Emzirme izni çalışılan günlerde kullanılır
Hem işçi hem kamu personeli kadınlar, emzirme iznini çalıştıkları günlerde kullanabilirler. Çalışılmayan günlerde kullanılamayan emzirme izinleri birikmez.

Okurumuzun Sorusu:
Merhabalar. Ben 657 sözleşmeli kamu görevlisiyim. Yasal doğum iznimin bitiminde doktorumun uygun görmesiyle 40+40 gün boyunca heyet raporu ile çalışamaz sayıldım. Raporlarımın bitiminde devletimiz tarafından bana verilen ilk 6 ay için 3,5 saatlik süt iznimin doktorumun bana verdiği raporlardan dolayı 3 aylık kısmını kullanabildim. Bana raporlu olduğum sürenin süt izni süremden düşüleceği söylendi. Ama bu konu benim hep kafamı kurcaladı. İnternette net bir bilgi de bulamadım. Yardımcı olur musunuz?  

Öncelikle okurumuzu tebrik edelim, okurumuza ve bebeğine uzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür dileyelim.

İş Yasası’na göre işçiler için emzirme (süt) izni çocuk 1 yaşına girene kadar günde 1,5 saattir.

Kamuda görev yapan memur ve sözleşmeli personelin süt izni ise tekil gebeliklerde 16 hafta, çoğul gebeliklerde ise 18 haftalık doğum izninin bitimini takip eden ilk 6 ayda günde 3 saat, sonraki 6 ayda ise günde 1,5 saattir.

Hem işçiler hem de kamu personeli bakımından ortak olan nokta emzirme izninin çalışma süresinden sayılması ve çalışılan günlerde kullanılabilmesidir.

6 numaralı Kamu Personeli Genel Tebliği’nin 1. maddesinin (b) fıkrasına göre:

“Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu izin birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.”

Devlet Personel Başkanlığı da ilgili görüşlerinde süt izni de dahil olmak üzere mazeret izinlerinin izin hakkını doğuran olayı müteakiben kullanılması gerektiğini, kullanılmayan izinlerin daha sonra başka bir zamanda kullandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtmektedir.

Dolayısıyla kadın işçi ya da kamu personelinin raporlu olması, izinli olması ya da başka herhangi bir nedenden dolayı çalışamadığı günlerde süt izni kullanılamaz. Kullanılamayan süt izinleri de birikmez. Yani kullanılamayan süt izinleri sonraya devretmez, daha sonra toplu olarak kullanılamaz. Çünkü süt izninin temel amacı kadın işçinin ya da kamu personelinin çalıştığı günlerde çocuğunu emzirebilmesini sağlamaktır. Çalışılmayan günlerde kadın işçi ya da kamu personeli bu olanağa sahip olduğu için bu günlerde kullanılmayan süt izinleri devrolmaz.

Dolayısıyla okurumuza yapılan uygulama mevzuata uygundur. Okurumuz doğum izninin bitimini takip eden 6 ay içinde çalıştığı günlerde günde 3,5 saat süt izni kullanabilmiştir. Raporlu olduğu ve çalışmadığı günlerde kullanamadığı izinler ise sonraya devretmemiştir. Çünkü -yukarıda da belirttiğim üzere- emzirme izni çalışılan günlerde kullanılabilen ve devretmeyen bir haktır.

İlgili haberler
Koronavirüs süt izninin kaldırılmasının bahanesi o...

Koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerinin azaltılması, süt izninin kaldırılmasının gerekçesi olamaz....

Süt izninin ne zaman kullanılacağını işçi belirler

Günlük 1 buçuk saatlik süt (emzirme) izninin ne zaman kullanılacağını işçi belirler. İşçi isterse iş...

Kısmi süreli çalışma süt iznine engel değil

Kısmi süreli çalışan işçilerin de süt izni vardır. Ancak süt izninin tam olarak mı kısmi olarak mı k...