GÜNÜN DİKKATİ: En yoksul ailelerdeki 3 kız çocuğundan biri hiç okula gitmedi
UNICEF tarafından hazırlanan eğitim raporu acı tabloyu gözler önüne serdi: Yoksul ailelerde yaşayan ergen yaşlardaki her 3 kız çocuğundan biri şimdiye kadar hiç okula gitmediği.

UNICEF tarafından yeni rapora dayanarak hazırlanan verilerle; dünyadaki en yoksul ailelerde yaşayan ergen yaşlardaki her 3 kız çocuğundan birinin şimdiye kadar hiç okula gitmediği ortaya kondu.

Açıklamada yoksulluk, cinsiyet ayrımcılığı, engellilik, etnik köken ya da eğitimin dili, okullara fiziksel uzaklık ve yetersiz altyapının, en yoksul çocukların kaliteli eğitime erişimlerini engelleyen etmenler olarak hâlâ varlığını sürdürdüğü belirtildi.

“Acil Bir İhtiyaç Olarak En Yoksul Çocuklar için Eğitimin Daha İyi Finanse Edilmesi” başlığını taşıyan rapor kamu eğitim harcamalarının dağılımındaki belli başlı eşitsizlikleri ortaya koyuyor. Raporda zaten sınırlı olan kaynakların eşit dağıtılmayışı; kalabalık sınıflar, gerekli eğitimi alamamış öğretmenler, eğitim materyallerinin bulunmayışı ve yetersiz okul altyapısı gibi sonuçlara yol açtığı, bütün bunların da okula kaydolma, devam etme ve öğrenme gibi konuları olumsuz etkilendiğine dikkat çekiliyor.

‘EN ZENGİN YÜZDE 20’NİN ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE 2 KAT FAZLA KAYNAK HARCANIYOR’
42 ülkeye ait verileri değerlendiren raporda ayrıca şu bilgilere de yer veriliyor:

- En zengin yüzde 20’lik kesimdeki ailelerden gelen çocukların eğitimi için harcanan kaynaklar, en yoksul yüzde 20 içindeki ailelere mensup çocukların eğitimi için harcanan miktarın yaklaşık iki katına ulaşıyor.

- Eğitim harcamalarındaki en büyük eşitsizlik Afrika kıtasında yaşanıyor. En yoksullara kıyasla en zengin çocuklara dört kat daha fazla kaynak ayrılıyor.

- Dünyada okul dışı çocuk oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Gine ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yoksul olanlara göre zengin çocuklar kamu eğitimi için ayrılan kaynaklardan sırasıyla dokuz ve altı kat daha fazla yararlanıyor.

İlgili haberler
Eğitim sistemi çocuk istismarını etkiler mi?

Eğitim sisteminin çocuğa yönelik cinsel istismarda payı var mı? Eğitim Sen Kadın Sekreteri Ebru Yiği...

GÜNÜN RAKAMI: Türkiye’de 10 milyon kadın hiç eğiti...

Türkiye’de 2 milyon kadın okuma yazma bilmiyor, 7 milyon kadın herhangi bir okul bitirmedi, 8 milyon...

GÜNÜN RAKAMI: Eşitsizlik kadın sağlığına zararlı

Cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınların maruz bırakıldığı koşullar kadınların sağlığını da olumsuz...