Bakanlık hedeflerine; yoksul çocuklar kreşe ulaşamıyor!
MEB önüne koyduğu planları gerçekleştiremezken, sosyo-ekonomik durumları iyi olmayan çocuklar okul öncesi eğitime ulaşamıyor.

TEDMEM tarafından hazırlanan rapora göre çalışan annelerin 0-3 yaş arasındaki çocuklarının yalnızca yüzde 15’i yuvaya ya da kreşe gidiyor. Bu rakamlar hem sos-ekonomik durumla ilişkili hem de annenin eğitim ve istihdam durumuyla... Çalışan annelerin yüzde 32’si çocuklarını büyükanneye bırakıyor, yüzde 27’si ise ya evde ya işte çocuğuna kendisi bakıyor.
Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından “Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı: Mevcut Durum ve Öneriler” başlıklı raporunda önemli bilgiler ve öneriler yer alıyor. Önemli verilerden bazıları şöyle;

*Türkiye’de okul öncesinde okullaşma oranları 3-5 yaş için yüzde 35.5
*4-5 yaş için yüzde 45.7
*5 yaş için ise yüzde 59.
*Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 100.


KREŞLER YALNIZCA EĞİTİM POLİTİKASI İLE DÜŞÜNÜLEMEZ
Anne karnında geçirilen süre de dâhil, çocuğun doğumundan ilkokula başlayıncaya kadar geçen sürenin bütününün erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmetlerinin kapsamında olduğunun altı çizildi. Çocuğun iyi olma halinin, anne sağlığından bağımsız olmadığına dikkat çekilen raporda geliştirilecek olan tüm politika, strateji ve plan önerilerinin anne-çocuk bağıyla bütünsel olarak ele alması gerektiği söylendi. Erken çocukluk eğitimi ve bakımının yalnızca eğitim politikasının konusu olmadığını aynı zamanda kadın, aile, nüfus, sosyal güvenlik ve istihdam politikalarının birer parçası olduğuna da dikkat çekildi.

HÜKÜMET STRATEJİ PLANINI GERÇEKLEŞTİREMİYOR
MEB 2015-2019 Strateji Planı’nda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması (okul öncesi eğitime katılımı artıracak hizmet sunum modellerinin çeşitlendirilmesi, imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin okul öncesi eğitime erişiminin desteklenmesi, okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemelerin yapılması) stratejilerine yer verilmesine rağmen 0-5 yaş arası verilen hizmetlerin herkes tarafından erişilebilir olmadığı söylendi. Hükümetin önüne koyduğu hedefleri ve açıklamaları gerçekleştirilmediğini belirten raporda devletin belirli standartların yakalanarak niteliğin kurumlarca garanti altına alındığı bir denetim ve hesap verebilirlik yapısından da bahsedilemediğini söyledi.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ HERKES TARAFINDAN ULAŞILABİLİR DEĞİL
Ayrıca raporda erken çocukluk dönemine yönelik sağlanan hizmetlere erişimin ebeveynlerin sosyo-ekonomik düzey ve imkânlarından büyük ölçüde etkilendiği aktarılıyor. “Oysa çocuk merkezli yaklaşımın temel alındığı bir sistem içerisinde söz konusu hizmetler rutin olarak herkes tarafından erişilebilecek düzeyde yaygınlaştırılmalıdır.”

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, KADIN İSTİHDAMI İLE İLİŞKİLİDİR
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmetlerine erişimin; ebeveynlerin, özellikle kadının, istihdam durumu ile doğrudan ilişkili olduğu da söylendi; “Ebeveynlerin ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli eğitim ve bakım kurumlarının olup olmaması sadece çocukların okullaşma durumunu değil; aynı zamanda ebeveynlerin, özellikle kadının istihdama katılım durumunu belirlemektedir. Dolayısıyla erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmetlerinin yaygınlaştırılması kadın istihdamının desteklenmesinde kilit bir role sahiptir. Mesai saatleriyle uyumlu olmayan bakım ve eğitim hizmetlerinin daha uzun saatlere, dönemlere ve yıllara yayılarak genişletilmesi bu bağlamda önemli bir ihtiyaçtır.”
Bu duruma ilişkin raporda ebeveynlerin istihdam koşullarına uygun saat, süre ve dönemleri gözetebilecek kurum sayısının artırılması için kolaylaştırıcı düzenlemelerin geliştirilmesi; Anne odaklı yasal izin tanımlamalarından vazgeçilerek, ebeveyn bazlı mevzuat düzenlemelerinin yapılması yani doğum, süt, bakım izinlerinin kadınlar üzerinden tanımlanmaması gerektiğini önerdi. 
DENETİM YOK!
Türkiye’de, özellikle 0-3 yaş için kaliteli eğitim ve bakım hizmetleri veren kurum sayısındaki sınırlılık ve sağlanan hizmetin güvenirliğine ilişkin olumsuz toplumsal algı, ebeveynleri resmi olmayan bakım hizmetlerine yönlendirdiği buralarda da denetim ve hesap verebilirlik yapısından da bahsedilemediği söylendi.

İlgili haberler
Kreş hakkı ve Anayasa değişikliği

Patronların kreş açma zorunluluğu kağıt üstünde. Gözümüzün arkada kalmayacağı kreşler ateş pahası.

LCW işçisi kadınlar dertli: Kreş yok, taciz çok

Kadın işçiler yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirmeye devam ediyor. LCW çalışanı kadınla...

GÜNÜN BİLGİSİ: Bu coğrafyanın ilk kreşi

Bu, Darülaceze Irzahanesi’nin (emzirme evi, nam-ı diğer kreş) hikayesidir. Savaşın yetim bıraktığı s...

Nerede ücretsiz, nitelikli kamu kreşleri?

Aslında kreş bir haktır. Devlet açmalıdır, denetlemelidir, niteliğini artırmalıdır. Hem bunu yapmıyo...

GÜNÜN RAKAMI: Kazancımızın yüzde 37.1’i kreşe gidi...

Özel kreş ve anaokulu ücretleri can yakıyor. Kadınların kazançlarının büyük kısmı kreşe gidiyor. Kad...

Sıbyan mektebinin ‘korkunç’ dünyası!

Denetimden muaf sıbyan mektepleri çocukların hayatını kabusa çeviriyor. Çocuklar, ailelerine günahka...