Petrol-İş’ten 8 Mart çağrısı: Kadınlar sendikalara!
Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Süleyman Akyüz, 8 Mart'ta kadınları örgütlenmeye çağırdı: ‘İnsana yakışır iş ve şiddetsiz yaşamın güvencesi sendikalardır. Kadınlar sendikalara!’

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Süleyman Akyüz, kadınları 8 Mart’ta örgütlenmeye çağıran bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 8 Mart’ın, kadınların uluslararası mücadele ve dayanışma günü olduğu ve bu mücadelenin; insana yakışır iş için, şiddetsiz bir yaşam için, eşit ücret için, güvenceli gelecek, güvenli çalışma için yüz yılı aşkın bir süredir devam ettiği vurgulandı. Bu günün, kadınların emeğine ve geleceklerine sahip çıktığı, dayanışmayı yükselttiği gün olduğunu aktaran Akyüz, “Petrol-İş Sendikası olarak bu güne sahip çıkmak, anlamına uygun bir şekilde kutlamak en büyük önceliğimizdir” dedi.

‘SAVAŞIN MAĞDURU KADINLAR VE ÇOCUKLARDIR’

112 yıl önce kadınların düşük ücretlere, kötü çalışma koşullarına, eşitsizliğe, güvencesizliğe karşı uluslararası mücadelenin ve dayanışmanın temellerini attığını hatırlatan Akyüz, kadınların sendikalarda örgütlenmelerinin de aynı dönemlerde hız kazandığını vurguladı. Pandemide kadınların yaşadığı tabloya dikkat çeken Akyüz, “Dünyamız ve ülkemiz, çok zorlu süreçlerden geçiyor. Kovid-19 pandemisi başladığından beri, emek dünyası başta olmak üzere, toplumun dezavantajlı kesimlerinin başında gelen kadın işçiler, işlerini kaybetmemek, insanca yaşayabilmek için en düşük ücretli işlerde, en kötü koşullarda çalışmayı kabullenmek zorunda bırakılıyor. Araştırmaların da gösterdiği gibi, tüm dünyada pandemiden en olumsuz etkilenen kesimlerin başında kadınlar geliyor. Eğitim ve bakım hizmetlerinin durması, kadınların evdeki yükünü orantısız şekilde arttırdı. Pek çok kadın işçi, bu hizmetlerden yararlanamadığı için işini bırakmak ya da evden sürdürmek zorunda kaldı. Bu durum, kadınların güvenceli işlerden uzaklaşmasıyla sonuçlandı” dedi.

“Bölgemizde sürmekte olan bir savaş var. Her dönem olduğu gibi, bu savaştan da en olumsuz etkilenen kesimler yine emekçiler, kadınlar ve çocuklar oldu” diye konuşan Akyüz sözlerine; “Petrol-İş olarak savaşın mağduru emekçilerin, kadınların ve çocukların yanındayız, barışın yanındayız” diyerek devam etti.

KADINLARIN PAYINA DÜŞEN: EN DÜŞÜK ÜCRET, EN KÖTÜ KOŞULLARDA ÇALIŞMA

Pandeminin yarattığı ekonomik yıkımın, enflasyonun önlenemeyen artışının, ücretlerin erimesiyle ve alım gücünün büyük oranda azalmasıyla sonuçlandığını belirten Akyüz, “Geçim sıkıntısı tüm dünyada olduğu gibi, başta kadın işçiler olmak üzere emek dünyasını derinden sarstı. İşsizliğin artmasıyla, düşük ücretli, kötü koşullarda işlere yönelim daha da arttı. En düşük ücretli ve en kötü koşullardaki işlerde çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Kadınların yoksullaşması, gelecek güvencesi bulunmaması şiddete daha fazla maruz kalmaları sonucunu da beraberinde getirdi” dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 Sayılı Sözleşmesi'nin onaylanıp yürürlüğe girmesinin böylesi bir dönemde daha büyük önem taşıdığın söyleyen Akyüz, “Petrol-İş Sendikası olarak bu konudaki ısrarlı çalışmamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

8 MART’TA PAS SOUTH İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ’

Akyüz son olarak kadın işçilere şöyle çağrı yaptı: “Bu gidişata dur demek isteyen kadın işçiler, sendikalarda örgütlenmek isteyince, işten atılmayla karşı karşıya kalıyorlar. Pek çok sendikanın pek çok işyerinde sürdürdüğü direnişler bunun en büyük kanıtıdır. Sendikamızda örgütlenmek için harekete geçen 17'si kadın 20 Pas South işçisi, bakanlığın yetki tespitine karşın, 17 Şubat'ta ‘işyerinde küçülmeye gidilmesi’ gerekçesiyle işten atıldı. İşveren, hukuka aykırı bir şekilde müdahalede bulunarak, işçilerin anayasal hakları olan sendikalaşma hakkına dirençle karşılık verdi. İşten atılan çoğu kadın 20 Pas South işçisi, atıldıkları günden beri fabrika önünde direnişlerini sürdürüyorlar. 8 Mart kadınların uluslararası mücadele ve dayanışma gününde Pas South işçilerinin yanında olacağız. İnsana yakışır iş ve şiddetsiz yaşamın güvencesi sendikalardır. Kadınlar sendikalara!”

Fotoğraf: Petrol-İş Sendikası

İlgili haberler
Pas South işçisi kadınlar: Soğuk da olsa güneş de...

Pas South fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe geçen kadın işçiler anlatıyor...

Pas South fabrikasında işten atılan işçilerin dire...

Tekirdağ Çerközköy’deki Pas South fabrikasında sendikaya üye olduktan sonra işten atılan işçilerin d...

PAS South işçisi kadınlar: İçeridekiler baskılarda...

PAS South’ta çalışan ve sendikalaştıkları için işten atılan kadın işçiler Ekmek ve Gül’e çalışma koş...