Edremit Kadın Platformu: Krizi tarihin çöplüğüne göndermek için kadın mücadelesini yükseltiyoruz
Edremit Kadın Platformu çağrısıyla bugün 8 Mart mitinginde buluşan kadınlar haklarına ve hayatlarına yapılan saldırıları reddettiklerini haykırdılar.

Edremit Kadın Platformu çağrısıyla kadınlar bugün 14.00’de Edremit Vergi Dairesi önünde toplanıp, Şehit Hamdi Bey Meydanı’na yürüyerek 8 Mart mitingi yaptı. Yağmura rağmen coşkulu bir şekilde sloganlarla yürüyüşe geçen kadınlar “Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması”, “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği”, “Krizin yükünü kadınlar çekmeyecek”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganlarını attılar.

Mitinge Edremit Kadın Platformu pankartının arkasında Alevi Kültür Derneği, Anadolu Kadın Hareketi, CHP, DİSK Emekli Sen, Eğitim-Sen, KESK, Edremit Ekmek ve Gül, Emek Partisi, HDP, Körfez Kadın Dayanışması, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Sol Parti, TİP'li Kadınlar yer aldı.

Şehit Hamdi Bey Meydanında toplanan kadınlar, yitirilen kadınlar adına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Birsen Temir Saraç’ın açılış konuşmasından sonra, Mihri Koç Sennur Sezer'in “8 Mart Güneşi” şiirini okudu. Ardından basın metni katılımcı gruplar tarafından ortaklaşa okundu.


Basın metninden öne çıkanlar şöyle:

Bundan tam 165 yıl önce, 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçiler; güvenceli bir iş, eşit işe eşit ücret talebi ile greve gittiler. Kilitli kaldıkları fabrikada çıkarılan yangında 129 kadın işçi can verdi. Üzerinden bunca yıl geçmesine karşın bir yanda o alevler bizleri yakmaya devam ederken bir yanda da kadınlar haklı talepleri için mücadele etmeye devam ediyorlar. Kadın mücadelesinin oluşturduğu tarihsel birikim, bugün giderek derinleşen erkek egemen sisteme karşı biz kadınları ayağa kalkmaya çağırıyor.

Erkek şiddetine karşı tahrik indirimi gibi kadınları ehlileştirmeye dönük haksız uygulamaları reddediyoruz. Kadınları sosyal güvenlikten yoksun bırakan, sadaka ağına teslim eden sosyal yardım politikalarını reddediyoruz. Kadınlara ailenin dışında bir yaşamı reva görmeyen yasaları reddediyoruz.

Hükümet zeytinlikleri madenci şirketlerin talanına açacak yasayı yürürlüğe soktu. İnsanlık tarihinin tüm zorbaları yerle bir olurken zeytin ağaçları yaşadı, şimdi biz tarihin en büyük zorbalarını yenerken zeytin ağaçlarını da biz kadınlar yaşatacağız.
Kadınlar ve çocuklar savaştan en çok zarar görenlerdendir. Emperyalist savaşa ve işgale karşı barışın sesini yükseltmek yine en başta biz kadınların görevidir. Kadınlar savaşa hayır diyor.

Erkek ve devlet şiddetine, krize ve yoksulluğa karşı 8 Mart’ta yine alanlardayız. Yoksulluğun da şiddetin de yaşam alanlarımıza yönelik tüm saldırıların da asıl kaynağının kapitalizm olduğunu biliyoruz. Ve bu asıl krizi tarihin çöplüğüne göndermek için kadın mücadelesini yükseltiyoruz!

BİZ NE İSTİYORUZ?
Edremit Kadın Platformu yaptığı basın açıklamasında taleplerini de sıraladı:
-8 Mart ücretli resmi tatil günü ilan edilsin.
-Kadın Bakanlığı kurulsun.
-Toplumsal cinsiyet eşitliğinin esas alındığı bütçe hazırlansın.
-Kadın istihdamının önündeki tüm engeller kaldırılsın. İşten atmalar yasaklansın.
-Şiddete karşı mücadelede sığınma evlerinin ve başvuru merkezlerinin sayıları artırılsın.
-Kadınları şiddet döngüsünden kurtaracak, güçlendirip yeni bir hayat kurmalarına imkân sağlayacak şekilde planlansın.
-Yasalarda yer alan cezalar uygulansın.. Kadınlar için gerçek adalet mekanizması sağlansın.” Sol Parti
-Cinsel yönelim ayrımcılığına, nefret söylemine ve baskılara son verilsin. Toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet eşitliği sağlansın.
-Boşanmalarda arabuluculuk sistemi önerisinden derhal vazgeçilsin. Kadınların boşandıktan sonra yaşamlarını rahatça sürdürebileceği, yeniden kurmakta zorlanmayacağı bir destek mekanizması oluşturulsun.
-Düşünceyi yayma, basın ve haberleşme, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını engelleyen her türlü sınırlamaya son verilsin.
-Çocuk, hasta ve yaşlı bakımı kadının işi olmaktan çıksın ve toplumsallaştırılsın.
-Merkezi yönetimler ve yerel yönetimler koordineli bir şekilde kreş, hasta ve yaşlı bakım merkezlerinin oluşturulmasında görevlerini yerine getirsin. Semtlerde ücretsiz, nitelikli ve yaygın çocuk bakım yuvaları açılsın, iş yerlerinde kreşler, emzirme odaları ve annelerin süt izni hakkından taviz verilmesin. Yaşlılar için bakımevleri yaygınlaştırılsın ve ücretsiz olsun.
-İnsanca yaşayacak bir ücret ve maaş için tüm ücret ve maaşlara ek zam yapılsın.
-Elektrik kesintisi, kar-buz bahanesiyle yapılan fiyat artışları, elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet faturalarına yapılan zamlar geri alınsın.
-Faturaları ödeyecek geliri olamayan ailelerin elektrik, gaz ve sularının kesilmesine son verilerek bu faturaların hazine tarafından karşılansın.
-En çok kadınların mecbur bırakıldığı evden çalışma ve kısa çalışma başta olmak üzere her türlü esnek çalışma, taşeron, kiralık, sözleşmeli vb. güvencesiz çalışma biçimlerine son verilsin.
-Eşit işe eşit ücret ödensin.
-Gerçek bir laiklik için din, devletten ve okuldan ayrılsın.
-İnanmama hakkı  dahil gerçek bir inanç özgürlüğünü içeren demokratik ve laik bir toplumsal düzen ve eğitim sistemi oluşturulsun.
-Belediyeler dâhil devletin tüm din, mezhep ve inançlarla, topluluklara verdiği destek ve tanıdığı ayrıcalıklar sona ersin.
-Tüm tarikat ve cemaat yurtları, evleri, sübyan mektepleri kapatılsın. Gençlere ücretsiz barınma imkânı sunulsun.
-MEB ve Diyanet arasındaki protokoller iptal edilsin. Zorunlu din dersi kaldırılsın.
-Bilimi ve sanatı yeni kuşakların eğitiminin ve gelişmesinin temeli sayan, ırkçı, şoven, dinci ve cinsiyetçi olmayan temel bir müfredat uygulansın.

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Edremit Ekmek ve Gül Grubu iki haftada bir buluşuy...

Edremit Ekmek ve Gül Grubu'ndan kadınlar düzenli olarak yan yana gelip hem sorunlarını tartışıyor he...

Öfkenin, hakikati ortaya çıkaracak bir müdahaleye...

Yuttukları, dağıttıkları, cebe indirdikleri her bir kuruşta bu kadınların, bu gençlerin, bu bebekler...

Özgür, eşit, şiddetsiz bir yaşam bizimle mümkün!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü ülkenin dört bir yanında, yaşadığımız her alanda hep birlikte ör...