştıklarını söyledi.

HEMŞİRELERİN NÖBETLERİ ‘ALARMLIK’
Buna ek olarak, hemşirelerin yüzde 71’i, son gündüz vardiyasının yetişkin yatan hasta servisleri için Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmellik Yönergeleri (NICE)’nde belirlenen düzeyleri aştığını belirtti. NICE yönergelerine göre eğer bir hemşireye sekiz hastadan fazlası düşüyorsa bu ‘güvenlik alarmı’ anlamına gelir ve soruşturulması gerekir. RCN anketine göre, akut yetişkin servislerindeki hemşirelerin yüzde 26’sı, hemşire başına 14 veya daha fazla hastayla vardiya yaptıklarını bildirdi.

Anket ayrıca hastanelerde çalışan hemşirelerin bakım kalitesinin bölge hemşireliği gibi toplum hizmetlerine göre daha düşük olduğunu da ortaya koyuyor. Kaza ve acil servisler, tüm hastane hizmetlerinde en düşük kalite derecesine sahip; yüzde 14’lük bir oran acil servis hemşirelerin bakımını ‘az’ veya ‘çok az’ olarak değerlendiriyor. Ankete katılanların yüzde 44’ü, mevzuata bakılmaksızın, personel seviyesiyle ilgili kaygılarını belirttiklerinde herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Hemşireler, Southampton Üniversitesinden Dr Jane Ball’un yakın tarihli araştırmalarını destekler bir şekilde, her bir hemşire için daha az hasta olduğunda bakım kalitesinin daha da arttığını belirtiyorlar. Geçen ay yayınlanan bu çalışma, kayıtlı hemşirelerin sayısı, yapılmayan hasta bakım görevleri ve ölüm oranı arasındaki bağlantıyı vurguluyor.

RCN anketi bulguları, Safe and Effective Staffing: Nursing Against the Odds başlıklı bir raporda yayınlandı. Bu rapor, ayrıca, maliyetleri düşürmek için tasarlanan ‘kısa görüşlü’ tedbirlerin kayıt dışı çalışan hemşirelerin sayısını daha da artırdığını gösteriyor. Kayıtlı hemşirelerin yetişkin genel sağlık hizmeti alanlarındaki oranı 2009’da yüzde 62 iken, bu yıl yüzde 48’e düşmüş durumda.


HEMŞİRELER MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR
Anketin diğer bir çarpıcı sonucu da şu; Mayıs ayında yapılan anket, daha önce kış aylarında yaşanan baskıların artık tüm yıla yayıldığını ortaya koyuyor. Ankete katılanların bazıları, meslektaşlarının yorgun düşüp hasta olduklarını ve işe gelemediklerini, bazılarınınsa hasta bakımında personel kesintisinin etkisiyle ‘ağlama krizine’ girerek işi bıraktıklarını söyledi. RCN birçok anket katılımcısının hemşirelikteki geleceklerini sorguladığını ve mesleği terk etmeyi düşündüklerini belirtiyor. Bu sonuçlar tam da Hemşirelik ve Ebelik Konseyi’nin hemşirelik mesleğinin giderek azaldığı yönündeki uyarılarının ardından geldi.
Bulgularının ardından RCN, hem sağlık ve bakım hizmetleri sağlayıcılarına, acil olarak güvenli hizmetler sağladıklarına dair güvence vermeye çağırıyor, hem de etkili ve güvenli hemşire personelleri garanti eden Birleşik Krallık çapında yeni bir yasa için çağrı yapıyor. Bakanlık düzeyinde yapılacak böyle bir yasa işyeri stratejisi, politikası ve planlaması açısından sorumluluk gerektirecektir. RCN aynı zamanda, daha önce yapmış olduğu, hasta taleplerine uygun sağlık ve bakım hizmetleri için artırılmış fon çağrısını da tekrarladı.

(nursingtimes.net’ten kısaltarak çeviren Lili Can)


İlgili haberler
Sağlık çalışanları ücretleri kesilmesin diye süt i...

'Çok çocuk doğurun' diyenler şimdi nerede? Kadınların süt izni hakkı gasbediliyor. Kadınlar ise ücre...

GÜNÜN BELLEĞİ: Hemşirelik nasıl doğdu? Nasıl görün...

Uzun yıllar bütün hastanelerde karşımıza “sus” ifadesiyle çıkan bu kepli hemşire resmi o duvarlara a...

Hemşirelerin talepleri ve sorunları ne?

SES Ankara Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Eylem Kaya Eroğlu hemşirelerin sorunlarını ve taleple...