Ücretin ödenmemesi haklı fesih nedenidir
Ücreti ödenmeyen ya da sürekli geç ve/veya eksik ödenen işçi haklı fesih yapabilir; ödenmeyen ücretlerini, kıdem tazminatını ve diğer yasal haklarını talep edebilir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. İşverenin yalan beyanda bulunarak (örneğin işe gelmedi gibi) ihtarname çekmesine karşılık olarak işçi ihtarnamesini nerede hazırlamalıdır? Arabuluculuk yoluyla mı yoksa şahsi ihtarname hazırlayarak mı? İşverenim maaş ödemediği için ücretli avukata başvuramıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

Öncelikle şunu belirtelim. İşverenin ihtar çekmiş olması işverenin haklı olduğu anlamına gelmez. İşveren ihtar çektiğinde, ihtara ihtarla yanıt vermek gibi bir yasal zorunluluk da yoktur.

Arabulucu ve dava aşaması, ihtar çekildiği takdirde değil, ihtar yoluyla iş sözleşmesi feshedildiğinde devreye girer. İşçinin işe iade için ya da yasal haklarını talep etmek için arabulucuya gitmesi gerekebilir.

İşveren ihtarında işçiye dair bazı iddialarda bulunmuş ve/veya işçiden savunma istemişse, işçinin bu ihtara yanıt vermesi doğru olur. Ancak bu yanıtın noter aracılığıyla ihtar çekilerek gönderilmesi gibi bir mecburiyet yoktur. İşçinin işverene yanıtını daha sonra ispat edilebilecek şekilde yazılı olarak yapması yeterlidir.

Örneğin işçinin imzalı dilekçesini işverene elden teslim ettikten sonra, imzalı dilekçenin fotokopisini faks, elektronik posta, iadeli taahhütlü mektup gibi yollarla işyerine göndermesi ispatta kolaylık sağlayacaktır.

Gelelim diğer meseleye. Okurumuzun ücreti düzenli olarak ödenmemektedir. Dolayısıyla okurumuz isterse İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasından kaynaklanan “haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı da kullanabilir. Kıdem tazminatı, ödenmeyen ücretler ve diğer yasal haklarının ödenmesini talep edebilir. Bu alacaklar ödenmediği takdirde arabulucuya gidip arabulucuda anlaşma olmadığı takdirde de dava yoluyla haklarını isteyebilir.

Ücretin düzensiz, geç ve eksik ödenmesi halinde haklı fesih hakkının nasıl kullanılabileceğine ilişkin detaylar bu yanıtımızda mevcut: Ücretin sürekli geç ödenmesi haklı fesih nedenidir 

Bu yanıtımızda da bir haklı fesih dilekçesi örneği mevcut: İşverenin zulmü varsa, işçinin de haklı fesih hakkı var!

Okurumuz yasal süreçler için adli yardım talebinde de bulunabilir.

İlgili haberler
Kreş yoksa haklı fesih hakkı var

İşverenin kreş kurma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde kadın işçi haklı fesih hakkını kullana...

Sağlık sorunu işten kaynaklanıyorsa haklı fesih ya...

İşçi yaptığı iş veya çalışma koşullarından dolayı sağlık problemi yaşar ancak işveren gerekli önleml...

Ücretin ödenmemesi haklı fesih nedenidir

Ücreti ödenmeyen ya da sürekli geç ve/veya eksik ödenen işçi haklı fesih yapabilir; ödenmeyen ücretl...