GÜNÜN RAKAMI: Mobbing 7 yılda 8 kat arttı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvurularına göre 2011-2017 yılları arasında, işyerinde psikolojik taciz 8 kat artış gösterdi. Şikayet edilenler çoğunlukla erkek ve amir yönetici konumunda.

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberine göre;

- 2011-2017 yılları arasında Çalışma Bakanlığı ALO başvuruları hattına toplam 55 bin 46 kişi tarafından işyerinde psikolojik taciz başvurusu yapıldı.
- 2011 yılında 2 bin 1 olan başvuru sayısı 2017 yılı sonunda sekiz kat artarak 16 bin 784’e ulaştı.
- Başvuruların yalnızca yüzde 7’si ilgili kurum psikologları tarafından şikayetle sonuçlanırken yüzde 93’üne bilgilendirme yapılması yeterli görüldü.
- Özel sektör şikayet almakta yüzde 83 ile açık ara önde.
- Şikayet edenlerin yüzde 59’nu erkek çalışanlar oluşturuyor.
- Şikayet edilen kişilerin de ise yüzde 75’i erkek ve yüzde 64’ü amir yönetici statüsünde.
- Mağdurların yaşları ise ağırlıklı olarak 29-33 aralığında.
- Özelde en çok sanayi sektörü ile mağaza, restoran ve market sektörü; kamuda ise en çok Sağlık, Milli Eğitim ve Üniversiteler şikayet ediliyor.
- Şikayetlere göre özel sektörde lise mezunu çalışanların; kamuda ise üniversite mezunlarının psikolojik baskıya maruz kaldıkları anlaşılıyor.
- Şikayet edilme nedenlerinde en başta saldırgan kişilik özellikleri yer alıyor, örgüt yapısı, ekonomik sebepler, verimsiz çalışma ortamı ve yönetimsel problemler şikayetlerde önemli yer tutuyor.
- Şikayet konusu olarak en çok; istifaya zorlamak yer alıyor, daha sonra görev yeri değişikliği, hakaret, kötü muameleye maruz kalmak, sözlü taciz ve cinsel taciz geliyor.
- Psikolojik tacize maruz kalma süreleri ise oldukça ürkütücü. 1 aydan fazla maruz kaldığını beyan eden kişi oranı yüzde 85 iken; 1 yıldan fazla süredir devam ediyor diyen kişilerin oranı yüzde 27; 3 yıldan fazla süredir devam ediyor diyenler ise yüzde 7.
- Bildirimler en çok İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya. Bu illeri Kocaeli, Bursa ve Mersin takip ediyor.

* Veriler Dr. Erol Ünal’ın ‘İşyerinde psikolojik taciz: Mobbing’ başlıklı Meslek Hastalığı sitesinde yayımlanan yazısından derlenmiştir.


İlgili haberler
Ayrımcılık ve mobbing ortadan kaldırılmalı

KHK ile ihraç edilen ve toplusözleşme görüşmelerine alınmayan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen il...

GÜNÜN BİLGİSİ: Mobbing nedir?

Bir taciz türü olarak mobbing daha çok çalışma yaşamında karşımıza çıkmaktadır. Kadınların çok sık k...

İşçiyi kırık sandalyede çalıştırmak mobbingdir!

İşçinin uyarmasına rağmen 8 aydır kırık sandalyede çalışmak zorunda bırakılması mobbingdir. Mobbinge...