Ankara Dişhekimleri Odası İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı dava açtı
Ankara Dişhekimleri Odası, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptali için Danıştay'da dava açtı.

Ankara Dişhekimleri Odası İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinin iptali amacıyla Danıştay’da dava açtı.

Usulde paralellik ilkesi ile yasama, yürütme ve yargı organlarının fonksiyonları yönünden tespit edilen hukuka aykırılıkların öncelikli olarak vurgulandığı dava dilekçesinde Yürütmenin Durdurulması talebi de yer aldı.

"Sözleşmenin etkin şekilde uygulanmaması ve ardından verilen çekilme kararı ile ülkemizde giderek artan kadına karşı şiddet ile aile içi şiddet vakalarının önüne geçilmesi daha olanaksız hale gelmektedir" denen açıklamada şu ifdelere yer verildi:

"Gün geçtikçe yerleşik hale gelen şiddet eğilimi ve toplumsal algı yapısı; tüm kadınların ve buna bağlı olarak tüm bireylerin menfaatlerinin zedelenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl dönümünde 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' diyor, Sözleşme'nin feshine ilişkin kararın yargı organlarında bir an önce iptal edilmesi beklentimizi bir kez daha yineliyoruz."

Görsel: Ankara Dişhekimleri Odası

İlgili haberler
İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz çünkü...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildiği açıklanan İstanbul Sözleşmesi nedir? Kadın...

İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yılında kadınlar tek s...

İstanbul Sözleşme’nin 10. yılında tek ses olan kadınlar, ‘Eşit ve özgür bir toplumu hep beraber inşa...

10. yılında kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden vazg...

#İstanbulSözleşmesi10Yaşında hashtagi altında kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin onlar için önemini an...