GÜNÜN BİLGİSİ: Takdir kamu görevlisinin değildir!
Suçun hukuki nitelendirmesini yapmak kamu görevlisinin değil yargının ve bizzat cumhuriyet savcılarınındır. İdarenin bu konuda takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Çocuk istismarının bu kadar artış gösterdiği ülkemizde bir hastanede yaşanan istismar olaylarının bildirilmemesi ne şartta olursa olsun suçtur.

Kanun kapsamında 15 yaş altı çocuklara karşı işlenen her türlü cinsel eylemin suç oluşturacağı muhakkaktır. 15-18 yaş aralığındaki çocuklar açısından işlenen bir kısım suçların şikayete tabi olması bu suçun kamu görevlisi açısından bildirim yükümlülüğünü kaldırmamaktadır.

Suçun hukuki nitelendirmesini yapmak kamu görevlisinin değil yargının ve bizzat cumhuriyet savcılarınındır. İdarenin bu konuda takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Şikayete tabi suçlar bakımından 15-18 yaş aralığında bir çocuğun gebelik durumunda çocuğun gerçek yaşının tespit edilmesi, hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabilecek düzeyde olup olmaması, cebir veya tehdit olup olmadığının tespiti, bir suçun gizlenip gizlenmediği veya bu suça başka iştirak edenlerin olup olmadığı hakkında savcılık makamınca araştırma yapılması gerekmekte olup tüm bunlardan sonra şikayet olup olmadığına bakılmalıdır. Tüm bunları kamu görevlisinin yapması mümkün olmayıp idari işlemlerle de çözülecek bir durum değildir.

5 ay içerisinde sadece bir hastanede 115 çocuğun gebelik durumunun bildirilmemesi Türkiye geneli düşünüldüğünde korkunç bir tabloya dönüşmektedir.

Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenen yaş ayrımları çocuğun bilinçsel ve algısal düzeylerine göre üç gruba ayrılmıştır. 0-12 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumlulukları yoktur. Bunun sebebi çocukların bu yaşlar arasında eylemlerinin hukuki sonuçlarını bilebilecek durumda olmamalarıdır. 12-15 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluğu olmakla birlikte bu sorumluluğun araştırılması gerekmektedir. 15-18 arasındaki yaş gruplarında çocuklar yaptıkları eylemin hukuki sonuçlarını anlayabilecek düzeyde oldukları biyolojik olarak kabul edilmektedir. Hem ulusal hem uluslararası mevzuatta 18 yaş çocukluk aşamasının tamamlanması kıstas alınarak kabul edilmiştir.

Tüm bunlarla beraber 15-18 yaş arasındaki çocukların cinselliği tanıma anlamında cinsel özgürlüklerinin de bulunduğu ortadadır. Fakat bu yaşlardan daha erken meydana gelen cinsel eylemler çocuğun gelişimi açısından sağlıklı olmayacağı düşünülmektedir.

Yasal düzenlemelerle birlikte taraf olduğumuz çocuk haklarının korunmasına ilişkin tüm sözleşmelerle çocukların haklarını korumak zorundayız. Çocuk istismarı suçtur.


İlgili haberler
Ülke çocuklar için cehenneme döndü, hükümet çocuk...

“Artık yeter” demeyecek misin? Her gün bir yerden çocuk istismarı haberleri gelsin istemiyorsan, çoc...

KADINLAR TEK SES: İstismarı örtbas etmenize izin v...

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ortaya çıkan istismara ihmallerine tepkiler...

GÜNÜN İSYANI: 115 kız çocuğu için hesap sorulsun!

14’ünde evlendirilen, 16’sında anne olan bir kadının isyanı: “Benim yaşadıklarım 12 yıl öncede kaldı...